Chylińska Monika

Chylińska Monika

Print Friendly
dr Chylińska Monika
Nr pokoju: 214
E-mail: m.chylinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 141

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces , Polymers 2017 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 2. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 26
 3. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 25
 4. Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 12
 5. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites , Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 6. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot , LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 7. Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit , Plant Physiology and Biochemistry 2017 119: 328-337
 8. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method , Sensors 2016 16(661)
 9. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall , Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 10. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm , Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 11. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence , Planta 2016 243(4): 935-945
 12. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose , Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 13. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods , Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 14. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. , Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 15. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. , 2015 2015, 2.11.
 16. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. , 2015 2015
 17. Degradacja polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w czasie fizjologicznego dojrzewania owocu pomidora. , 2015 2015, 11-11
 18. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. , 2015 2015, 31-31
 19. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. , 2015 2015, 10-10
 20. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. , 2015 2015, 14-15
 21. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. , Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 22. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 23. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 24. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. , 2014 2014, 26-26
 25. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. , 2014 2014, 11-11
 26. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. , 2014 2014, p. 149-149
 27. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. , 2014 2014, p. 29-30
 28. Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do badania degradacji polisacharydów roślinnej ściany komórkowej na przykładzie owocu pomidora. , 2014 2014, 11-11
 29. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 30. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 31. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. , 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 32. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. , 2014 2014
 33. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 34. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. , 2014 2014, 45-46
 35. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw , 2013 2013, 61-61
 36. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope , 2013 2013, 105-105
 37. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits , 2013 2013, 41-41
 38. Chemiczne tajemnice żywności , 2013 2013
 39. MIKROSKOP RAMANA – NARZĘDZIE DO BADANIA ROZLOKOWANIA POLISACHARYDÓW W ROŚLINNEJ ŚCIANIE KOMÓRKOWEJ , 2013 2013, 10-10
 40. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components , 2013 2013, 20-20
 41. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope , 2013 2013, 80-80
 42. Changes of cell wall material composition during apple development , 2013 2013, 64-64
 43. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides , 2012 2012, 52-52
Top
X