Kozioł Arkadiusz

Kozioł Arkadiusz

Print Friendly
mgr Kozioł Arkadiusz
Nr pokoju: 232
E-mail: a.koziol@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 144

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2017 str. 7
 2. Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces , Polymers 2017 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 3. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 25
 4. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites , Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 5. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 6. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 7. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot , LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 8. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 9. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 10. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple , Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 11. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. , Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 12. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. , 2015 2015, P-46: 117-117
 13. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. , Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 14. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. , 2015 2015, 10-10
 15. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. , 2015 2015, S11KS07, 404-404
 16. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. , 2015 2015, 21-21
 17. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. , 2015 2015, 16-16
 18. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. , 2015 2015, 11-11
 19. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. , Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 20. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. , 2014 2014, 6-7
 21. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. , 2014 2014, P1.15
 22. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. , 2014 2014, P1.13
 23. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. , 2014 2014, Ref: 3275,-35
 24. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. , 2014 2014, Ref: 3272,-36
 25. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. , 2014 2014
 26. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. , 2014 2014, PP-36,-98
 27. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. , 2014 2014, OP-26,-46
 28. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. , 2014 2014, 171-171
 29. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 85-85
 30. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. , 2014 2014, U-37,-59
 31. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. , 2014 2014, U-36,-58
 32. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. , 2014 2014, 13-13
 33. Zmiany sztywności ściany komórkowej w czasie dojrzewania i przechowywania owoców obserwowane za pomocą AFM. , 2014 2014, 22-22
 34. The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy. , 2014 2014, 76-77
 35. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 15-15
 36. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace , 2013 2013
 37. MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH W ZASTOSOWANIU DO BADANIA MIKROSTRUKTURY POLISACHARYDÓW ŚCIAN KOMÓRKOWYCH , 2013 2013, 19-19
 38. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji , 2013 2013, 28-28
 39. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope , 2013 2013, 14-15
 40. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions , 2013 2013, 33-34
 41. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy , 2013 2013, 94-94
 42. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening , 2013 2013, 40-40
 43. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method , 2013 2013, 30-30
 44. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties , 2013 2013, 52-52
 45. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot , 2013 2013, 40-41
Top
X