Skic Kamil

Skic Kamil

Print Friendly
mgr Skic Kamil
Nr pokoju: 125
E-mail: k.skic@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 148

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Laboratorium: Laboratorium Właściwości Powierzchniowych i Strukturalnych Gleb i Roślin

Publikacje pracownika

 1. 2018, The Application of the Bet Theory and Aranovich Theory to Determine the Specific Surface Area of Soils, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 62-63
 2. 2018, Wpływ flokulanta glebowego na właściwości elektrokinetyczne wodnej suspensji gibbsytu, VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 26-28.06.2018 r., str. 611-614
 3. 2018, Wykorzystanie spektroskopii FTIR do oceny struktury chemicznej biowęgli, VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 26-28.06.2018 r., str. 608-610
 4. 2018, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids, 261: 439-445
 5. 2018, Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 32(1): 19-28
 6. 2017, Sprzężona analiza termograwimetryczna jako nowoczesne narzędzie oceniające termiczną stabilność struktury glebowych kwasów huminowych i fulwowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 64
 7. 2017, Zastosowanie techniki adsorpcji azotu w badaniach parametrów powierzchniowych frakcji glebowych substancji humusowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 65
 8. 2017, Use of thermal analysis coupled with differential scanning calorimetry, quadrupole mass spectrometry and infrared spectroscopy (TG-DSC-QMS-FTIR) to monitor chemical properties and thermal stability of fulvic and humic acids, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0189653
 9. 2017, The effect of organic sludge application on the sorption properties of dystric cambisol soil – the analysis of water vapor isotherms, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 14
 10. 2017, Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces, International Agrophysics , 31: 73-82
 11. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 12. 2016, Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods, International Agrophysics, 30(3): 369-374
 13. 2016, Wpływ dodatku nawozu organicznego Rosahumus na sorpcję pary wodnej na glebie pseudobielicowej, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 63-63
 14. 2015, Water vapour sorption on mixtures of podzolic soils with organic fertiliser Rosahumus / Adsorpcja pary wodnej na mieszaninach gleb pseudobielicowych i nawozu organicznego Rosahumus., Acta Agrophysica, 22(3): 301-310
 15. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 16. 2015, Characterization of sorption properties of selected soils by using potentiometric titration method., 2015, 56-56
 17. 2014, Analiza zawartości metali ciężkich w oczyszczonych osadach poprzemysłowych metodą absorbcyjnej spektroskopii atomowej., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 374-376
 18. 2014, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 377-380
 19. 2014, The influence of organic matter on the surface area of soils., 2014, p.166-p.167
 20. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 21. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 22. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 23. 2014, The influence of the dairy sludge addition on the specific surface area of loess soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms., 2014, 112-113
 24. 2014, Wpływ odpadu pofermentacyjnego na mezoporowatość gleby brunatnej wytworzonej na lessie., 2014, 48-48
 25. 2013, ZASTOSOWANIE ANALIZATORA CZĄSTEK W ANALIZIE MATERIAŁU GLEBOWEGO, 2013, 32-32
 26. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 27. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 28. 2013, The influence of municipal wastewater irrigation on changes in specific surface area of organic soils, 2013, 42-43
 29. 2013, Magia napięcia powierzchniowego, 2013
 30. 2012, The solid surface characterization by wettability and the contact angles measurement using the sessile drop method, 2012, 11-11
 31. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 32. 2012, Magia napięcia powierzchniowego, 2012
 33. 2012, A talajok víz- és szerves folyadék-visszatartó képességének változása kationos felületaktív anyaggal történő kezelés hatására, 2012, 39-40
 34. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 35. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 36. 2012, Zawartość metali ciężkich w wybranych odpadach organicznych, 2012, 76-76
 37. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 38. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 39. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 40. 2012, Metoda osadzonej kropli w badaniach materiału glebowego, 2012, 34-34
 41. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 42. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
 43. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
Top
X