Miś Antoni

Miś Antoni

AM406
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Antoni Miś, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości fizyczne ziarna pszenicy, a w szczególności twardość technologiczna, czynniki na nie oddziałujące oraz powiązania z jakością wypiekową
 • Wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu mokrego pszenicy, metody ich testowania, współzależności występujące między tymi właściwościami oraz ich wpływ na jakość ciasta i chleba
 • Wpływ dodatków prozdrowotnych na reologię ciasta chlebowego

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1987    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy AR w Lublinie
  Tytuł pracy: „Porównanie plonowania trzech odmian pszenicy jarej pod wpływem trzech poziomów nawożenia azotowego”
 • 1996    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi”
 • 2007    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej”

 

Członkostwo w organizacjach:

 •     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1990    Instytut Agrofizyki w Petersburgu, Rosja
 • 1993    Katedra Biochemii i Technologii Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Kagoszimie, Japonia

Publikacje pracownika

 1. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 2. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych. 2016 15-15
 3. Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis Food and Bioprocess Technology 2017 Vol 10 (6), 1031–1041
 4. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 5. Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy Vol. 74, 86-94 2017 Journal of Cereal Science
 6. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 7. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 8. Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties Journal of Cereal Science 2016 69306-312
 9. Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach. Food and Bioprocess Technology 2016 9(5): 892-903
 10. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres. Food Chemistry 2016 19486-94
 11. Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage 2016
Top
X