Archive

Research

Archive

 1. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 2. 2010, Soil Stabilization by Polysaccharides., Starch, 2010, (Rozdz.): 63-70
 3. 2010, System monitorowania warunków przechowywania nasion., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 12): 145-154
 4. 2010, Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 5. 2010, Fractal dimension of organic soil and carbon materials., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 433-448
 6. 2010, State of the dissolved organic matter in the presence of phosphates., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 421-432
 7. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
 8. 2010, Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej., Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, (l.ark.wyd. 14,0): 1-154
 9. 2010, Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (176, l.ark. wyd. 9,7): 1-122
 10. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 11. 2010, Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies., Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin, str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6
 12. 2010, Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering, 2010, 1-437
 13. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 14. 2010, Wpływ warunków przechowywania a właściwości optyczne skórki jabłek odmiany Braeburn Hillwell, Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 13): 155-167
X