Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu prof. Artura Zdunka

Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu prof. Artura Zdunka

Print Friendly

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uchwałą nr 5/2018 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, Zespół Naukowy z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie: prof. dr hab. Artur Zdunek, dr hab. inż. Justyna Cybulska, czł. AMU PAN, dr hab. Monika Szymańska-Chargot, dr inż. Piotr M. Pieczywek, dr Monika Chylińska oraz prof. dr hab. Małgorzata B. Lekka z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, został uhonorowany Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac pt. za cykl prac pt. „Zmiany architektury makromolekularnej ścian komórkowych owoców i warzyw podczas dojrzewania”.

Serdecznie gratulujemy.

Top
X