Krzyszczak Jaromir

Krzyszczak Jaromir

Print Friendly
dr Krzyszczak Jaromir
Nr pokoju: 208
E-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 198

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Opis i modelowanie zjawisk transportu masy i energii w ośrodkach porowatych
 • Nowe metody modelowania hydrofizycznych właściwości gleby na podstawie znajomości jej fizycznych i fizyko-chemicznych parametrów i charakterystyk (funkcje pedotransferu)

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006   Mgr fizyki, specjalność fizyka teoretycznaWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Dynamika par Coopera w układach fermionów z oddziaływaniem zależnym od czasu” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego i dr hab. Tadeusza Domańskiego
 • 2011 doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność teoria ciała stałego
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Teoretyczny opis niejednorodności w nadprzewodnikach” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego

Projekty realizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • 2007-2010   wykonawca projektu MNiSW N N202 1878 33  „Transport kwantowy i nadprzewodnictwo w materiałach litych i nanoskopowych”
  Kierownik: prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
 • 2010-2011   wykonawca projektu MNiSW N N202 2631 38  „Rola korelacji, nieporządku i efektów włączeniowych w układach elektronowych”
  Kierownik: dr hab. Tadeusz Domański

Publikacje z afiliacją Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • Krzyszczak, J., Wysokiński, K.I.,
  Local properties of an inhomogeneous Two-Component correlated
  superconductor
  Journal of Physics Conference Series 303, 012112 (2011)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I., Micnas R., Robaszkiewicz S.,
  Real space inhomogeneities in high temperature superconductors: the perspective of the two-component model
  J. Phys.: Condens. Matter 22, 255702 (2010)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K. I.
  Inhomogeneities in superconductors described by the Two Component model
  Acta Phys. Polon. A 118, 369 (2010)
 • Wysokiński K. I., Ciechan A., Krzyszczak J.
  Theoretical analysis of the short coherence length
  superconductors
  Acta Phys. Polon. A 118, 232 (2010)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K. I.
  Theoretical analysis of STM spectra in cuprate and pnictide superconductors
  Acta Phys. Superf. Vol. 11, 77 (2009)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K.I.,
  Inhomogeneities in superconductors: Two Component and Two Band scenarios
  Journal of Physics Conference Series 150, 052283 (2009)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I.,
  Real space Bogoliubov-de Gennes equations study of the
  Boson-Fermion model
  Acta Phys. Polon. A 114, 165 (2008)

Publikacje pracownika

 1. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 2. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3), 523-534
 3. 2017, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 4. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 5. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 6. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, 27-30 września, Jabłonna 2017, str. 28
 7. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measuremenet – project assumption, Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska, str. 82
 8. 2014, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 9. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 10. 2017, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, DOI: 10.1016/j.agsy.2017.08.004
 11. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 , str. 45-46
 12. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 13. 2017, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, Vol. DOI: 10.1016/j.agsy.2017.01.009
 14. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 234, 247-257
 15. 2016, Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland, Acta Agrophysica, 23(2): 249-260
 16. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 17. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 18. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 19. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 20. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 21. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 22. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 23. 2014, Gleba jako układ termodynamiczny., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 28-31
 24. 2014, Układ gleba-roślina-atmosfera jako kontinuum., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 81-88
 25. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 26. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
 27. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 28. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 29. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 30. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 31. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 32. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 33. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 34. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
Top
X