Wiącek Joanna

Wiącek Joanna

Print Friendly
dr hab. Wiącek Joanna
Nr pokoju: B127
E-mail: j.sykut@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 181

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział   Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależność energii jąder atomowych od temperatury”
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: ” Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. Breaking tester for examining strength of consolidated starch International Agrophysics 2017 Vol. 31(2): 251-258
 2. Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures Granular Matter 2017 Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 3. Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment Archives of Civil and Mechanical Engineering 2016 DOI: 10.1016/j.acme.2016.10.009
 4. Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression Granular Matter 2016 18(2): 1-8
 5. Geometrical parameters of binary granular mixtures with size ratio and volume fraction: experiments and DEM simulations Granular Matter 2016 18(42): 1-10
 6. Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method Particuology 2016 27: 88-94
 7. Generacja złóż wirtualnych Metodą Elementów Dyskretnych Granularne Ośrodki Porowate 2016
 8. Metoda Elementów Dyskretnych MED 1st Workshop on Porous Media. Olsztyn, 1-3.07.2016 r. 2016
 9. Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in differernt proportions Fuel Processing Technology 2016 DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.09.021
 10. Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials. 2015 2015
 11. Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles. 2015 2015
 12. Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly. 2014 2014, No.-162
 13. Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution. Powder Technology 2014 2014, 268237-243
 14. Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures. Particuology 2014 2014, 1691-99
 15. Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression. International Journal of Solids and Structures 2014 2014, 514189-4195
 16. Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings. 2014 2014
 17. Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect 2013 2013, 63-63
 18. Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings 2013 2013, 69-69
 19. Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading 2013 2013, 118-118
 20. DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression 2013 2013, 715-725
 21. Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania 2013 2013
 22. Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading 2013 2013
 23. Oddziaływania w materiałach sypkich 2013 2013
 24. Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling. Powder Technology 2012 2012, 217435-442
 25. Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials. Granular Matter 2012 2012, 14449-456
 26. Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych 2012 2012, 88-89
 27. Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D 2012 2012
 28. Magia materiałów sypkich 2012 2012
 29. Energia fal 2012 2012
 30. Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 59-65
 31. Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds. International Agrophysics 2011 2011, 25(4): 361-368
 32. Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 399-408
 33. Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN 2011 2011, 190(1): 1-152
 34. Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method 2010 2010
 35. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2009 2009
 36. Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren. 2009 2009
 37. Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami. Acta Agrophysica 2009 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 38. Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media. Annual Report Polish Academy of Sciences 2009 2009, 67-68
 39. Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system. 2008 2008
 40. Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren. 2008 2008
 41. Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych. 2008 2008
Top
X