Sukces IA PAN w III konkursie BIOSTRATEG NCBiR – 4 projekty dla IA PAN

Sukces IA PAN w III konkursie BIOSTRATEG NCBiR – 4 projekty dla IA PAN

Print Friendly

Z radością informujemy, że Instytut Agrofizyki PAN / Institute of Agrophysics, PAS otrzymał cztery projekty w III konkursie w ramach Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

1) „Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla”

Akronim projektu: SoilAqChar

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – Lider (kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz)
Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Polski Instytut Rolnictwa Sp. z o.o.
New Technology Trade Sp. z o.o.

2) „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (na pierwszym miejscu listy rankingowej)

Akronim projektu: BIO-FERTIL

Instytut Ogrodnictwa – Lider
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (kierownik zadania: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

3) „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”

Akronim projektu: MSINiN

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Lider
Politechnika Wrocławska
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (kierownicy zadań: prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha, dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Agro-Tom Tomasz Kaniewski
Gospodarstwo Rolne Klaudiusz Matejka
E-Test Sp. z o.o
Grupa Azoty S.A.

4) „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”

Akronim projektu: EcoFruits

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – Lider (kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ogrodnictwa
Grupa Producentów „Bio-Food Roztocze” Sp. z o.o.
Bio Swiss Gen Sp. z o.o.

Top
X