Kozioł Arkadiusz

Kozioł Arkadiusz

Print Friendly
Arkadiusz Kozioł
ProfilTelefonE-mail
mgr  Arkadiusz Kozioł(81) 744 50 61 w. 144a.koziol@ipan.lublin.pl

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties 2013 2013, 52-52
 2. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. 2014 2014, P1.15
 3. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. 2014 2014, P1.13
 4. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. 2015 2015, 16-16
 5. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy 2013 2013, 94-94
 6. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope 2013 2013, 14-15
 7. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 85-85
 8. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 15-15
 9. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. 2014 2014, U-37,-59
 10. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 11. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness inducedin vitro by pectinase Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 12. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 25
 13. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions 2013 2013, 33-34
 14. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. 2015 2015, 10-10
 15. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening 2013 2013, 40-40
 16. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 17. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 18. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 19. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 20. MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH W ZASTOSOWANIU DO BADANIA MIKROSTRUKTURY POLISACHARYDÓW ŚCIAN KOMÓRKOWYCH 2013 2013, 19-19
 21. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 22. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. 2014 2014, Ref: 3272,-36
 23. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. 2014 2014, 171-171
 24. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji 2013 2013, 28-28
 25. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot 2013 2013, 40-41
 26. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method 2013 2013, 30-30
 27. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 28. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. 2014 2014, 13-13
 29. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. 2014 2014
 30. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace 2013 2013
 31. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. 2014 2014, PP-36,-98
 32. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. 2014 2014, Ref: 3275,-35
 33. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 34. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. 2015 2015, P-46: 117-117
 35. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 36. The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy. 2014 2014, 76-77
 37. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. 2014 2014, 6-7
 38. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. 2015 2015, S11KS07, 404-404
 39. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. 2015 2015, 11-11
 40. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. 2014 2014, OP-26,-46
 41. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. 2015 2015, 21-21
 42. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. 2014 2014, U-36,-58
 43. Zmiany sztywności ściany komórkowej w czasie dojrzewania i przechowywania owoców obserwowane za pomocą AFM. 2014 2014, 22-22
Top
X