Strobel Wacław

Strobel Wacław

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

 1. Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction , International Journal of Phytoremediation 2017
 2. Sedimentary and environmental history of the Late Permian Bonikowo Reef (Zechstein Limestone, Wuchiapingian), western Poland , Journal of Palaeogeography 2017 6(3): 183-205
 3. Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland – the importance of diet composition , Belgian Journal of Zoology 2016 146, 1, 3-13
 4. Trace elements in eggshells of the Grey Heron (Ardea cinerea) from the colony in the Roztocze Hills (South East Poland) , Zoology and Ecology 2013 2013, 23(3): 240-244
 5. Zastosowanie techniki ICP-OES do celów monitoringu dolin rzecznych , 2013 2013
 6. The impact of nitrogen fertilization on the content and uptake of selected heavy metals by various energy crops , 2013 2013, 43-44
 7. Stable isotope composition of subfossil Cerastoderma glaucum shells from the Szczecin Bay brackish deposits and its palaeogeographical implications (South Baltic Coast, Poland). , Quaternary Research 2012 2012, 77245-250
 8. Chemical composition and nutritive value of protein of the pea seeds-effect of harvesting year and variety. , Vegetable Crops Research Bulletin 2011 2011, 7557-69
 9. Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010 2010, 550, 113-120
 10. Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróznicowanych odmian łubinu wąskolistnego , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010 2010, 550, 121-129
 11. Zawartość wybranych aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu wąskolistnego w zależności od typu odmiany i terminu siewu. , Acta Agrophysica 2009 2009, 170, Vol. 14(1), 115-123
 12. Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego. , 2009 2009
 13. Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed. , Polish Journal of Environmental Studies 2008 2008, Vol. 17, 302-307
 14. Effect of Sowing Date on the Yield and Chemical Composition of Seeds of Various Genotypes of Yellow Lupine. , Polish Journal of Environmental Studies 2008 2008, Vol. 17, 263-270
 15. Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2008 522, 317-323
 16. Wpływ stosowania środka Caramba na plon i agrofizyczne właściwości rzepaku. , 2008 2008
 17. Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego. , 2008 2008
 18. Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowi białka nasion łubinu żółtego. , Acta Agrophysica 2007 2007, 151, 10(1), 175-185
 19. Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych. , 2007 2007
 20. Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku. , 2007 2007
 21. Compositional and nutritional evaluation of several lupin seeds. , Food Chemistry 2006 2006, 98, 711-719
 22. Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych , Inżynieria Rolnicza 2006 2006, 6(81), 265-273
 23. Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego. , Acta Agrophysica 2006 2006, 142, 8(4), 923-933
 24. Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju. , Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2006 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 25. * Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2004 2004, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 495, 73-80
 26. Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania , 2004 2004
 27. Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku , 2004 2004
 28. Wpływ wilgotności i czynników meteorologicznych na pękanie strąków , 2004 2004
 29. Spektroskopowe badania właściwości fizyko-chemicznych śruty łubinowej jako wskaźnika jej wartości pokarmowej , 2004 2004
 30. Metoda pomiaru ruchów higroskopijnych strąków łubinu , 2004 2004
 31. Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu. , 2003 2003
 32. Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie. , 2003 2003
 33. Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku. , 2003 2003
 34. Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku. , 2003 2003
 35. Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie. , Inżynieria Rolnicza 2001 2001, 2, 349-353
 36. Określenie wpływu grubości sklerenchymy strąków fasoli na ich podatność na pękanie. , Acta Agrophysica 2000 113-117
 37. Określenie grubości warstwy sklerenchymy w strąkach różnych gatunków łubinu , Acta Agrophysica 2000 2000, 37, 237-241
 38. Niektóre cechy strąków łubinu wąskolistnego warunkujące ich pękanie. , Acta Agrophysica 2000 2000, 37, 243-251
 39. Zmiana właściwości mechanicznych nasion rzepaku wywołana warunkami oraz czasem przechowywania. , Inżynieria Rolnicza 2000 2000, 6, 289-294
 40. Niektóre cechy fizyczne strąków łubinów determinujące ich pękanie. , Inżynieria Rolnicza 2000 2000, 6, 301-304
 41. Wartość technologiczna nasion rzepaku uzależniona od technologii zbioru i warunków przechowywania. , Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2000 2000, XXI, 1, 135-144
 42. Określenie energii niezbędnej do otwarcia strąków łubinu. , 2000 2000
 43. Wpływ warunków i czasu przechowywania na zmianę gęstości i porowatości ziaren niektórych odmian pszenicy. The influence of storage period and storage conditions on the changes in density and porosity of wheat seed of selected varieties. , 2000 2000
 44. Fizyczne właściwości strąków łubinu. , 2000 2000
 45. Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej. , 2000 2000
 46. Cechy jakościowe nasion rzepaku uzależnione od technologii zbioru i warunków przechowywania. , 2000 2000
 47. Określenie siły niezbędnej do rozerwania strąków łubinu wąskolistnego. , 2000 2000
 48. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej przy ocenie siły potrzebnej na rozerwanie strąków łubinu. , 2000 2000
 49. Presurized methods for the vulnerability of pods splitting. , International Agrophysics 1999 1999, 13, 3, 391 - 395
 50. Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku. , Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 1999 1999, XX, 2, 487-493
 51. Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku. , 1999 1999
 52. Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties. , Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999 1999 67, 1999
 53. Influence of storage conditions of rapeseed on its density. , International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999 1999 91-96, 1999
 54. Physical properties of lupine pods. , International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999 1999 88-90, 1999
 55. Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego. , 1999 1999
 56. Urządzenie do dynamicznych obciążeń nasion. , 1998 1998
 57. Wpływ grubości warstwy włókien sklerenchymy na pękanie strąków łubinu. , Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Łubin w Rolnictwie Ekologicznym: Łubin-Białko-Ekologia, Przysiek, 23.09.1998 1998 85-86, 1998
 58. Some physical properties affecting the lupine pods splitting. , International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998 1998 98, 1998
 59. Influence of storage conditions on behaviour of rapeseeds in bulk. Proceedings, , Testowe 1998 55-58, 1998
 60. Maszyna wytrzymałościowa – INSTRON. , 1998 1998
 61. Mechanizmy rządzące procesami pękania strąków łubinu. , 1997 1997
 62. Badanie wpływu grubości warstwy sklerenchymy strąków łubinu na ich podatność na pękanie. , 1997 1997
 63. Use of pressurised methods for grading the vulnerability of pods splitting. , 1997 1997
 64. Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych w zależności od warunków suszenia. ,
Top
X