Sochan Agata

Sochan Agata

Print Friendly
dr inż. Sochan Agata
Nr pokoju: D103
E-mail: a.sochan@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 133

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mikroskopia i analiza obrazu
 • Pomiar wielkości i kształtu cząstek metodami optycznymi
 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2009 Mgr inż. techniki komputerowej
  Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • 2014 Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania kształtu cząstek frakcji piaszczystej osadów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej”

Stypendia i staże:

 • 2012-2013   Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
 • 2012   Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Węgierską Akademią Nauk (Polish Hungarian Joint Research Project „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction”)
 • 2009   Belgia, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2012   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Wybrane projekty naukowe:

 • 2013-2015   Projekt badawczy NCN 2012/07/N/ST10/03280 „Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych” – kierownik projektu
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777640 „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu” – wykonawca
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777440 „Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną” – wykonawca
 • 2011-2013   Projekt międzynarodowy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i WAN (Węgry): „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction” – wykonawca
 • 2012   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Nagrody:

 • 2009   Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za najwyższe wyniki w nauce
 • 2009   Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową, przyznany przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • 2009   Mianowanie najlepszą studentką Wydziału Inżynierii Produkcji w okres 2004–2009,  wyróżnienie przyznane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

Publikacje pracownika

 1. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 2. 2018, Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003, Advances in Agronomy,
 3. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 4. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 5. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 6. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 7. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 8. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 9. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 10. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 11. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 12. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 13. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 14. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 15. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 16. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 17. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 18. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 19. 2015, Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images., Sedimentary Geology, 327: 14-20
 20. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 21. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 22. 2014, Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(1): 137-145
 23. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 24. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 25. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 26. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 27. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 28. 2013, A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 213-218
 29. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 30. 2013, Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system, 2013, 267-267
 31. 2013, Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii, 2013
 32. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 33. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 34. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 35. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 36. 2013, Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system, 2013, 267-267
 37. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000., International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 38. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 39. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 40. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 41. 2012, Wpływ związków żelaza na kształt cząstek frakcji piaszczystej wyznaczany za pomocą mikroskopii optycznej, 2012, 32-33
 42. 2012, Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 2012
 43. 2012, Mikroskopia optyczna – obiektywna metoda wyznaczania kształtu cząstek, 2012, 23-23
 44. 2012, Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 2012
 45. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 46. 2011, Kształt i wielkość cząstek w obiektywie mikroskopu morphologi G3, 2011, 8-8
 47. 2010, Characteristaion of particle shape, 2010, 36-37
Top
X