Miś Antoni

Miś Antoni

Print Friendly
AM406
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Antoni Miś, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości fizyczne ziarna pszenicy, a w szczególności twardość technologiczna, czynniki na nie oddziałujące oraz powiązania z jakością wypiekową
 • Wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu mokrego pszenicy, metody ich testowania, współzależności występujące między tymi właściwościami oraz ich wpływ na jakość ciasta i chleba
 • Wpływ dodatków prozdrowotnych na reologię ciasta chlebowego

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1987    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy AR w Lublinie
  Tytuł pracy: „Porównanie plonowania trzech odmian pszenicy jarej pod wpływem trzech poziomów nawożenia azotowego”
 • 1996    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi”
 • 2007    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej”

 

Członkostwo w organizacjach:

 •     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1990    Instytut Agrofizyki w Petersburgu, Rosja
 • 1993    Katedra Biochemii i Technologii Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Kagoszimie, Japonia

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Publikacje pracownika

 1. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 2. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 15-15
 3. Badanie ekspansji glutenu w funkcji temperatury. 2008 2008
 4. Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie. Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 5. Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis Food and Bioprocess Technology 2017 Vol 10 (6), 1031–1041
 6. Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening. International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998 1998 20, 1998
 7. Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening. International Agrophysics 2000 2000, 14, 2, 203-206
 8. Changes in water absorption of gluten as a result of sprouting of wheat grain. International Agrophysics 2003 2003, 17, 1, 25-30
 9. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 10. Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru. Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego" 2000 3, 21-22, 2000
 11. Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania. Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 1998 1, 4, 23-26, 1998
 12. Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy Vol. 74, 86-94 2017 Journal of Cereal Science
 13. Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy. 2014 2014, P1.9
 14. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 15. Drying and Grinding Characteristics of Four-Day-Germinated and Crushed Wheat: A Novel Approach for Producing Sprouted Flour. Cereal Chemistry 2015 92(3): 312-319
 16. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 17. Effect of fibre-rich additions on mechanical spectra of bread dough 2011 2011, 123-123
 18. Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties Journal of Cereal Science 2016 69306-312
 19. Extensograph curve profile model used for characterising the impact of dietary fibre on wheat dough Journal of Cereal Science 2013 2013, 57471-479
 20. Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched 2011 2011, 67-67
 21. Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach Food and Bioprocess Technology 2016 9(5): 892-903
 22. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour. 2015 2015, 26-26
 23. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy. Journal of RAMAN SPECTROSCOPY 2015 46(3): 309-316
 24. Influence of the moistening and drying of wheat grain on ist hardness International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 47-53
 25. Influence of the storage of wheat flour on the physical properties of gluten. International Agrophysics 2003 2003, 17, 2, 71-75
 26. Influence of wheat kernel physical properties on the pulverizing process. Journal of Food Science and Technology 2014 2014, 51(10): 2648-2655
 27. Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten. International Agrophysics 2001 2001, 15, 1, 31-35
 28. Interpretation of mechanical spectra of carob fibre and oat wholemeal-enriched wheat dough using non-linear regression models Journal of Food Engineering 2011 2011, 102(4): 369-379
 29. Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne. 1997 1997
 30. Mathematical model for analysing the extensograph curve shape 2013 2013, 54-54
 31. O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.. Przegląd Zbożowo-Młynarski 1997 1997, 4, 3-7
 32. Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200. 1998 1998
 33. Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 127-144
 34. Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych. 2014 2014, 19-19
 35. Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu. 2007 2007
 36. Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu. 2009 2009
 37. Physical properties of gluten-free bread caused by water addition. International Agrophysics 2015 29(3): 353-364
 38. Physicochemical and grinding characteristics of dragonhead seeds International Agrophysics 2013 2013, 27(4): 403-408
 39. Pomiar właściwości mechanicznych błon glutenowych podczas obróbki termicznej Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 419-430
 40. Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej 2004 2004
 41. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres Food Chemistry 2016 194: 86-94
 42. Regression equation for describing gluten thermal expansion. International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 377-383
 43. Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016
 44. Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties. 1997 1997
 45. Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug. 2015 2015, 37-37
 46. Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins. 2014 2014, P1.10
 47. Some methodical aspects of determining wet gluten quality by glutomatic method. International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998 1998 35, 1998
 48. Some methodological aspcts of determining wet gluten quality by the Glutomatic method (a laboratory note). International Agrophysics 2000 2000, 14, 2, 263-267
 49. Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage. 1997 1997
 50. Sposób oceny właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania. 2000 2000
 51. System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100. 1998 1998
 52. Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. . Przegląd Zbożowo-Młynarski 1997 1997, 8, 10-14
 53. Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal. Journal of Food Engineering 2012 2012, 1081-12
 54. Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test. International Agrophysics 2002 2002, 16, 4, 283-288
 55. Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych. Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 56. Wodochłonność glutenu a jego właściwości reologiczne. 2003 2003
 57. Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej. 2015 2015, 21-21
 58. Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 171-184
 59. Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu. Acta Agrophysica 2009 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 60. Wpływ stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru na właściwości glutenu mokrego. Acta Agrophysica 2000 2000, 37, 131-144
 61. Wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego. Acta Agrophysica 2001 2001, 46, 115-125
 62. Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Instytut Agrofizyki PAN 2005 2005, Acta Agrophysica, 128, (8), str. całości 1-137, l. ark. wyd. 9,8
 63. Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych. Technologiczne kształtowanie jakości żywności. 2015 Rozdz.: 203-212
 64. Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru. Acta Agrophysica 2000 2000, 37, 119-129
 65. Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy. Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego" 2000 3, 23-25, 2000
 66. Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy. Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego" 1999 1999, 2, 29-32
 67. Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 185-197
 68. Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi. 1997 1997
 69. Związki pomiędzy wodochłonnością glutenu a wyróżnikami jakościowymi ciasta i chleba. 2003 2003
Top
X