Archive

Research

Archive

 1. 1998, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozkład obciążenia w silosie., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 120-121, 1998
 2. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 3. 1998, Trzecia Międzynarodowa Konferencja “Fizyka produktów rolniczych i żywności”. ICPAFP’98,, Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie, 20-21, 1998
 4. 1998, Grozi nam globalne ocieplenie?, Ekoprofit, 7/8, 23, 18-22, 1998
 5. 1998, Problemy Agrofizyki na 16 Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier (Francja), 20-26.08.1998., Biuletyn Informacyjny PTA, 6, 3-10, 1998
 6. 1998, Wpływ właściwości mechanicznych ziarna na rozkład naporu w silosie., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 28-30, 1998
 7. 1998, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego wytrzymałość mechaniczną., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 26-28, 1998
 8. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 9. 1998, Analiza obrazów termograficznych sromu oraz szyjki macicy – doniesienie wstępne., Ginekologia Polska, 1998, 1268-1272
 10. 1998, Rola wyciągu keratyno-koro-mocznikowego i wyciągu z wermikompostu w ochronie pelargonii i goździków przed patogenami., Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1998, CCCIV, 195-198
 11. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 12. 1998, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od statycznych obciążeń mechanicznych materiału siewnego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1998, 13, 119-125
 13. 1998, Metodyczne aspekty w badaniach nad nową mechaniką materiałów rolniczych”., Inżynieria Rolnicza, 1998, 2, 5-20
 14. 1998, Ocena właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 523-528
 15. 1998, Wartość technologiczna nasion rzepakuprzechowywa-nych w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 331-336
 16. 1998, Młocarnia MK-4 do omłotu kłosów., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1998, 205/206, 321-323
 17. 1998, 6 Międzynarodowa Konferencja Agrofizyki (Lublin 15-18.09.1997)., Postępy Nauk Rolniczych, 1998, 4/98, 131-133
 18. 1998, Mechanizm desaturacji a rozkład porów ośrodka kapilarno-porowatego, badania modelowe., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 555-567
 19. 1998, Wpływ przygotowania próbek glebowych materiałów porowatych na ich porowatość oraz wymiar fraktalny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 539-554
 20. 1998, Porozymetria rtęciowa na tle innych metod wyznaczania mikrostruktury materiałów glebowych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 523-537
 21. 1998, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 503 - 521
 22. 1998, Metabolity stresowe i inne substancje biologicznie czynne jako naturalne czynniki odporności roślin., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 67-87
 23. 1998, Zmiany porowatości gleb po zakwaszeniu i alkalizacji w warunkach ekstremalnych, określane na podstawie pomiarów porozymetrii rtęciowej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 467-477
 24. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 25. 1998, Wpływ mikroreliefu i wapnowania na odczyn i mikrostrukturę gleby leśnej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 456, 119-128
 26. 1998, Wpływ modelowanych warunków przechowywania na wartość technologiczną nasion rzepaku., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 454, 537 -544
 27. 1998, Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia., Acta Agrophysica, 1998, 12, 1-129
 28. 1998, Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody., Acta Agrophysica, 1998, 11, 1-100
 29. 1998, Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland., Journal of Water and Land Development, 1998, 2, 19-29
 30. 1998, Determination of the structure parameters of potato tuber tissue using specialistic image analysis program, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 59 - 64
 31. 1998, Optic confocal microscope in the studies of the structural changes in the potato bulb in relation to temperature, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 53 - 58
X