4. Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Gleby i spotkanie Komisji Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 13-14.02.2019 r.

4. Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Gleby i spotkanie Komisji Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 13-14.02.2019 r.

Print Friendly

W dniach 13-14.02.2019r. odbyło się organizowane w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie Komisji Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego połączone z 4-tym Międzynarodowym Sympozjum Fizyki Gleby organizowanym wspólnie z: Czeskim Towarzystwem Gleboznawczym, Słowackim Towarzystwem Gleboznawczym, Węgierskim Towarzystwem Gleboznawczym, Litewskim Towarzystwem Gleboznawczym oraz Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.

W Sympozjum uczestniczyli naukowcy z Polski, Litwy, Czech, Węgier oraz Słowacji. Zaprezentowano 12 referatów oraz 14 posterów. Okolicznościowe medale 50-lecia Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie jako wyraz uznania za długoletnią owocną współpracę naukową z Instytutem otrzymali:

Prof. Kálmán Rajkai i Dr Andras Makó z Węgier oraz Prof. Rimantas Vaisvalavičius z Litwy.

ZAPROSZENIE

W dniach 13-14.02.2019 r. odbędzie się organizowane w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie Komisji Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego połączone z 4. Międzynarodowym Sympozjum Fizyki Gleby organizowanym wspólnie z: Czeskim Towarzystwem Gleboznawczym, Słowackim Towarzystwem Gleboznawczym, Węgierskim Towarzystwem Gleboznawczym, Litewskim Towarzystwem Gleboznawczym oraz Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. Tematyka Sympozjum skupia się wokół badań właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych.

 

Celem organizowanego cyklicznie Sympozjum jest:

  1. stworzenie młodym naukowcom możliwości prezentowania wyników badań w gronie kompetentnych i doświadczonych osób, które w dyskusji i życzliwej krytyce doskonalą ich warsztat naukowy,
  2. integracja środowiska naukowców prowadzących badania w zakresie fizyki gleby w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz krajach sąsiadujących, co może być podstawą występowania o wspólne międzynarodowe projekty badawcze.

 

Komitet organizacyjny Sympozjum:

  • Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN – przewodnicząca
  • Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
  • Mgr inż. Michał Beczek
  • Mgr inż. Rafał Mazur
Top
X