Geodecki Marek

Geodecki Marek

Print Friendly

Publikacje pracownika

 1. 2010, Ocena wybranych cech biometrycznych i fizycznych oraz plonowania żyta górskiego (Secale montanum Guss.), Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 451-457
 2. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 3. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 4. 2008, Krzewistość, plonowanie oraz wybrane cechy fizyczne kłosa i ziarna żyta (Secale montanum Guss.)., 2008
 5. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 6. 2008, Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta., 2008
 7. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 8. 2007, Wstępna charakterystyka niektórych cech fizycznych kłosa i ziarna żyta Secale montanum., 2007
 9. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 10. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 11. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 12. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 13. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 14. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 15. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 16. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 17. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 18. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 19. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 20. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 21. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6
 22. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 23. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 24. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 25. 2000, Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Acta Agrophysica, 2000, 37, 119-129
 26. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 27. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 28. 2000, Zastosowanie metody rentgenograficznej do materiałów roślinnych., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 29. 2000, Zmiany jakości ziarna pszenicy wywołane nawożeniem oraz warunkami przechowywania. Change in wheat seed quality caused by fertilization and storage conditions., 2000
 30. 2000, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym., 2000
 31. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 32. 1999, The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 655-659, 1999
 33. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 34. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
 35. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
 36. 1998, The fluctuation of moisture content of the mature wheat grain in field conditions during twenty-four hours., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 25, 1998
 37. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 38. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
 39. 1997, Wpływ wybranych sposobów suszenia ziarna pszenicy na stan jego bielma i niektóre właściwości biologiczne., 1997
 40. 1997, Effect of selected drying methods on internal cracks of endosperm and some biological properties of wheat., 1997
Top
X