Szerement Justyna

Szerement Justyna

Print Friendly
Nr pokoju:
E-mail:
Nr telefonu:

Publikacje pracownika

 1. Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements , IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), 20-22 September 2017, Pavia, Italy 2017
 2. Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements , IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), 20-22 September 2017, Pavia, Italy 2017
 3. Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System , Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain, 27–29 September 2017 2017 1: 811
 4. Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe , Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain, 27–29 September 2017 2017 1: 839
 5. Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots , Soil and Tillage Research 2017 DOI: 10.1016/j.still.2017.08.016
 6. Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls , Plant Physiology and Biochemistry 2017 120:194-201
 7. Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 ghz measurements , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 79-80
 8. The role of cell walls and pectins in cation exchange and surface area of plant roots , Journal of Plant Physiology 2017 Vol. 215, 85–90
 9. Possible directions of agricultural and environment protection use of transcarpathian clinoptilolite , BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa 2016 823: 356-371
 10. Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin. , 2015 2015
 11. Use of zeolite in agriculture and environmental protection. , International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. 2014
 12. Use of modified zeolite in environmental engineering. , BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa 2014 781: 61-67
 13. Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties. , American Journal of Plant Sciences 2014 2014, 5(13): 1862-1876
 14. Use of zeolite in agriculture and environmental protection. , BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa 2014 781: 172-177
 15. Zmiany CEC w korzeniach wybranych roślin determinowane toksycznością kadmu. , 2014 2014, 39-39
 16. Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski , 2014 2014, 113-113
 17. Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb , 2014 2014, 75-75
 18. The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots. , 2014 2014, 117-118
 19. Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites , 2014 2014, 99-100
 20. Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment. , 2014 2014, 66-68
 21. The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils. , 2014 2014, 34-35
 22. Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska. , 2014 2014, 93-94
 23. Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb. , 2014 2014, 91-92
 24. Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków. , 2014 2014
 25. Use of modified zeolite in environmental engineering. , 2014 2014, p.9
 26. Wpływ zeolitów na przyrost biomasy i zawartość białka w gorczyce białej (Sinapis alba). , 2014 2014
 27. Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny. , 2014 2014
 28. Kadm-co o nim wiemy? , 2014 2014, 26-26
 29. Stres, świadomość i inteligencja u roślin. , 2014 2014, 147-147
 30. Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L , Acta Agrophysica 2013 2013, 20(3): 473-480
 31. Determination of Energetic and Geometric Properties of Plant Roots Specific Surface from Adsorption/Desorption Ishoterm , American Journal of Plant Sciences 2013 2013, 41554-1561
 32. Chemia – nauka i pasja , 2013 2013
 33. Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess , 2013 2013, 283-283
 34. Biological activity of urban soil degraded by building materials , 2013 2013, 189-189
 35. ZASTOSOWANIE METODY ADSORPCJI-DESORPCJI PARY WODNEJ DO BADAŃ POWIERZCHNI KORZENI , 2013 2013, 36-36
 36. The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots , 2013 2013, 119-119
 37. Characteristics of plant roots CEC mono and dicotyledonous , 2013 2013, 55-55
 38. Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu. , Acta Agrophysica 2012 2012, 19(3): 587-595
 39. The sea sand disruption method (SSDM) in the procedure of essential oil components estimation in pine (Pinus Syvestris L.) needle material , 2012 2012, 10-10
 40. Bawić ucząc – chemia wokół nas , 2012 2012
 41. Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu , 2012 2012, 119-119
 42. Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych , 2012 2012, 118-118
 43. Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego w badaniach korzeni roślin , 2012 2012, 36-36
 44. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy , 2012 2012, 91-92
 45. Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem , 2012 2012, 89-90
Top
X