Parafiniuk Piotr

Parafiniuk Piotr

Print Friendly, PDF & Email
dr Parafiniuk Piotr
Nr pokoju: B106
E-mail: p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 182

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Modelowanie sił kontaktu pomiędzy materiałami rolniczymi
 • Badania Metodą Elementów Dyskretnych układów granularnych
 • Zależny od czasu transport elektronowy w nanoukładach

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2005   Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Chaotyczne sztuczne sieci neuronowe
 • 2010  Dr nauk fizycznych
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależny od czasu transport elektronowy w układach kropek kwantowych”

Publikacje pracownika

 1. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 2. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 3. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 4. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 5. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 6. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 7. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 8. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 9. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 10. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 11. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 12. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 13. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 14. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 15. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 16. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 17. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 18. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 19. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 20. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 21. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 22. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 23. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 24. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 25. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 26. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 27. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 28. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 29. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 30. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 31. 2013, Influence of the Coulomb interaction on the spin-polarized current in the quantum dot system in the presence of the bias voltage pulse, Physica E, 2013, 495-12
 32. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 33. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 34. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 35. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 36. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 37. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
X