Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Projekty

  1. Projekt badawczy, Preludium 8
    Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
    Numer ID: 213 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2018
  2. Projekt badawczy, Sonata
    Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
    Numer ID: 184 Numer: 202974 Okres realizacji: 2013 - 2016
X