Szerement Justyna

Szerement Justyna

Print Friendly
Dr Szerement Justyna
Nr pokoju: 209
E-mail: j.szerement@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 189

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Publikacje pracownika

 1. 2018, Novel TDR Probe for Monitoring Moisture Distribution in Soil Profile – Electromagnetic Simulations, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 121-123
 2. 2018, The Effect of Storage Time on Dielectric Properties of Pasteurized Milks and Yoghurt, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 118-120
 3. 2018, A Multiconductor Probe for Broadband Dielectric-Spectrum Measurements, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 77-81
 4. 2018, The Calibration-Free Method for Determining Dielectric Permittivity Spectrum, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 50-52
 5. 2018, Impact of Soil Salinity on the Relation Between Soil Moisture and Dielectric Permittivity, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 14-16
 6. 2017, Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 7. 2017, Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 8. 2017, Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 811
 9. 2017, Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 839
 10. 2018, Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots, Soil and Tillage Research, 175: 226-233
 11. 2017, Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls, Plant Physiology and Biochemistry, 120: 194-201
 12. 2017, Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 GHz measurements, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 79-80
 13. 2017, The role of cell walls and pectins in cation exchange and surface area of plant roots, Journal of Plant Physiology, 215: 85–90
 14. 2016, Possible directions of agricultural and environment protection use of transcarpathian clinoptilolite, BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 823: 356-371
 15. 2015, Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin., 2015
 16. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. ,
 17. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 61-67
 18. 2014, Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties., American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(13): 1862-1876
 19. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 172-177
 20. 2014, Zmiany CEC w korzeniach wybranych roślin determinowane toksycznością kadmu., 2014, 39-39
 21. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 22. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 23. 2014, The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots., 2014, 117-118
 24. 2014, Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites, 2014, 99-100
 25. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 26. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 27. 2014, Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska., 2014, 93-94
 28. 2014, Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb., 2014, 91-92
 29. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 30. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
 31. 2014, Wpływ zeolitów na przyrost biomasy i zawartość białka w gorczyce białej (Sinapis alba)., 2014
 32. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 33. 2014, Kadm-co o nim wiemy?, 2014, 26-26
 34. 2014, Stres, świadomość i inteligencja u roślin., 2014, 147-147
 35. 2013, Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L, Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 473-480
 36. 2013, Determination of Energetic and Geometric Properties of Plant Roots Specific Surface from Adsorption/Desorption Ishoterm, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41554-1561
 37. 2013, Chemia – nauka i pasja, 2013
 38. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 39. 2013, Biological activity of urban soil degraded by building materials, 2013, 189-189
 40. 2013, ZASTOSOWANIE METODY ADSORPCJI-DESORPCJI PARY WODNEJ DO BADAŃ POWIERZCHNI KORZENI, 2013, 36-36
 41. 2013, The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots, 2013, 119-119
 42. 2013, Characteristics of plant roots CEC mono and dicotyledonous, 2013, 55-55
 43. 2012, Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu., Acta Agrophysica, 2012, 19(3): 587-595
 44. 2012, The sea sand disruption method (SSDM) in the procedure of essential oil components estimation in pine (Pinus Syvestris L.) needle material, 2012, 10-10
 45. 2012, Bawić ucząc – chemia wokół nas, 2012
 46. 2012, Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu, 2012, 119-119
 47. 2012, Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych, 2012, 118-118
 48. 2012, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego w badaniach korzeni roślin, 2012, 36-36
 49. 2012, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy, 2012, 91-92
 50. 2012, Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem, 2012, 89-90
Top
X