Archive

Research

Archive

 1. 2000, II Zjazd Naukowy., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oraz Instytut Agrofizyki PAN, Referaty i doniesienia. PTA, 2000, str. całości 1-294, l.ark.wyd. 21
 2. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 3. 2000, Fizyczne właściwości wybranych materiałów roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 37, 2000, str. całości 1-281, l.ark.wyd. 20,3
 4. 2000, Ocena zagrożeń erozyjnych oraz charakterystyka jakości wód przy zastosowaniu symulacji komputerowej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 36, 2000, str. całości 1-88, l.ark.wyd. 7,1
 5. 2000, Klimat pola uprawnego., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3
 6. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 7. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 8. 2000, Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i olowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 31, 2000, str. całości 1-85, l.ark.wyd. 6,1
 9. 2000, Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 30, 2000, str. całości 1-103, l.ark.wyd. 7,4
 10. 2000, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 29, 2000, str. całości 1-120, l.ark.wyd. 8,6
 11. 2000, Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 28, 2000, str. całości 1-138, l.ark.wyd. 9,9
 12. 2000, Kształtowanie fizycznych i technologicznych cech nasion rzepaku w modelowanych warunkach przechowywania., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 27, 2000, str. całości 1-122, l.ark.wyd. 8,7
X