Archive

Research

Archive

  1. 2003, Utlenianie metanu w warunkach biologicznej rekultywacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem przywęglowej skały płonnej, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2003, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 19, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
  2. 2003, The contribution of different sources to the total CO2 emission from soils, Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 2004, 1-161
  3. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
  4. 2003, Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 99, str. całości 1-162, l. ark. wyd. 11,6.
  5. 2003, Metoda oceny zmian jakości materiałów rolniczych przy zastosowaniu tablic przejścia., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 94, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
  6. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
  7. 2003, Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 91, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 18,4
  8. 2003, Wpływ fizycznych prametrów gleby na wartości współczynnika przewodnictwa wodnego (Badania modelowe)., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 90, str. całości 1-84, l. ark. wyd. 6,0
  9. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
X