Laboratorium Fizyki Gleby

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium Fizyki Gleby

Opiekun: dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. Instytutu

e-mail: k.lamorski@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Monitorowanie parametrów środowiska przyrodniczego
  • Opracowywanie metodyk pomiarów i charakterystyk ośrodków porowatych, w szczególności gleb
  • Pomiary wodnych i cieplnych charakterystyk ośrodków porowatych
  • Opracowywanie metod oceny parametrów ośrodka glebowego

Analizy: 

  • Wyznaczanie przebiegu histerezy krzywej retencji w ciałach porowatych
  • Zależność wilgotności ośrodka porowatego od potencjału wody glebowej
  • Określanie zawartości wody użytecznej dla roślin oraz charakterystycznych punktów krzywej retencji wodnej w procesach sorpcji i desorpcji
X