Krzyszczak Jaromir

Krzyszczak Jaromir

Print Friendly
dr Krzyszczak Jaromir
Nr pokoju: 208
E-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 198

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Opis i modelowanie zjawisk transportu masy i energii w ośrodkach porowatych
 • Nowe metody modelowania hydrofizycznych właściwości gleby na podstawie znajomości jej fizycznych i fizyko-chemicznych parametrów i charakterystyk (funkcje pedotransferu)

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006   Mgr fizyki, specjalność fizyka teoretycznaWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Dynamika par Coopera w układach fermionów z oddziaływaniem zależnym od czasu” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego i dr hab. Tadeusza Domańskiego
 • 2011 doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność teoria ciała stałego
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Teoretyczny opis niejednorodności w nadprzewodnikach” – pod kierunkiem prof. dr hab. Karola I. Wysokińskiego

Projekty realizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • 2007-2010   wykonawca projektu MNiSW N N202 1878 33  „Transport kwantowy i nadprzewodnictwo w materiałach litych i nanoskopowych”
  Kierownik: prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
 • 2010-2011   wykonawca projektu MNiSW N N202 2631 38  „Rola korelacji, nieporządku i efektów włączeniowych w układach elektronowych”
  Kierownik: dr hab. Tadeusz Domański

Publikacje z afiliacją Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

 • Krzyszczak, J., Wysokiński, K.I.,
  Local properties of an inhomogeneous Two-Component correlated
  superconductor
  Journal of Physics Conference Series 303, 012112 (2011)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I., Micnas R., Robaszkiewicz S.,
  Real space inhomogeneities in high temperature superconductors: the perspective of the two-component model
  J. Phys.: Condens. Matter 22, 255702 (2010)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K. I.
  Inhomogeneities in superconductors described by the Two Component model
  Acta Phys. Polon. A 118, 369 (2010)
 • Wysokiński K. I., Ciechan A., Krzyszczak J.
  Theoretical analysis of the short coherence length
  superconductors
  Acta Phys. Polon. A 118, 232 (2010)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K. I.
  Theoretical analysis of STM spectra in cuprate and pnictide superconductors
  Acta Phys. Superf. Vol. 11, 77 (2009)
 • Ciechan A., Krzyszczak J., Wysokiński K.I.,
  Inhomogeneities in superconductors: Two Component and Two Band scenarios
  Journal of Physics Conference Series 150, 052283 (2009)
 • Krzyszczak J., Domański T., Wysokiński K.I.,
  Real space Bogoliubov-de Gennes equations study of the
  Boson-Fermion model
  Acta Phys. Polon. A 114, 165 (2008)

Publikacje pracownika

 1. 2018, Forecasting Minimum and Maximum Air Temperature Using Combined TBATS and SVM Methods, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 26
 2. 2018, Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models, International Agrophysics, 32: 253-264
 3. 2018, Zastosowanie modeli TBATS i SVM do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych, VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 26-28.06.2018 r., str. 182-183
 4. 2018, Scaling properties of meteorogical time series for Poland based on data from MERRA-2, 7th International Young Scientists Conference, Rzeszów 4-5.06.2018 r., str. 28
 5. 2017, A methodology for probabilistic assessment of adaptation strategies: a case study in the Mediterranean, The joint meeting of Italian Society of Agronomy and Italian Association of Agrometeorology, Mediolan, Włochy 12-14.09.2017,
 6. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 7. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 8. 2017, Przestrzenna analiza spektrum multifraktalnego wielkości meteorologicznych pochodzących z MERRA II, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 9
 9. 2017, Modelling nitrous oxide emissions of high input maize crop systems, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 10. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 11. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, International Conference "Impacts World 2017", Potsdam, Germany 11-13.10.2017,
 12. 2017, Effect of changing size and composition of a crop model ensemble on impact and adaptation response surfaces, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 13. 2017, Spatial analysis of multifractal spectra of the MERRA II meteorological time series, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 14. 2017, Analiza reakcji modeli wzrostu i plonowania roślin na zabiegi adaptacyjne w kontekście zmian klimatu przy wykorzystaniu ARS, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017,
 15. 2017, Analysis of a crop models ensemble response to adaptation measures under climate change using ARS, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 16. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 17. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 18. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 19. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
 20. 2018, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 21. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 22. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 23. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 28
 24. 2017, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 25. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 26. 2018, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, 159: 209-224
 27. 2017, Multifraktalność agro-meteorologicznych szeregów czasowych dla polski na podstawie danych NASA MERRA II, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 28. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 45-46
 29. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 30. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 234: 247-257
 31. 2016, Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland, Acta Agrophysica, 23(2): 249-260
 32. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 33. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 34. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 35. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 36. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 37. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 38. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 39. 2014, Gleba jako układ termodynamiczny., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 28-31
 40. 2014, Układ gleba-roślina-atmosfera jako kontinuum., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 81-88
 41. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 42. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
 43. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 44. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 45. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 46. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 47. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 48. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 49. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 50. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
Top
X