Pertile Giorgia

Pertile Giorgia

Print Friendly
dr Pertile Giorgia
Nr pokoju: 108
E-mail: g.pertile@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 206

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje z afiliacją innej jednostki:

 1. Karas P.A., Baguelin C., Pertile G., Papadopoulou E.S., Nikolaki S., Storck V., Ferrari F., Trevisan M., Ferrarini A., Fornasier F., Vasileiadis S., Tsiamis G., Martin-Laurent F., Karpouzas D.G. 2018: Assessment of the impact of three pesticides on microbial dynamics and functions in a lab-to-field experimental approach, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.073
 2. Vasileiadis S., Puglisi E., Papadopoulou E. S., Pertile G., Suciu N., Pappolla R. A., Tourna M., Karas P. A., Papadimitriou F., Kasiotakis A., Ipsilanti N., Ferrarini A., Sułowicz S., Fornasier F., Menkissoglu-Spiroudi U., Nicol G. W., Trevisan M., Karpouzas D. G.. 2018: Blame It on the Metabolite: 3,5-Dichloroaniline Rather than the Parent Compound Is Responsible for the Decreasing Diversity and Function of Soil Microorganisms, DOI: 10.1128/AEM.01536-18
 3. Storck V., Nikolaki S., Perruchon C., Chabanis C., Sacchi A5, Pertile G., Baguelin C., Karas PA3, Spor A1, Devers-Lamrani M1, Papadopoulou ES3, Sibourg O4, Malandain C4, Trevisan M6, Ferrari F5, Karpouzas DG3, Tsiamis G2, Martin-Laurent F. 2018: Lab to Field Assessment of the Ecotoxicological Impact of Chlorpyrifos, Isoproturon, or Tebuconazole on the Diversity and Composition of the Soil Bacterial Community, DOI: 10.3389/fmicb.2018.01412

Publikacje pracownika

 1. 2018, Aktywność enzymatyczna gleb z dodatkiem bionawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, IUNG Puławy, 18-19.10.2018 r. ,
 2. 2018, The influence of innovative microbiologically enriched mineral fertilizers on biodiversity of degraded soil – methodological aspects, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 3. 2018, Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich, Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski", Puławy, 18-19.10.2018 r. ,
 4. 2018, Characterization of composites of chitosan and nanocellulose obtained from carrot wastes, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 31
 5. 2018, Różnorodność genetyczna mikroorganizmów w glebach zdegradowanych, nawożonych nawozami mineralnymi wzbogaconymi mikrobiologicznie – założenia i metodyka badań, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 56
 6. 2018, Influence of chitosan addition on properties of nanocellulose composites obtained from carrot, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 137
 7. 2018, Cellulolytic enzymes of Petriella setifera, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 115
 8. 2018, Development of a technology of innovative microbiologically enriched mineral fertilizers – objective and general concepts of the project, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 92
 9. 2018, Assessment of the fungal communities of soil amended with spent mushroom substrate and chicken manure using comparative molecular approaches, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 82
 10. 2018, Petriella setifera – Intraspecific functional and genetic diversity, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 33
 11. 2018, Intraspecific functional and genetic diversity of Petriella setifera, PeerJ, 6:e4420; DOI 10.7717/peerj.4420
 12. 2018, Metabolic and Genetic Properties of Petriella setifera Precultured on Waste, Frontiers in Microbiology, DOI: 10.3389/fmicb.2018.00115
 13. 2017, Fungal community composition and functional diversity in apple fruit waste, 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Palm Cove, Australia 24-29.09.2017, str. 59
 14. , Aktywność celulolityczna grzybów Petriella setifera., 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 34
 15. 2017, Różnorodność funkcjonalna grzybów w odpadach jabłkowych z wykorzystaniem płytek Biolog FF, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 52
 16. 2017, Expression of cellulase genes in petriella setifera strains, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 8
 17. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 18. 2017, Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 117
 19. 2017, Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 83-84
Top
X