Kruk Beata

Kruk Beata

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

 1. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method , Sensors 2016 16(661)
 2. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods , Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 3. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. , Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 4. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 5. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 6. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. , 2014 2014, 26-26
 7. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. , 2014 2014, Ref: 3272,-36
 8. Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food. , 2014 2014, PP-34,-97
 9. Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage. , 2014 2014, OP-27,-47
 10. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. , 2014 2014, OP-26,-46
 11. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 85-85
 12. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. , 2014 2014, 38-38
 13. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. , 2014 2014, U-37,-59
 14. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. , 2014 2014, 13-13
 15. The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy. , 2014 2014, 76-77
 16. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 15-15
 17. Chemiczne tajemnice żywności , 2013 2013
 18. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace , 2013 2013
 19. Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers , 2013 2013
 20. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji , 2013 2013, 28-28
 21. Changes of cell wall material composition during apple development , 2013 2013, 64-64
 22. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening , 2013 2013, 40-40
 23. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method , 2013 2013, 30-30
 24. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot , 2013 2013, 40-41
Top
X