Banach Artur

Banach Artur

Print Friendly

Publikacje pracownika

  1. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
  2. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
  3. 2019, Stable carbon isotope and biomarker analyses of CH4 in Miocene lignites, Poland, ESIR Isotope Workschop XV, Lublin, Poland, 23-27 czerwca 2019 r.,
  4. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
  5. 2018, Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals, International Agrophysics, 32(1): 101-110
  6. 2005, Potential of Azolla caroliniana forthe removal of Pb ad Cd from wastewaters., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 251-255
  7. 2004, Potential of Azolla Caroliniana to remove Pb and Cd from wastewaters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 136-140
Top
X