IA PAN na XXI Festiwalu Nauki w Jabłonnie

IA PAN na XXI Festiwalu Nauki w Jabłonnie

Print Friendly

W  dniach 23-24 września w zespole pałacowo-parkowym PAN Domu Zjazdów i Konferencji odbył się XXI Festiwal Nauki w Jabłonnie. Inicjatywa ta organizowana jest wspólnie z instytutami Polskiej Akademii Nauk, uczelniami wyższymi oraz instytutami branżowymi z powiatu legionowskiego.

Patronat honorowy: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marszałek województwa mazowieckiego Starosta Legionowski, Wójt Gminy Jabłonna, Prezydent Miasta Legionowo

Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio Hobby, Gazeta Powiatowa, LTV

 

Instytut Agrofizyki PAN zaprezentował:

 1. Sorpcja, czyli co nas „pociąga” w glebie… – K. Jaromin-Gleń, M. Gos, g. 10-16 P.
  Celem pokazu było zapoznanie zwiedzających ze zjawiskiem sorpcji. Procesy sorpcji stanowią istotny element wielu układów technologicznych stosowanych w inżynierii środowiska. Sorpcja, a właściwie adsorpcja w glebie, polega na wiązaniu na powierzchni cząstek koloidalnych gleby różnych substancji. Pokaz miał charakter doświadczenia, które każdy z uczestników wykonał samodzielnie.
 2. Co rośliny potrzebują do życia, czyli co wiemy o glebie – E. Rojek, A. Siedliska, g. 10-16 P.
  Gleba posiada zdolność wchłaniania i zatrzymywania wody. Zjawisko to nosi nazwę retencji wodnej gleby. Podczas pokazu uczestnik mógł zobaczyć jak wyglądają pory glebowe
  i wykonać eksperyment, aby przekonać się w jaki sposób woda jest wciągana do porów glebowych. Zwiedzający mogli obserwować przepływ wody pomiędzy cząstkami gleby. Prezentacja miała na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskiem retencji wody w różnych glebach oraz sposobem pomiaru „siły ssącej” przy pomocy tensjometrów.
 3. Nie wszystko złoto co się świeci – K. Nowak, E. Wnuk, P. Bulak, g. 10-16 P.
  Fluorescencja jest zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie, z którym mamy styczność każdego dnia, nie do końca zdając sobie z tego sprawę. W pokazie zostało przedstawione  i omówione zjawisko fluorescencji na przykładzie różnych związków chemicznych pochodzenia naturalnego oraz sztucznego. Było to możliwe dzięki użyciu lampy UV, która pozwoliła na ujrzenie niewidzialnych w świetle dziennym barw roślin, minerałów, roztworów itp. Dodatkowo zostało również zademonstrowane zjawisko chemiluminescencji, będącej procesem pokrewnym do fluorescencji.
 4. Zjawisko Chladniego – J. Wiącek, D. Wiącek, g. 10-16 P.
  Celem pokazu było przedstawienie ciekawego zjawiska, odkrytego przez niemieckiego fizyka i geologa, Ernsta Chladniego. Figury Chladniego, będące efektem wspomnianego zjawiska  są regularnymi figurami tworzonymi przez drobinki materiału stałego (np. piasek, sól lub opiłki korka), gromadzącymi się w węzłach fali stojącej na drgającej sprężystej płytce.

Top
X