Leszczuk Agata

Leszczuk Agata

Print Friendly
dr Leszczuk Agata
Nr pokoju: 232
E-mail: a.leszczuk@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 144

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

  1. 2018, Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes, Plant Science, 275: 36-48
  2. 2018, Modification of pectin distribution in sunflower (Helianthus annuus L.) roots in response to lead exposure, Environmental and Experimental Botany, 155: 251-259
  3. 2018, Distribution of arabinogalactan proteins and pectins in the cells of apple (Malus × domestica) fruit during post-harvest storage, Annals of Botany, DOI: 10.1093/aob/mcy133
  4. 2018, Unique features of the female gametophyte development of strawberry Fragaria x ananassa Duch., Scientia Horticulturae, 234: 201–20
  5. 2018, Changes in arabinogalactan proteins (AGPs) distribution in apple (Malus x domestica) fruit during senescence, Postharvest Biology and Technology, 138: 99-106
  6. 2017, Role of arabinogalactan proteins in plant ovule development, 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material", Lublin, 21–24.06.2017, str. 97
  7. 2018, Arabinogalactan proteins: Immunolocalization in the developing ovary of a facultative apomict Fragaria x ananassa (Duch.), Plant Physiology and Biochemistry, 123: 24-33
  8. 2017, Lokalizacja białek arabinogalaktanowych (ASPS) w ścianach komórkowych owoców jabłoni (Malus x domestica), XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 19
  9. 2017, Localization of Arabinogalactan Proteins in the Cell Walls of Developing Ovule in Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), International Journal of Plant Biology & Research, 5(2)
  10. 2017, Cechy rozwoju zalążka truskawki Fragaria x ananassa Duch. odmiany ‚Mount Everest’, Konferencja pt. "Anatomia i histogeneza roślin. Wczoraj, dziś i jutro", Rogów 16-17.05.2017 , str. 1.6
Top
X