Wiącek Joanna

Wiącek Joanna

Print Friendly
dr hab. Wiącek Joanna
Nr pokoju: B127
E-mail: j.sykut@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 181

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział   Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależność energii jąder atomowych od temperatury”
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: ” Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 2. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, DOI: 10.1016/j.partic.2018.01.001
 3. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of highly polydisperse granular mixtures with different PSD-s, Granular Matter, 20:17; DOI: 10.1007/s10035-018-0788-z
 4. 2017, Discrete Element Method for engineering application: modelling of granular materials transported on conveyor belt, 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science CMES, Lublin, Poland, 23-25.11.2017,
 5. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 6. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 7. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 8. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 9. 2016, Generacja złóż wirtualnych Metodą Elementów Dyskretnych, Granularne Ośrodki Porowate,
 10. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 11. 2016, Geometrical parameters of binary granular mixtures with size ratio and volume fraction: experiments and DEM simulations, Granular Matter, 18(42): 1-10
 12. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 13. 2016, Metoda Elementów Dyskretnych MED, 1st Workshop on Porous Media. Olsztyn, 1-3.07.2016 r. ,
 14. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 15. 2016, Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method, Particuology, 27: 88-94
 16. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 17. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 18. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 19. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 20. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 21. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 22. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 23. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 24. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 25. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 26. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 27. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 28. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 29. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 30. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 31. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 32. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 33. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 34. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 35. 2012, Energia fal, 2012
 36. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 37. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 38. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 39. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 40. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 41. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 42. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 43. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 44. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 45. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 46. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 47. 2008, Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system., 2008
Top
X