Siedliska Anna

Siedliska Anna

Print Friendly
profil-default
ProfilTelefonE-mail
mgr  Anna Siedliska(81) 744 50 61 w. 189a.siedliska@ipan.lublin.pl

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Publikacje pracownika

 1. Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV) Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 18-19
 2. Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV) 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 32-32
 3. Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. Computers and Electronics in Agriculture 2014 2014, 10666-74
 4. Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 str. 48-49
 5. Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode Journal of Food Engineering 2017 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 6. Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 77-78
 7. Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 78-81
 8. Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging. VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. 2016 61-61
 9. Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. PLoS One 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 10. Hyperspectral Imaging as a tool for determining quality and phytochemicals concentration INsmall fruits 2014 2014, 111-112
 11. Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 str. 109
 12. Nieinwazyjna metoda identyfikacji porażeń grzybowych owoców III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016 str. 49
 13. Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 81-82
 14. Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 str. 75
 15. Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 161-163
 16. Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data. 2015 2015, 58-59
 17. Szybka tetekcja porazenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 18. Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 49-49
 19. Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 159-160
 20. Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach. 2015 2015, 28-28
 21. Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w badaniach agrofizycznych. 2014 2014, 37-37
 22. Zastosowanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotina tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 361-361
 23. Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016
Top
X