Strobel Wacław

Strobel Wacław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 2. 2017, Sedimentary and environmental history of the Late Permian Bonikowo Reef (Zechstein Limestone, Wuchiapingian), western Poland, Journal of Palaeogeography, 6(3): 183-205
 3. 2016, Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland – the importance of diet composition, Belgian Journal of Zoology, 146, 1, 3-13
 4. 2013, Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland), Zoology and Ecology, 2013, 23(3): 240-244
 5. 2013, Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych, 2013
 6. 2013, The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops, 2013, 43-44
 7. 2012, Stable isotope composition of subfossil Cerastoderma glaucum shells from the Szczecin Bay brackish deposits and its palaeogeographical implications (South Baltic Coast, Poland)., Quaternary Research, 2012, 77245-250
 8. 2011, Chemical composition and nutritive value of protein of the pea seeds-effect of harvesting year and variety., Vegetable Crops Research Bulletin, 2011, 7557-69
 9. 2010, Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 113-120
 10. 2010, Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróznicowanych odmian łubinu wąskolistnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 121-129
 11. 2009, Zawartość wybranych aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu wąskolistnego w zależności od typu odmiany i terminu siewu., Acta Agrophysica, 2009, 170, Vol. 14(1), 115-123
 12. 2009, Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2009
 13. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 14. 2008, Effect of Sowing Date on the Yield and Chemical Composition of Seeds of Various Genotypes of Yellow Lupine., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 263-270
 15. 2008, Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 522, 317-323
 16. 2008, Wpływ stosowania środka Caramba na plon i agrofizyczne właściwości rzepaku., 2008
 17. 2008, Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2008
 18. 2007, Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowi białka nasion łubinu żółtego., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 175-185
 19. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 20. 2007, Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku., 2007
 21. 2006, Compositional and nutritional evaluation of several lupin seeds., Food Chemistry, 2006, 98, 711-719
 22. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 23. 2006, Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 923-933
 24. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 25. 2004, * Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2004, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 495, 73-80
 26. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 27. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 28. 2004, Wpływ wilgotności i czynników meteorologicznych na pękanie strąków, 2004
 29. 2004, Spektroskopowe badania właściwości fizyko-chemicznych śruty łubinowej jako wskaźnika jej wartości pokarmowej, 2004
 30. 2004, Metoda pomiaru ruchów higroskopijnych strąków łubinu, 2004
 31. 2003, Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu., 2003
 32. 2003, Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie., 2003
 33. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 34. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 35. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
 36. 2000, Określenie wpływu grubości sklerenchymy strąków fasoli na ich podatność na pękanie., Acta Agrophysica, 113-117
 37. 2000, Określenie grubości warstwy sklerenchymy w strąkach różnych gatunków łubinu, Acta Agrophysica, 2000, 37, 237-241
 38. 2000, Niektóre cechy strąków łubinu wąskolistnego warunkujące ich pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 243-251
 39. 2000, Zmiana właściwości mechanicznych nasion rzepaku wywołana warunkami oraz czasem przechowywania., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 289-294
 40. 2000, Niektóre cechy fizyczne strąków łubinów determinujące ich pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 301-304
 41. 2000, Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2000, XXI, 1, 135-144
 42. 2000, Określenie energii niezbędnej do otwarcia strąków łubinu., 2000
 43. 2000, Wpływ warunków i czasu przechowywania na zmianę gęstości i porowatości ziaren niektórych odmian pszenicy. The influence of storage period and storage conditions on the changes in density and porosity of wheat seed of selected varieties., 2000
 44. 2000, Fizyczne właściwości strąków łubinu., 2000
 45. 2000, Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej., 2000
 46. 2000, Cechy jakościowe nasion rzepaku uzależnione od technologii zbioru i warunków przechowywania., 2000
 47. 2000, Określenie siły niezbędnej do rozerwania strąków łubinu wąskolistnego., 2000
 48. 2000, Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej przy ocenie siły potrzebnej na rozerwanie strąków łubinu., 2000
 49. 1999, Presurized methods for the vulnerability of pods splitting., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 391 - 395
 50. 1999, Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 2, 487-493
 51. 1999, Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku., 1999
 52. 1999, Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties., Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999, 67, 1999
 53. 1999, Influence of storage conditions of rapeseed on its density., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 91-96, 1999
 54. 1999, Physical properties of lupine pods., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 88-90, 1999
 55. 1999, Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego., 1999
 56. 1998, Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion., 1998
 57. 1998, Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998, 85-86, 1998
 58. 1998, Some physical properties affecting the lupine pods splitting., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 98, 1998
 59. 1998, Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings,, Testowe, 55-58, 1998
 60. 1998, Maszyna wytrzymałościowa – INSTRON., 1998
 61. 1997, Mechanizmy rządzące procesami pękania strąków łubinu., 1997
 62. 1997, Badanie wpływu grubości warstwy sklerenchymy strąków łubinu na ich podatność na pękanie., 1997
 63. 1997, Use of pressurised methods for grading the vulnerability of pods splitting., 1997
 64. , Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych w zależności od warunków suszenia.,
X