Wiącek Joanna

Wiącek Joanna

Print Friendly
WIACEKJ_DSCF1502
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Joanna Wiącek(81) 744 50 61 w. 181j.sykut@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział   Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależność energii jąder atomowych od temperatury”
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: ” Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Breaking tester for examining strength of consolidated starch International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 251-258
 2. Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures Granular Matter 2017 Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 3. Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment Archives of Civil and Mechanical Engineering 2017 Vol. 17, 2, 271-280
 4. Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression Granular Matter 2016 18(2): 1-8
 5. Geometrical parameters of binary granular mixtures with size ratio and volume fraction: experiments and DEM simulations Granular Matter 2016 18(42): 1-10
 6. Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method Particuology 2016 27: 88-94
 7. Generacja złóż wirtualnych Metodą Elementów Dyskretnych Granularne Ośrodki Porowate 2016
 8. Metoda Elementów Dyskretnych MED 1st Workshop on Porous Media. Olsztyn, 1-3.07.2016 r. 2016
 9. Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in differernt proportions Fuel Processing Technology 2016 156: 366–375
 10. Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution. Powder Technology 2014 2014, 268237-243
 11. Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures. Particuology 2014 2014, 1691-99
 12. Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression. International Journal of Solids and Structures 2014 2014, 514189-4195
 13. Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling. Powder Technology 2012 2012, 217435-442
 14. Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials. Granular Matter 2012 2012, 14449-456
 15. Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 59-65
 16. Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds. International Agrophysics 2011 2011, 25(4): 361-368
 17. Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 399-408
 18. Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN 2011 2011, 190(1): 1-152
 19. Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami. Acta Agrophysica 2009 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 20. Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media. Annual Report Polish Academy of Sciences 2009 2009, 67-68
Top
X