Siedliska Anna

Siedliska Anna

Print Friendly
mgr Siedliska Anna
Nr pokoju: 209
E-mail: a.siedliska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 189

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Publikacje pracownika

 1. GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measuremenet – project assumption , Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska 2017 str. 82
 2. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence , Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 3. Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data , International Agrophysics 2017 31(4): 539-549
 4. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 21
 5. Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode , Journal of Food Engineering 2017 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 6. Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 77-78
 7. Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV) , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 18-19
 8. Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV) , 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 32-32
 9. Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 str. 48-49
 10. Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging. , VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. 2016 61-61
 11. Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens , 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 str. 109
 12. Nieinwazyjna metoda identyfikacji porażeń grzybowych owoców , III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016 str. 49
 13. Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV) , Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 81-82
 14. Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique , 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 str. 75
 15. Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne , Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 161-163
 16. Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis , 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 49-49
 17. Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) , Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 159-160
 18. Zastosowanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotina tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) , VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 361-361
 19. Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV , III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016
 20. Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. , PLoS One 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 21. Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data. , 2015 2015, 58-59
 22. Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach. , 2015 2015, 28-28
 23. Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. , Computers and Electronics in Agriculture 2014 2014, 10666-74
 24. Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 78-81
 25. Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w badaniach agrofizycznych. , 2014 2014, 37-37
 26. Hyperspectral Imaging as a tool for determining quality and phytochemicals concentration INsmall fruits , 2014 2014, 111-112
Top
X