Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Projekty

 1. Projekt badawczy, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Numer ID: 209 Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 2. Projekt badawczy, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Numer ID: 208 Numer: 011/2014 Okres realizacji: 2014 - 2017
 3. Projekt badawczy, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Numer ID: 185 Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 4. Projekt badawczy,
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Numer ID: 5 Numer: 2011/01/N/NZ9/02456 Okres realizacji: 2011 - 2014
 5. Projekt badawczy,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Numer ID: 22 Numer: PB Nr N N310 115338 Okres realizacji: 2010 - 2013
 6. Projekt badawczy,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Numer ID: 23 Numer: PB Nr N N310 043838 Okres realizacji: 2010 - 2013
 7. Projekt badawczy,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Numer ID: 136 Numer: PB Nr N N305 299534 Okres realizacji: 2008 - 2009
X