Sochan Agata

Sochan Agata

Print Friendly
dr inż. Sochan Agata
Nr pokoju: D103
E-mail: a.sochan@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 133

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mikroskopia i analiza obrazu
 • Pomiar wielkości i kształtu cząstek metodami optycznymi
 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2009 Mgr inż. techniki komputerowej
  Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • 2014 Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania kształtu cząstek frakcji piaszczystej osadów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej”

Stypendia i staże:

 • 2012-2013   Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
 • 2012   Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Węgierską Akademią Nauk (Polish Hungarian Joint Research Project „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction”)
 • 2009   Belgia, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2012   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Wybrane projekty naukowe:

 • 2013-2015   Projekt badawczy NCN 2012/07/N/ST10/03280 „Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych” – kierownik projektu
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777640 „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu” – wykonawca
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777440 „Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną” – wykonawca
 • 2011-2013   Projekt międzynarodowy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i WAN (Węgry): „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction” – wykonawca
 • 2012   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Nagrody:

 • 2009   Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za najwyższe wyniki w nauce
 • 2009   Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową, przyznany przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • 2009   Mianowanie najlepszą studentką Wydziału Inżynierii Produkcji w okres 2004–2009,  wyróżnienie przyznane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

Publikacje pracownika

 1. Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash , Geomorphology 2017 DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.12.019
 2. The noise of the soil splash , Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska 2017 str. 44
 3. The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface , Plos One 2017 DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 4. Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 61-61
 5. Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 26-27
 6. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings , Geoderma 2016 265: 1-5
 7. The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction. , Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 30-36
 8. Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method. , Soil Science Society of America Journal 2015 79(1): 37-42
 9. Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images. , Sedimentary Geology 2015 327: 14-20
 10. Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły , 2015 2015, 92-92
 11. Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2014 2014, 177(5): 803-813
 12. Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method. , Ecological Chemistry and Engineering S 2014 2014, 21(1): 137-145
 13. Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method. , International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 195-200
 14. Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu , 2014 2014, 131-131
 15. Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system. , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 16. The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera , 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 17. Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution , Vadose Zone Journal 2013 2013, 12(1): 1-9
 18. A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer , Polish Journal of Environmental Studies 2013 2013, 22(1): 213-218
 19. Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM , 2013 2013, 129
 20. Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system , 2013 2013, 267-267
 21. Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii , 2013 2013
 22. The use of microscopic images in soil spalsh measurements , 2013 2013, 247-247
 23. Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method , 2013 2013, 112-112
 24. Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland) , 2013 2013, 51-51
 25. The use of microscopic images in soil splash measurements , 2013 2013, 247-247
 26. Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system , 2013 2013, 267-267
 27. Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. , International Agrophysics 2012 2012, 26(1): 99-102
 28. Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej , Ecological Chemistry and Engineering S 2012 2012, 19(4): 597-608
 29. Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method , Proceedings of ECOpole 2012 2012, 6(2): 475-479
 30. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. , 2012 2012, 77-77
 31. Wpływ związków żelaza na kształt cząstek frakcji piaszczystej wyznaczany za pomocą mikroskopii optycznej , 2012 2012, 32-33
 32. Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii , 2012 2012
 33. Mikroskopia optyczna – obiektywna metoda wyznaczania kształtu cząstek , 2012 2012, 23-23
 34. Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych , 2012 2012
 35. Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej , 2011 2011
 36. Kształt i wielkość cząstek w obiektywie mikroskopu morphologi G3 , 2011 2011, 8-8
 37. Characteristaion of particle shape , 2010 2010, 36-37
Top
X