Wiącek Dariusz

Wiącek Dariusz

Print Friendly
PhD Wiącek Dariusz
Room: B218
E-mail: d.wiacek@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 74 450 61 w.155

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Physical Properties of Fruits and Vegetables

Publications

 1. 2018, Changes in the bioelement content of summer and winter western honeybees (Apis mellifera) induced by Nosema ceranae infection, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0200410
 2. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 3. 2017, Accumulation of toxic elements in honey bees following a Nosema ceranae infection, 13th International COLOSS Conference, Athens, Greece 2-3.11.2017,
 4. 2017, Factors affecting trace element accumulation in livers of avian species from East Poland, Turkish Journal of Zoology, 41: 901-913
 5. 2017, Factors Affecting Element Concentrations in Eggshells of Three Sympatrically Nesting Waterbirds in Northern Poland, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, DOI: 10.1007/s00244-017-0481-y
 6. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 7. 2017, Inter-colony differences in hepatic element concentrations of European flagship farmland bird, the Rook Corvus frugilegus, breeding in rural habitats in East Poland, Agriculture, Ecosystems & Environment, 250: 123-132
 8. 2017, Perspektywy wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego od ptaków wodnych w indykacji środowiska – wykorzystanie sieci kognitywnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 23
 9. 2017, Concentrations of lead and other elements in the liver of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), a European flagship species, wintering in Eastern Poland, Ambio, 46(8): 825-841
 10. 2017, Intra-clutch and inter-colony variability in element concentrations in eggshells of the black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus, in northern Poland, Environmental Science and Pollution Research, 24(11):10341-10353; DOI: 10.1007/s11356-017-8635-z
 11. 2017, Trace element concentrations in livers of Common Buzzards Buteo buteo from eastern Poland, Environmental Monitoring and Assessment, 189(8); DOI 10.1007/s10661-017-6135-8
 12. 2017, Ecological factors helping to avoid the toxic element accumulation in livers of the lesser spotted eagle (Clanga pomarina Brehm) from Eastern Poland, Journal of Elementology, 22(1): 305-314
 13. 2017, Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed, International Agrophysics, 31: 317-325
 14. 2017, Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality, Measurement, 103: 227-234
 15. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 16. 2016, Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland – the importance of diet composition, Belgian Journal of Zoology, 146, 1, 3-13
 17. 2016, Effect of pre-sowing laser treatment of seed on the biomass yield and energy value of lavatera thuringiaca l., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, XVI_4
 18. 2016, Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning, Environmental and Experimental Botany, 131: 120-127
 19. 2016, Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed, Vol. 3(6), 1590
 20. 2016, Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, str. 20
 21. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 22. 2016, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials, Acta Agrophysica, 23(1): 97-104
 23. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 24. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 25. 2015, Czym jast biogaz? Technologia wytwarzania biogazu. Od biogazu do biometanu., 2015
 26. 2015, Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania., Acta Agrophysica Monographiae , 1-92
 27. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 28. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 29. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 30. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 31. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 32. 2014, Od fermentacji beztlenowej do biometanu, 2014
 33. 2014, Trace element residues in eggshells of Grey Heron (Ardea cinerea) from colonies of East Poland., North-Western Journal of Zoology, 2014, 10(2): 346-354
 34. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 35. 2013, Laboratorium Fermentacji Metanowej, 2013
 36. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 37. 2013, The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops, 2013, 43-44
 38. 2013, Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych, 2013
 39. 2013, Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland), Zoology and Ecology, 2013, 23(3): 240-244
 40. 2012, Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu, 2012, 65-71
 41. 2012, Energia fal, 2012
 42. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 43. 2011, Produkcja i wykorzystanie biogazu- przegląd nowoczesnych technologii, 2011, 115-123
 44. 2011, Wodór jako paliwo przyszłości., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10446-452
 45. 2010, Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 425-431
Top
X