Adamiak Elżbieta Anna

Adamiak Elżbieta Anna

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

 1. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 2. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 3. Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue , Food Biophysics 2013 2013, 8(4): 290-296
 4. Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development , 2013 2013, 13-14
 5. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji , 2013 2013, 28-28
 6. Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method , 2013 2013, 30-30
 7. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method , Scientia Horticulturae 2012 2012, 14523-28
 8. Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies. , Sensors 2012 2012, 123215-3227
 9. Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices. , Postharvest Biology and Technology 2012 2012, 67118-123
 10. Zastosowanie metody biospeckli w analizie rozwoju porażeń grzybowych owoców , 2012 2012, 55-56
 11. Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej , 2012 2012, 45-46
 12. Dynamiczne plamki , 2012 2012
 13. Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods , 2012 2012
 14. Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method , 2012 2012
 15. Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli , 2012 2012, 17-17
 16. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides , 2012 2012, 52-52
 17. Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 215-224
 18. Biological basis of biospeckle , 2011 2011, 64-65
 19. Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection , 2011 2011, 65-66
 20. Storage effect on apple biospeckle activity , 2011 2011, 6-7
 21. Biospeckle – niedestrukcyjna ocena jakości owoców i warzyw , 2011 2011, 6-6
 22. Basics of biospeckle technique , 2010 2010, 26-27
 23. Biospeckle – niedestrukcyjna technika oceny aktywności biomateriałów , 2010 2010
 24. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2009 2009
 25. Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 , 2009 2009
Top
X