Sokołowska Zofia

Sokołowska Zofia

Print Friendly, PDF & Email
Prof. DSc Sokołowska Zofia
Room: 130
E-mail: z.sokolowska@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 146

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Surface and Structural Properties of Soils and Plants

Interest

Research interests:

 • Gas, vapour and ions adsorption processes on solids with particular focus on the soil material
 • Specific surface area and its measurement
 • Energetic and geometric heterogeneities of the surface solid-phase, theory, methods and tools for determination of average energy of adsorption and a fractal dimension
 • Application of waste materials as soil conditioners
 • Physicochemical and surface properties of the agricultural soil and plant materials
 • Chemical degradation of soil material

Other information

Education (dates, degrees, universities):

 • 1973 MSc in Chemistry
  Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • 1979 PhD in Chemistry
  Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • 1990 Habilitation in Chemistry
  Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • 1997 Professor in Agricultural Sciences
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Memberships:

 • Committee of Agrophysics, PAS
 • Commission No. 2, Application of Physics and Chemistry in Technology and Agriculture, Lublin Division of Polish Academy of Sciences
 • Lublin Scientific Society
 • Polish Society of Agrophysics
 • Polish Society of Soil Science

Scholarships and fellowships:

 • since 1989 Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science of Russian Academy of Sciences in Pushchino, Russia
 • The Institute of Soil Science “Nikola Poushkarov” in Sofia, Bulgaria
 • Technical University of Berlin

Publications

 1. 2019, Impact of Biochar on Physicochemical Properties of Haplic Luvisol Soil under Different Land Use: A Plot Experiment, Agronomy, 9,531, str. 1-16, DOI: 10.3390/agronomy9090531
 2. 2019, Chemically engineered biochar – Effect of concentration and type of modifier on sorption and structural properties of biochar from wood waste, Fuel, 256(115893), str. 1-10, DOI: 10.1016/j.fuel.2019.115893
 3. 2019, Impact of modified polymers (polyacrylamide and starch)on kaolinite electrokinetic potential, Ukrainian conference with international participation "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE" and Workshop "METAL-BASED BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES: SYNTHESIS AND APPLICATIONS", 15-17.05.2019 Kyiv, Ukraine , str. 205
 4. 2019, Insight into the interaction mechanism of iron ions with soil humic acids. The effect of the pH and chemical properties of humic acids, Journal of Environmental Management, 245, str. 367-374, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.05.098
 5. 2019, Właściwości węgla brunatnego i jego rolnicze wykorzystanie, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 82-87
 6. 2019, Zastosowanie biowęgla jako sorbenta do usuwania mineralnych i organicznych zanieczyszczeń z wody i gleby, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 76-81
 7. 2019, Agregacja gleby – mechanizm zjawiska i czynniki determinujące, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 62-67
 8. 2019, Ugory oraz odłogi i ich wpływ na ekosystem, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Ochrona Środowiska Część I. Poznań 2019, str. 7-12
 9. 2019, Agregacja krzemionki koloidalnej w obecności wybranych biopolimerów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Innowacje w praktyce", Lublin 4-5 kwietnia 2019 r., str.: 171
 10. 2019, Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach oddziaływań kwasów fulwowych i huminowych z mikroelemntami, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 291-291
 11. 2019, Wykorzystanie egzogennej materii organicznej do poprawy właściwości gleb, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 291-291
 12. 2019, Wpływ biowęgla na właściowści wodne gleb typu Mollic Gleysol oraz Eutric Cambisol, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str.: 290-290
 13. 2019, Metody oceny stabilności kompleksów kwasów huminowych z mikroelementami, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 287-287
 14. 2019, Flokulacja suspensji minerałów ilastych przy wykorzystaniu różnych związków wielkocząsteczkowych, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str. 286-286
 15. 2019, Alternatywne żródła substancji organicznej i ich wpływ na strukturę i właściwości sorpcyjne gleb, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 286-286
 16. 2019, Biochar efficiency in copper removal from Haplic soils, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 0.1007/s13762-019-02227-4
 17. 2019, Influence of pH and grain size on physicochemical properties of biochar and released humic substances, Fuel, 240, str. 334-338, DOI: 10.1016/j.fuel.2018.12.003
 18. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 19. 2018, The flocculant effect on the soil mineral aggregation, Workshop on the Differential Centrifugal Sedimentation (DCS) – Basics and Applications, Warsaw, 26.04.2018 r. ,
 20. 2018, Microporosity of podzolic soil with biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 17-18
 21. 2018, Wpływ poliakrylamidu na sorpcję siarczanów na powierzchni gibbsytu, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21.09.2018, str. S07-17
 22. 2018, Badanie adsorpcji kationów na glebie modyfikowanej biowęglem na przykładzie jonów Cu2+, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str. 131
 23. 2018, Poliakrylamid anionowy jako substancja poprawiająca strukturę gleby, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str. 128
 24. 2018, Wpływ dodatku biowęgla na właściwości gleby pod użytkiem zielonym i ugorem czarnym, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str.28
 25. 2018, Application of the Coupled Techniques in Thermal Analysis (thermogravimetry-mass spectrometry-infrared spectroscopy) to Study the Structure and Thermal Properties of Humic and Fluvic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 77
 26. 2018, The Effect of Organic Sludge Application on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameters of Soil Humic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 279
 27. 2018, The Anionic Polyacrylamide effect on the goethite suspension stability, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 161
 28. 2018, Water infiltration and hydrophobicity of podzolic soils with ortstein under grassland and forest, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 126
 29. 2018, Effect of feedstock on biochar surface properties, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 124
 30. 2018, Organic and Inorganic Modification Effect on Biochar Specific Surface Area, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 15
 31. 2018, Influence of Organic Sludge on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameter E4/6 of Soil Humic Acids, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 11
 32. 2018, Assesment of Physicochemical Properties of Selected Factions of Humic Substances Using the TG-DSC-FTIR-QMS Technique, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 2
 33. 2018, Goethite and gibbsite aggregation in the polyacrylamide presence, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 70
 34. 2018, Structural characteristics of biochar-amended loamy sand soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 55
 35. 2018, Pore size distribution and adsorption properties of soils with different texture, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 25
 36. 2019, Anionic polyacrylamide efficiency in goethite removal from aqueous solutions: goethite suspension destabilization by PAM, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, str 3145-3154, DOI: 10.1007/s13762-018-2064-5
 37. 2018, The Anionic Polyacrylamide Adsorption Mechanism on the Gibbsite and Goethite Surfaces, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str. 86
 38. 2018, The Application of the Bet Theory and Aranovich Theory to Determine the Specific Surface Area of Soils, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 62-63
 39. 2018, Innowacyjne flokulanty glebowe limitujące niszczące działanie erozji wodnej i wietrznej, "Innowacje w praktyce" konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe, Lublin 5-6.04.2018 r., str. 140-141
 40. 2018, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids, 261: 439-445
 41. 2018, Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 32(1): 19-28
 42. 2017, Sprzężona analiza termograwimetryczna jako nowoczesne narzędzie oceniające termiczną stabilność struktury glebowych kwasów huminowych i fulwowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 64
 43. 2017, Zastosowanie techniki adsorpcji azotu w badaniach parametrów powierzchniowych frakcji glebowych substancji humusowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 65
 44. 2017, Use of thermal analysis coupled with differential scanning calorimetry, quadrupole mass spectrometry and infrared spectroscopy (TG-DSC-QMS-FTIR) to monitor chemical properties and thermal stability of fulvic and humic acids, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0189653
 45. 2017, Biochar influence on surface area of haplic soils, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 16
 46. 2017, The effect of organic sludge application on the sorption properties of dystric cambisol soil – the analysis of water vapor isotherms, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 14
 47. 2017, Biochar influence on hygroscopic moisture content of podzolic soil, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 , str. 3-4
 48. 2017, Wpływ biowęgla na wielkość powierzchni właściwej gleb typu Haplic, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 25
 49. 2017, The practical application of boehm’s and potentiometric titration for analysis the solid phase of soil, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 81-82
 50. 2017, The effect of biochar addition on podzolic soil – hygroscopic moisture content, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 34-35
 51. 2017, Influence of physico-chemical modification of waxy corn starch on changes in its structure, Food Hydrocolloids, 70: 201-210
 52. 2017, Effect of long-term fertilizer application in maize crop growing on chemical element leaching in Fluvisol, International Agrophysics, 31(2): 243-249
 53. 2017, Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces, International Agrophysics, 31: 73-82
 54. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 55. 2016, Wpływ dodatku nawozu organicznego Rosahumus na sorpcję pary wodnej na glebie pseudobielicowej, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 63-63
 56. 2016, Charakterystyka optyczna kwasów huminowych z gleby płowej z dodatkiem biowęgla., Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 25-25
 57. 2016, A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids, Sensors, 16(10), 1760, 1-20
 58. 2016, Hygroscopic moisture content of podzolic soil with biochar, Acta Agrophysica, 23, 4, 533-543
 59. 2016, Characterization of humic acid isolated from peaty-muck soils and organic compost, VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 89-89
 60. 2016, Water vapor sorption in Haplic Luvisol: comparison the bet and Aranovich model., VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 43-43
 61. 2016, Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods, International Agrophysics, 30(3): 369-374
 62. 2016, Characterization of pore structure of rice grits extrudates using mercury intrusion porosimetry, nitrogen adsorption and water vapour desorption methods, Journal of Food Engineering, Vol. 190: 147-153
 63. 2016, Effects of selected chemical and physicochemical properties of humic acids frompeat soils on their interaction mechanisms with copper ions at various pHs, Journal of Geochemical Exploration, 168: 119-126
 64. 2016, Interactions of Zn(II) Ions with Humic Acids Isolated from Various Type of Soils. Effect of pH, Zn Concentrations and Humic Acids Chemical Properties., PLoS One, 11(4): e0153626.
 65. 2016, Biowęgiel i jego wykorzystanie w rolnictwie., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016,, (ISBN 978-83-65362-13-1): 98-103
 66. 2016, Wybrane metody analityczne w badaniach struktury i właściwości chemicznych substancji humusowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016 r., (ISBN 978-83-65362-13-1): 23-28
 67. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
 68. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slitlike pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142, 164703, 16, 1-9
 69. 2015, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość wapnia i magnezu., 2015, 12-12
 70. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 71. 2015, Water vapour sorption on mixtures of podzolic soils with organic fertiliser Rosahumus / Adsorpcja pary wodnej na mieszaninach gleb pseudobielicowych i nawozu organicznego Rosahumus., Acta Agrophysica, 22(3): 301-310
 72. 2015, The effect of addition of biochar on soil total carbon content., 2015, 16-17
 73. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slit-like pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142(16), DOI: 10.1063/1.4918640
 74. 2014, Photosensitizing properties of water-extractable organic matter from soils., Chemosphere, 2014, 95317-323
 75. 2014, The influence of organic matter on the surface area of soils., 2014, p.166-p.167
 76. 2014, Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes., Eurasian Soil Science, 2014, 47(7): 699-706
 77. 2014, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 377-380
 78. 2014, Analiza zawartości metali ciężkich w oczyszczonych osadach poprzemysłowych metodą absorbcyjnej spektroskopii atomowej., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 374-376
 79. 2014, Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids., International Agrophysics, 2014, 28(3): 269-278
 80. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 81. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 82. 2014, Badanie zawartości wapnia, magnezu i potasu w glebie płowej z biowęglem metodą ASA, 2014, 87-87
 83. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 84. 2014, Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni, 2014, 80-80
 85. 2014, The influence of the dairy sludge addition on the specific surface area of loess soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms., 2014, 112-113
 86. 2014, The structure and propertiesof a simple model mixture of amphiphilic molecules and ions at a solid surface., The Journal of Chemical Physics, 2014, 140174706-1-174706-12
 87. 2013, Interactions of humic acids with metals, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 21-113
 88. 2013, ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ, АГРОХИМИЯ, 2013, 1058-66
 89. 2013, Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes, Eurasian Soil Science, 2013, 46(8): 897-907
 90. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 91. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 92. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 93. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 94. 2013, Relationship between selected properties of organic soils and elemental composition of their humic acids fraction, 2013, 75-75
 95. 2013, Influence of iron ions on stability of humic acids solutions, 2013, 74-74
 96. 2013, Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids – coagulation studies., Acta Agrophysica, 2013, 20(2): 253-267
 97. 2013, Stretching tethered polymer chains: Density functional approach, The Journal of Chemical Physics, 2013, 138(20)
 98. 2013, The influence of municipal wastewater irrigation on changes in specific surface area of organic soils, 2013, 42-43
 99. 2013, Application of fluorescence spectroscopy in study of interactions between humic acids and metals, 2013, 17-17
 100. 2013, Relationship between selected physicochemical properties of peaty-mucks soils and main absorbance bands of its FTIR spectra., 2013
 101. 2013, Study of coagulation processes of selected humic acid under copper ions influence., 2013
 102. 2013, Fluid of Janus molecules between two walls: The solvation force, The Journal of Chemical Physics, 2013, 139224711-1-224711-9
 103. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 104. 2012, Struktura na poczwiennaja adsorbent. Teoria i priłożenie, Izdatjelstwo "PubliszSajSet-Eko", 2012, 1-119
 105. 2012, Electric double layer capacitance of restricted primitive model for an ionic fluid in slit-like nanopores: A density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2012, 137(234705): 1-10
 106. 2012, Kinetics of dissolved organic matter release from peat-moorsh soils of various degree of secondary transformation., Necessity of peatlands protection, 2012, (Rozdz.): 353-366
 107. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 108. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 109. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 110. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 111. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 112. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 113. 2012, Influence of temperature on moorsh soils at different stages of transformation as resulting from changes of optical characteristics of humic acids, 2012, 29-29
 114. 2012, Studies of acidic properties of humic acids derived from mucks under phospates ions influence, 2012, 25-25
 115. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 116. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 117. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 118. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 119. 2012, The solid surface characterization by wettability and the contact angles measurement using the sessile drop method, 2012, 11-11
 120. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 121. 2012, Adsorption of ions on surfaces modified with brushes of polyampholytes., Journal of Chemical Physics, 2012, 137(7): 074707-1-074707-10
 122. 2012, Influence of phosphate ions on buffer capacity of soil humic acids., International Agrophysics, 2012, 26(1): 7-14
 123. 2012, Issledowanje tekstury gliniastych minerałow i poczw, modificorowanych polielektrolitami, 2012, 41-42
 124. 2012, Processy wywietriwanija w serych lesnych poczwach trech razlicznych ekosystem., 2012, 12-13
 125. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 126. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 127. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 128. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
 129. 2011, The water vapour sorption on soil from the archaeological site no. 4 in Biskupin, 2011, 77-78
 130. 2011, Geometrical heterogeneity of selected soil materials modified by different amount of organic matter, 2011, 75-76
 131. 2011, Wybrane fizykochemiczne metody badania substancji humusowych gleb, 2011, 41-42
 132. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
 133. 2011, Adsorption Energy and Surface Heterogeneity in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 2-5
 134. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 135. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 136. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 137. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 138. 2011, Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 457-467
 139. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 140. 2011, Effect of phosphates on dissolved organic matter release from peat-muck soils, International Agrophysics, 2011, 25(2): 173-180
 141. 2011, Microscopic structure and thermodynamics of a coresoftened model fluid from the second-order integral equations theory., Condensed Matter Physics, 2011, 14(1, 13601): 1-12
 142. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 143. 2011, Phase behavior of binary symmetric mixtures in pillared slit-like pores: a density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2011, 134(2): 214702
 144. 2011, Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils, 2011, 939-943
 145. 2011, Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity, 2011, 812-817
 146. 2011, Surface properties of soils and their behavior in degradation processes, 2011, 261-265
 147. 2011, Selected physicochemical properties of mucks, Necessity of peatlands protection, 223-236
 148. 2011, Selected surface properties and water capacity index of peat-moorsh soils, 2011, 49-49
 149. 2011, Methodical aspect of humic substances studies in the presence of strong buffering agents, 2011, 85-86
 150. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 151. 2010, Physicochemical and mineralogical diagnostic features of solonetzic process in soils of the Lower Volga region in the late Holocene., Eurasian Soil Science, 2010, 43(10): 1083-1101
 152. 2010, Fractal dimension of organic soil and carbon materials., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 433-448
 153. 2010, State of the dissolved organic matter in the presence of phosphates., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 421-432
 154. 2010, Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 243-253
 155. 2010, Właściwości powierzchniowe gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie – sorpcja pary wodnej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 175-188
 156. 2010, Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.), Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 157. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
 158. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 159. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 160. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 161. 2010, Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: “Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa”, 2010, 187-189
 162. 2010, Analysis of spectra complexes of acids of 2-chloro-4-nitro and 2-chloro-5nitrobenzoic acids with Nd(III), 2010, 32-33
 163. 2010, Infrared spectroscopy in humic substances studies, 2010, 19-20
 164. 2010, Specific surface area of humic acids isolated from soils amended with different organic matter determined from water vapour and nitrogen adsorption data, 2010, 297-100
 165. 2010, Density functional approach to the description of fluids in contact with bilayers., Journal of Chemical Physics, 2010, 132, 244704-1-9
 166. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 167. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 168. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 169. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 170. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 171. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 172. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 173. 2009, Applying of Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) for determination of metal concentration in soil. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 174. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 175. 2009, Podatność magnetyczna w badaniach materiału glebowego., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, ISBN-13: 978-83-60489-11-6(Rozdz. 5): 85-96
 176. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 177. 2009, Oznaczenie zawartości jonów Cu+2 i Ca+2 w roślinach z wykorzystaniem AAS., Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości", 2009, 91-94
 178. 2009, Teorie fraktalne w badaniach niejednorodności fazy stałej gleby – wybrane zagadnienia., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4, 67-84.
 179. 2009, Mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne aspekty struktury i żyzności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 2
 180. 2009, Fizyko-chemiczne właściwości gleby pseudobielicowej w uprawie ekologicznej., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 138173-190
 181. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 182. 2009, Mobilisation of humic acids originated from mucks as a result of sodium, calcium and phosphate ions interaction., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 328-334
 183. 2009, Effect of pH on the release of organic matter from mucks., Wiestnik Tomsk State Pedagogical University, 2009, 3(81), 105-109
 184. 2009, Wpływ kationów powierzchniowych na zawartość wody silnie związanej w madach., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 781-792
 185. 2009, Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671
 186. 2009, Water stability of aggregates in subtropical and tropical soils (Georgia and China) and its relationships with the mineralogy and chemical properties, Eurasian Soil Science, 2009, 42, 4, 415-425
 187. 2009, Trends in soil fractal parameters caused by accumulation of soil organic matter as resulting from the analysis of water vapor adsorption isotherms., Ecological Complexity, 6
 188. 2009, Solvation force between surfaces modified by tethered chains: A density functional approach., Journal of Chemical Physics, 130, 134501-1-10 (2009)
 189. 2009, Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach., 2009
 190. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 191. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 192. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 193. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 194. 2009, Współzależności między czynnikami mikrobiologicznymi i fizyko-chemicznymi a strukturą gleby, 2009
 195. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 196. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 197. 2008, Metodyczne aspekty miareczkowania potencjometrycznego w badaniach buforowości gleb., 2008
 198. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 199. 2008, Fractal approach to adsorption processes on environmental surfaces., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 200. 2008, Influence of phosphate ions and competitivenees sodium and calcium ions on the hymic acids peptization and coagulation processes., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 201. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 202. 2008, Fractal approach to adsorption/desorption processes on environmental surfaces., Biophysical Chemistry of Fractal Structures and Processes in Environmental Systems, Senesi N., Wilkinson K.J. (Eds.), Wiley, 179-220
 203. 2008, Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L)., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 204. 2008, Apparent surface area of selected meal extrudates., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80
 205. 2008, Modifications of the Mineralogical Composition and Surfach Properties of Soils as Related to Stepie Climate Dynamice In Historical Time., Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41, No.13, pp. 1424-1432,
 206. 2008, Filter properties of seam material from Paged Urban soils., Hydrology and Earth System Sciences, 2008, 12, 691-702
 207. 2008, Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2., 2008
 208. 2008, Wpływ preparatu keratyno-koro-mocznikowego na porowatość gleby brunatnej., 2008
 209. 2008, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2008
 210. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 211. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 212. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 213. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 214. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 215. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 216. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 217. 2008, Buffer properties of humic acids in the system with phosphate ions., 2008
 218. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 219. 2007, Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 473-482
 220. 2007, Porosity of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 455-463
 221. 2007, Adsorpcja pary wodnej na naturalnych węglach brunatnych różnego pochodzenia., Acta Agrophysica, 2007, 147, 9(2), 481-494
 222. 2007, Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 399-403
 223. 2007, Influence of phosphates on potentiometric curves of soil organic matter – methodogical aspekt., 2007
 224. 2007, Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., 2007
 225. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji “Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. “, 2007
 226. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 227. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 228. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 229. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 230. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 231. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 232. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 233. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 234. 2007, Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2007, 1-175
 235. 2007, Density functional theory of adsorptioni in pillared slit-like pores., Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 316, 652-659
 236. 2006, Primienieniie mietodow minierałogii dlja izuczienija jewoljucii poczew i prirodnaj sriedy stiepiej jugo-wastoka Russkoj rawniny w pozdniem gałacienie.n, 2006
 237. 2006, Surface heterogeneity of soils as affected by the simulated degradation, 2006
 238. 2006, Distribution of humus substances In the structure of soil adsorbents – theoretical analysis., 2006
 239. 2006, Influence of humic substances on the stability of soil adsorbents and mobility of cations, included In the soil adsorbent structure., 2006
 240. 2006, Influence of humus substances on the structural-adsorption status of soil adsorbents., 2006
 241. 2006, Mineralogical and surface properties changes of soils in connection with climate dynamic., International Conference "Clays and Clay minerals", Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r., Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r.
 242. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 243. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 244. 2006, The effect of extrusion conditions on the physicochemical and structural properties of potato starch extrudates. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 245. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 246. 2006, Wpływ temperatury na uruchamianie substancji organicznych z murszu., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Gleb Organicznych", 2006, 33-39
 247. 2006, Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 34-37
 248. 2006, The effect of extrusion conditions on the adsorption-desorption isotherms of water vapour for potato and wheat extrudates., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 1-6
 249. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 250. 2006, Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 181-189
 251. 2006, Selected physical and chemical properties for evaluating Brown coals used for soil reclamation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 121-128
 252. 2006, Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2006, 169, 16-24
 253. 2006, Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods., Geoderma, 2006, 135, 307-314
 254. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 255. 2005, Optica properties of alkaline extracts of secondary transformed muck., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 41-49
 256. 2005, Empirical equation to describe the effect of pH on organic matter releasefrom mucks., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 323-328
 257. 2005, Impact of the degree of secondary transformation on acid-base properties of organic compounds in mucks., Geoderma, 2005, 127, 80-90
 258. 2005, Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-93, l. ark. wyd. 6,6
 259. 2005, Physicochemical character of soil adsorbent., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-149, l. ark. wyd. 10,6
 260. 2005, Właściwości fizykochemiczne utworów murszowych o różnym stopniu wtórnego przeobrażenia., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 123, (6), str. całości 1-83, l. ark. wyd. 5,9
 261. 2005, Measurement and application of surface area to characterize soil materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 166-178
 262. 2005, Theoretical analysis of pH-buffering reactions of humic compounds during melioration of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 86-93
 263. 2005, Alfalfa yield and copper uptake after treatment of heavy metals polluted soil with lime, coal powder and ferric oxide., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 74-85
 264. 2005, Impact of different ameliorants on humus state in acid soil polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 46-58
 265. 2005, Effect of composting period of peat and manure on physicochemical properties of dystric fluvisol polluted with copper., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 15-31
 266. 2005, Alfalfa yield dependence on organo-mineral liming of heavy metal polluted soil., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 7-14
 267. 2005, Influence of humus substances on hydrophilicity and energy state of soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 133-147
 268. 2005, Ion-excange ability of soil adsorbent, kinetics of cation desorption., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 114-132
 269. 2005, Differencies in stability of soil organic matter fractions during thermo-oxidizable destruction., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 89-102
 270. 2005, Humus system stability of soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 73-88
 271. 2005, Impact of the analytical treatments on the crystalo-chemical characteristics of the mineral part of the soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 60-72
 272. 2005, On the anomalus shape of low-temperature nitrogen adsorption isotherms of, Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 42-51
 273. 2005, Structural-adsorption state of the soil adsorbent at macro-aggregative level of the soil organization., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, Physicochemical character of soil adsorbent, 7-20
 274. 2005, Dissolved organic matter of mucks and its optical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 423-424
 275. 2005, Selected chemical, physical and physicochemical properties of brown coal., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 418-422
 276. 2005, Changes in humus of acid soil polluted with heavy metals under physicochemical amelioration., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 383-386
 277. 2005, Water vapour sorption on the meal extrudates., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225
 278. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 279. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 280. 2004, Liczba humifikacji i współczynnik chłonności wodnej wskaźnikami stopnia zmurszenia, 2004
 281. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 282. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych, 2004
 283. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 284. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych – powierzchnia właściwa, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 47-56
 285. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 286. 2004, Estimation and applications of soil surface area, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 287. 2004, Asorption and Surface area of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 117-124
 288. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 289. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 290. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 134-141
 291. 2004, Effect of phosphate on mobility of organic matter from mucks, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 82-83
 292. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 116-124
 293. 2004, Models describing confinement of colloids and polymers in soils, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 34
 294. 2004, Effect of phosphate on release of humic substances from mucks at different stage of secondary transformation. 2004, EUROSOI, 2004
 295. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 296. 2004, Biological and physico-chemical properties in the relation to the cultivation system of soil, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 31-47
 297. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 298. 2004, Effect of secondary transformation of mucks on the properties of their chemical compounds, 2004
 299. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 300. 2004, Adsorption and surface area of soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 130-135
 301. 2004, Chemical degradation of mucks – effect of pH on dissolved organic matter release, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 106-108
 302. 2004, Physical chemistry of soil surface and pore properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-148, l. ark. wyd. 10,6
 303. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 304. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 305. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 306. 2004, Przydatność liczby humifikacji do oceny stopnia zmurszenia w porównaniu ze wskaźnikiem chłonności wodnej na tle wybranych właściwości fizykochemicznych murszy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 553-563
 307. 2004, Specific surface area of Lublin Polesie mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 363-368
 308. 2004, Characteristics of the specific surface area of Vertisols from the Gezira region in Sudan, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 83-90
 309. 2004, Phase behavior of a binary symmetric mixture in slitlike pores with opposing walls: Application of density functional approach, Physical Review E, 2004, Physical Review E, 69, 061605 (wersja elektroniczna)
 310. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 311. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 312. 2003, Heterogeneity of soil solid phase – a fractal approach., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2003, 62-64
 313. 2003, Uruchamianie związków organicznych z murszów pod wpływem odczynu, temperatury i składu chemicznego roztworu glebowego., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 100-102
 314. 2003, Zastosowanie wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby., Acta Agrophysica, 2003, 93, 89-102
 315. 2003, The effect of removal of organic matter, iron oxides and aluminum oxides on the micropore characteristics of the soil clay fraction., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 9-17
 316. 2003, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 1-11
 317. 2003, Effect of organic matter removal on fractal dimension of soil clay fraction., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 73-74
 318. 2003, Demixing of a binary mixture in slit-like pores at high temperatures., Molecular Physics, 2003, 101, 6, 721-731
 319. 2003, Water storage, surface, and structural properties of sandy forest humus horizons., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2003, 166, 625-634
 320. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 321. 2003, Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych., 2003
 322. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 323. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 324. 2003, Adsorption and surface area of agricultural materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 23-31
 325. 2002, Investigation of iron status in Terric Histosols., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 133-137
 326. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 327. 2002, Magnetic and mineralogical properties of different granulometric fractions in the soils of the Lublin Upland Region., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 1-6
 328. 2002, Phase coexistence and interface structure of a two-component Lennard-Jones fluid in porous media: application of Born-Green-Yvon equation., Molecular Physics, 2002, 100, 12, 1905-1910
 329. 2002, Adsorption of nitrogen and water vapor by alluvial soils., Geoderma, 2002, 107, 33-54
 330. 2002, Fractal dimension of peat soils from adsorption and from water retention experiments., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 289-301
 331. 2002, Phase behavior of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical walls., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 199-209
 332. 2002, Reaction of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment. 2. Heavy metals and their leaching., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 67-71
 333. 2002, Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem., 2002
 334. 2002, Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin., 2002
 335. 2002, Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes., 2002
 336. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych., 2002
 337. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych., 2002
 338. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach., 2002
 339. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej., 2002
 340. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 341. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 342. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 343. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 344. 2002, Wpływ superabsorbentu “Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent “Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material., Acta Agrophysica, 2002, 78, 227-239
 345. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess., Acta Agrophysica, 2002, 70, 305-315
 346. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych z izoterm sorpcji pary wodnej. Methodical aspects of determining the specific surface area of peat-muck soils by use of water sorption data., Acta Agrophysica, 2002, 68, 205-214
 347. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia. Fractal dimension of the peat-muck soils at different state of their secondary transformation., Acta Agrophysica, 2002, 68, 193-204
 348. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach. Effect of temperature on anions mobility in mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 131-139
 349. 2002, Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych. Iron content in selected mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 123-129
 350. 2002, Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby. Influence of the mineralogical composition of solid phase on surface properties of soils., Acta Agrophysica, 2002, 63, 87-98
 351. 2002, Surface area and surface fractal dimension of selected Bulgarian soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 147-149
 352. 2002, Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 353. 2002, Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej., 2002
 354. 2002, Changes in water retention of different size soil aggregates caused by use of soil conditioner (solacrol)., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 1-10
 355. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 356. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 357. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 358. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 359. 2001, Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 109-115
 360. 2001, Niejednorodność energetyczna powierzchni mad brunatnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 101-112
 361. 2001, Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury., Acta Agrophysica, 2001, 53, 147-158
 362. 2001, Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich., Acta Agrophysica, 2001, 53, 117-123
 363. 2001, Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 167-174
 364. 2001, Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 43-47
 365. 2001, Surface area and surface fractal dimensions of the selected alluvial soils., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/2, 39-47
 366. 2001, Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/1, 9-15
 367. 2001, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 51-54
 368. 2001, The influence of random changes in the adsorbing potential on phase transitions in a Lennard-Jones fluid confined to energetically heterogeneous slit-like pores., Molecular Physics, 2001, 99, 18, 1589-1594
 369. 2001, A simple model of adsorption by swelling porous materials: application of a density functional., Journal of Physics: Condensed Matter, 2001, 13, 1-14
 370. 2001, Capillary condensation in pores with energetically heterogeneous walls: density functional versus Monte Carlo calculations. 2001, 241, 169-177, Journal of Colloid and Interface Science, 2001, 241, 169-177
 371. 2001, Comparison of fractal dimensions of soils estimated from adsorption isotherms, mercury intrusion, and particle size distribution., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2001, 164, 591-599
 372. 2000, Surface fractal dimension of thermally treated peat soils from adsorption., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2000, 163, 441-446
 373. 2000, Adsorption of fluids in pores formed between two hard cylinders., Journal of Colloid and Interface Science, 2000, 229, 526-533
 374. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 300-303
 375. 2000, Właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne ekstrudatów skrobiowych., 2000
 376. 2000, Water retention changes of soil aggregates formed from loess unstabilized and stabilized of soil conditioner., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 260-261
 377. 2000, Physicochemical aspect of post-bog soils transformation., Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000, 483, 2000
 378. 2000, Capillary condensation of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical surfaces., 2000
 379. 2000, Surface properties of peaty-moorsh soils: fractal approach., 2000
 380. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 207
 381. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils of different secondary transformation states as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 155-156
 382. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 153-154
 383. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 106-107
 384. 2000, Water vapour sorption on peat-moorsh soils-histeresis loop. (Sorpcja wody na glebach torfowo-murszowych – pętla histerezy)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 166-167
 385. 2000, Kinetic of water vapour sorption on thermally treated peat-moorsh soils. (Kinetyka sorpcji pary wodnej na glebach torfowo-murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 160-162
 386. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 387. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 4, str. całości 110, l.ark.wyd. 8
 388. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 3, str. całości 108, l.ark.wyd. 8
 389. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 2, str. całości 120, l.ark.wyd. 9
 390. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 1, str. całości 150, l.ark.wyd. 11
 391. 2000, Influence of humic acid on surface fractal dimension of koalin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data., Advences in Agronomy Fractals in Soil Science, Advences in Agronomy Fractals in Soil Science, 2000, str. całości 1-295, l.ark.wydaw. 21,1, część autora 143-160, l.ark.wyd. 1,3
 392. 2000, Teorie adsorpcji gazów w przypadkowych i nieuporządkowanych układach porowatych., 2000
 393. 2000, Podatność magnetyczna gleby płowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 175-183
 394. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń., Acta Agrophysica, 2000, 38, 149-156
 395. 2000, Wpływ zawartości wody w surowcu na zmiany struktury ekstrudatów ryżowych., 2000
 396. 2000, Effects of secondary transformation of peaty-moorsh soils on their physical properties., Acta Agrophysica, 2000, 26, 85-93
 397. 2000, Nitrogen adsorption study of the surface properties of the secondary transformed pat-moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 26, 65-73
 398. 2000, Kinetics of organic matter release at two temperatures from selected peat materials at different state of secondary transformation., Acta Agrophysica, 2000, 26, 59-64
 399. 2000, Variable surface charge of selected peat materials as determined from back titration., Acta Agrophysica, 2000, 26, 51-58
 400. 2000, Effect of secondary transformation state of peaty-moorsh soils on adsorption isotherm of water vapour., Acta Agrophysica, 2000, 26, 41-49
 401. 2000, Zawisimost mieżdu mineralnym sostawom i fizyczeskimi swojstwami poczw., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 402. 2000, Soil water potential-moisture characteristics of different aggregate fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem unstabilized and stabilized with soil conditioner (Solacrol)., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 355-364
 403. 2000, Podatność magnetyczna gleby ornej uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., 2000
 404. 2000, Surface area and surface fractal dimension of selected bulgarian soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 405. 2000, Applicability of organo-mineral meliorative agent for zinc polluted acid soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 69
 406. 2000, Wpływ wapnowania i pyłu węglowego na wzrost i pobór arsenu przez lucernę., 2000
 407. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia., 2000
 408. 2000, Effects of polydispersity in quenched-annealed fluids: an integral equation approach., Czechoslovak Journal of Physics, 2000, 50, 6, 769-783
 409. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 410. 1999, Wpływ wtórnego przeobrażenia gleb torfowych na ich właściwości fizyczne. Effects of secondary transformations of peat soils on their physical properties., 1999
 411. 1999, Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania substancjiorganicznej z wybranych utworów torfowych. Kinetics of organic matter dissolving at different temperatures from some peat material., 1999
 412. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 413. 1999, Iron oxide and clay minerals in buried soils as indicators of palaeoenvironment., 1999
 414. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 415. 1999, Wpływ stopnia zmurszenia na powierzchnię właściwą wybranych gleb torfowo-murszowych oraz ich monojonowych form., Acta Agrophysica, 1999, 23, 79-86
 416. 1999, Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., Acta Agrophysica, 1999, 23, 47-57
 417. 1999, Niejednorodność energetyczna i geometryczna fazy stałej materiału glebowego. Energetical and geometrical surface heterogeneity of soil soild phase., Acta Agrophysica, 1999, 22, 173-185
 418. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 419. 1999, Swiaz miezdu mineralogiczeskimi swojstwami i fiziczeskimi swojstwami poczw., Poczwowiedienie, 1999, 5, 604-613
 420. 1999, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., 1999
 421. 1999, Ocena wpływu odwodnienia na zmiany powierzchni właściwej utworów pochodzenia torfowego., 1999
 422. 1999, Relation between adsorption of water vapour specific surface area and soil cultivation., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 3-12
 423. 1999, Wpływ alkalizacji na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 424. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 425. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 426. 1999, Moisture sorption hysteresis in potato starch extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 451-455
 427. 1999, Application of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 445-449
 428. 1999, Relationship between mineralogical composition and physical properties of soils., Eurasian Soil Science, 1999, 32, 5, 548-557
 429. 1999, Reactions of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment.1.Solid phase physicochemical properties., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 653-659
 430. 1999, Gleba jako układ energetycznie i geometrycznie niejednorodny., 1999
 431. 1999, Effect of leaching of DOC on pore characteristic of sandy soil., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 19-25
 432. 1999, Influence of humic acid on surface fractal dimension of kaolin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data., Geoderma, 1999, 88, 233-249
 433. 1999, Application of the replica Ornstein-Zernike equations to study submonolayer adsorption on energetically heterogeneous surfaces., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 184-189
 434. 1999, Adsorption of nitrogen on thermally treated peat soils: the role of energetic and geometric heterogeneity., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 1-10
 435. 1999, Capillary condensation of associating fluids in slit-like pores: a density funcional theory., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 214, 91-100
 436. 1999, Magnetic susceptibility of the soil granulometric fractions., 1999
 437. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 438. 1998, Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 84, 1998
 439. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 440. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., Fractals and Beyond. Complexities in the Science. Ed. Miroslav M. Novak, World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 1998, str. całości I-XI, 1-372, l.ark.wyd. 26,6, część autora 231-239, l.ark.wyd. 0,6
 441. 1998, Wpływ przygotowania próbek glebowych materiałów porowatych na ich porowatość oraz wymiar fraktalny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 539-554
 442. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 443. 1998, Wpływ mikroreliefu i wapnowania na odczyn i mikrostrukturę gleby leśnej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 456, 119-128
 444. 1998, Effect of colloid-chemical melioration of saline soil., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, 4, 153-158
 445. 1998, Influence of cultivation system on porosity of pseudopodzolic soil., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/2, 33-41
 446. 1998, Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych., 1998
 447. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., 5 th International-Multidisciplinary Conference, Fractal 98, Complexity and Fractal in the Science, La Valetta, Malta, 25-28.10.1998, Abstracts, 1, 1998
 448. 1997, Wpływ mikroreliffu i wapnowania na mikrostrukturę gleby leśnej., 1997
 449. 1997, Water vapour adsorption on the potato and wheat flour ekstrudates., 1997
 450. 1997, Wpływ przygotowania próbek materiałów porowatych na ich mikroporowatość oraz wymiar fraktalny., 1997
 451. 1997, Skład mineralogiczny frakcji granulometrycznych gleb lessowych z okolic Lublina otrzymanych metodą na “sucho” i “na mokro”., 1997
 452. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 453. 1997, On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution., 1997
 454. 1997, Properties of partizle size fractions from loessial soils from Lubin Upland region., 1997
 455. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 456. 1997, Soil material porosity characterization by thermal desorption of liquids.,, Porous Materials, 1997, 4, 45-50
 457. 1997, Comparison of three techniques to assess surface heterogeneity of solids in soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 189-198
 458. 1997, Influence of humic acid on water characteristics of kaolin and quartz., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1997, vol.160, 327-331
 459. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X