Archive

Research

Archive

  1. 2018, Opportunities for soil sustainability in Europe, EASAC policy report 36; German National Academy of Sciences Leopoldina; ISBN: 978-3-8047-3898-0; pp: 1-41,
  2. 2018, Metody modelowania 3D morfologicznej budowy zbóż na potrzeby technologii uprawy oraz zbioru i przetwórstwa ziarna, str, 1-149, Wyd. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych (Rec. B. Dobrzański, jr., K. Zawiślak)
X