Chylińska Monika

Chylińska Monika

Print Friendly
Monika Chylińska
ProfilTelefonE-mail
dr  Monika Chylińska(81) 744 50 61 w. 141m.chylinska@ipan.lublin.pl

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego. 2014 2014, 11-11
 2. Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 12
 3. Changes of cell wall material composition during apple development 2013 2013, 64-64
 4. Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit Plant Physiology and Biochemistry 2017 119: 328-337
 5. Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 25
 6. Chemiczne tajemnice żywności 2013 2013
 7. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis. 2014 2014, 45-46
 8. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development. Carbohydrate Polymers 2015 115: 93-103
 9. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall. 2014 2014
 10. Degradacja polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w czasie fizjologicznego dojrzewania owocu pomidora. 2015 2015, 11-11
 11. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method Sensors 2016 16(661)
 12. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 13. FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall Carbohydrate Polymers 2016 154: 48-54
 14. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 15. Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 16. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. Plant Methods 2014 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 17. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 18. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 19. Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides. 2015 2015
 20. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 485-488
 21. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. 2015 2015, 2.11.
 22. Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw 2013 2013, 61-61
 23. MIKROSKOP RAMANA – NARZĘDZIE DO BADANIA ROZLOKOWANIA POLISACHARYDÓW W ROŚLINNEJ ŚCIANIE KOMÓRKOWEJ 2013 2013, 10-10
 24. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues. 2014 2014, p. 29-30
 25. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 489-492
 26. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 26
 27. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods. 2014 2014, Chemicke listy 108, p.911
 28. Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall. 2014 2014, p. 149-149
 29. Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall. 2015 2015, 14-15
 30. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence Planta 2016 243(4): 935-945
 31. Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components 2013 2013, 20-20
 32. Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose Cellulose 2016 23(5): 2819-2829
 33. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 34. Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits 2013 2013, 41-41
 35. Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods Food Chemistry 2016 196(2016): 114-122
 36. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope 2013 2013, 105-105
 37. Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope 2013 2013, 80-80
 38. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides 2012 2012, 52-52
 39. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. 2015 2015, 31-31
 40. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka. 2014 2014, 26-26
 41. Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do badania degradacji polisacharydów roślinnej ściany komórkowej na przykładzie owocu pomidora. 2014 2014, 11-11
 42. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych. 2015 2015, 10-10
Top
X