Krzyszczak Jaromir

Krzyszczak Jaromir

Print Friendly
dr Krzyszczak Jaromir
Nr pokoju: 208
E-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 198

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Opis i modelowanie zjawisk transportu masy i energii w ośrodkach porowatych
 • Nowe metody modelowania hydrofizycznych właściwości gleby na podstawie znajomości jej fizycznych i fizyko-chemicznych parametrów i charakterystyk (funkcje pedotransferu)

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006   Mgr fizyki, specjalność fizyka teoretycznaWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Dynamika par Coopera w układach fermionów z oddziaływaniem zależnym od czasu” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego i dr hab. Tadeusza Domańskiego
 • 2011 doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność teoria ciała stałego
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Teoretyczny opis niejednorodności w nadprzewodnikach” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego

Projekty realizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • 2007-2010   wykonawca projektu MNiSW N N202 1878 33  „Transport kwantowy i nadprzewodnictwo w materiałach litych i nanoskopowych”
  Kierownik: prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
 • 2010-2011   wykonawca projektu MNiSW N N202 2631 38  „Rola korelacji, nieporządku i efektów włączeniowych w układach elektronowych”
  Kierownik: dr hab. Tadeusz Domański

Publikacje z afiliacją Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • Krzyszczak, J., Wysokiński, K.I.,
  Local properties of an inhomogeneous Two-Component correlated
  superconductor
  Journal of Physics Conference Series 303, 012112 (2011)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I., Micnas R., Robaszkiewicz S.,
  Real space inhomogeneities in high temperature superconductors: the perspective of the two-component model
  J. Phys.: Condens. Matter 22, 255702 (2010)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K. I.
  Inhomogeneities in superconductors described by the Two Component model
  Acta Phys. Polon. A 118, 369 (2010)
 • Wysokiński K. I., Ciechan A., Krzyszczak J.
  Theoretical analysis of the short coherence length
  superconductors
  Acta Phys. Polon. A 118, 232 (2010)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K. I.
  Theoretical analysis of STM spectra in cuprate and pnictide superconductors
  Acta Phys. Superf. Vol. 11, 77 (2009)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K.I.,
  Inhomogeneities in superconductors: Two Component and Two Band scenarios
  Journal of Physics Conference Series 150, 052283 (2009)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I.,
  Real space Bogoliubov-de Gennes equations study of the
  Boson-Fermion model
  Acta Phys. Polon. A 114, 165 (2008)

Publikacje pracownika

 1. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research,
 2. 2018, Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym, Przemysl Chemiczny , 97(11): 1899-1905
 3. 2018, Content of certain macro- and microelements in orchard soils in relation to agronomic categories and reaction of these soils, Journal of Elementology, 23(4): 1361-1372
 4. 2019, Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations, Agricultural and Forest Meteorology, 264: 351-362
 5. 2018, Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 0.1007/s00704-018-2705-0
 6. 2018, Mineral nitrogen content in the 60-90 cm layer of grassland soils relative to other fodder crops, way of managing agricultural lands and farming intensity / Zawartość azotu mineralnego w warstwie 60-90 cm gleb użytków zielonych na tle innych upraw o przeznaczeniu paszowym, sposobów zagospodarowania użytków rolnych oraz intensywności gospodarowania, Acta Agrophysica, 25(3): 343-357
 7. 2018, The effect of some soil physicochemical properties and nitrogen fertilisation on winter wheat yield / Wpływ niektórych właściwości fizykochemicznych gleby oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 25(1): 107-116
 8. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 9. 2018, Porównanie meteorologicznych szeregów czasowych pochodzących z bazy nasa merra-2 i stacji naziemnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 15
 10. 2018, Comparison of meteorological time series derived from NASA MERRA-2 and synoptic stations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 172
 11. 2018, Minimum and maximum air temperatures modelling with TBATS and SVM for various climatic localizations in Europe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 171
 12. 2018, Assimilable nutrient content correlation with physicochemical properties of soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 96
 13. 2018, Spatio-temporal properties of meteorological time series for Poland from NASA MERRA-2, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 52
 14. 2018, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, 159: 209-224
 15. 2018, Forecasting Minimum and Maximum Air Temperature Using Combined TBATS and SVM Methods, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 26
 16. 2018, Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models, International Agrophysics, 32: 253-264
 17. 2018, Zastosowanie modeli TBATS i SVM do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych, W: "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Praca zbiorowa, Red. Dorota Kołodyńska; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-5-1, str. 182-183
 18. 2018, Scaling properties of meteorogical time series for Poland based on data from MERRA-2, 7th International Young Scientists Conference, Rzeszów 4-5.06.2018 r., str. 28
 19. 2017, A methodology for probabilistic assessment of adaptation strategies: a case study in the Mediterranean, The joint meeting of Italian Society of Agronomy and Italian Association of Agrometeorology, Mediolan, Włochy 12-14.09.2017,
 20. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 21. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 22. 2017, Przestrzenna analiza spektrum multifraktalnego wielkości meteorologicznych pochodzących z MERRA II, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 9
 23. 2017, Modelling nitrous oxide emissions of high input maize crop systems, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 24. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 25. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, International Conference "Impacts World 2017", Potsdam, Germany 11-13.10.2017,
 26. 2017, Effect of changing size and composition of a crop model ensemble on impact and adaptation response surfaces, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 27. 2017, Spatial analysis of multifractal spectra of the MERRA II meteorological time series, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 28. 2017, Analiza reakcji modeli wzrostu i plonowania roślin na zabiegi adaptacyjne w kontekście zmian klimatu przy wykorzystaniu ARS, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017,
 29. 2017, Analysis of a crop models ensemble response to adaptation measures under climate change using ARS, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 30. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 31. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 32. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 33. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
 34. 2018, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 35. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 36. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 37. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 28
 38. 2017, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 39. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 40. 2017, Multifraktalność agro-meteorologicznych szeregów czasowych dla polski na podstawie danych NASA MERRA II, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 41. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 45-46
 42. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 43. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 234: 247-257
 44. 2016, Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland, Acta Agrophysica, 23(2): 249-260
 45. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 46. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 47. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 48. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 49. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 50. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 51. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 52. 2014, Gleba jako układ termodynamiczny., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 28-31
 53. 2014, Układ gleba-roślina-atmosfera jako kontinuum., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 81-88
 54. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 55. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
 56. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 57. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 58. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 59. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 60. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 61. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 62. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 63. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
Top
X