Archive

Research

Archive

 1. 2005, Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 142-152
 2. 2005, Agrophysical studies in the soil-machine-plant-atmosphere system., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 43-47
 3. 2005, Some forms of enrichment and preservation of wetlands biodiversity., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 37-42
 4. 2005, Wyposażenie techniczne jako element systemu produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2005, 12, 334- 37
 5. 2005, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie: weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2005, XIV, 2, 32, 60-71
 6. 2005, Wpływ wybranych czynników na charakterystykę siły uciągu i naprężenia w gruncie pod kołem pojazdu., Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, 2005, 29-30, 383-392
 7. 2005, Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., Roczniki Gleboznawcze, 2005, LVI(1/2): 155-163
 8. 2005, Wpływ chemicznych właściwości ziarna trzech odmian pszenicy na intensywność żerowania i tempo rozwoju populacji wołka zbożowego (Sitophilus Granarius L.)., Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2005, 45, 2, 982-985
 9. 2005, Zmiana niektórych cech geometrycznych ziarniaków pszenicy w wyniku niekorzystnych warunków przechowywania., Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2005, 7, 196-207
 10. 2005, Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego., Przemysł Spożywczy, 2005, 11, 12-15
 11. 2005, Systemy zagospodarowania odpadów opakowaniowych w Europie., Przemysł Spożywczy, 2005, 8, 94-98
 12. 2005, Ocena parametrów wytrzymałościowych ziarna pszenicy i jęczmienia., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 835-843
 13. 2005, Wstepna charakterystyka roślin mieszańców rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 827-834
 14. 2005, Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 785-794
 15. 2005, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu SOCOMO., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 753-759
 16. 2005, Wstępna ocena wpływu sposobu formowania złoża ziarna pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 709-714
 17. 2005, Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 561-568
 18. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 19. 2005, Wpływ dżdżownic na zmiany ilościowe bakterii i grzybów w glebie o zróżnicowanym poziomie wilgotności., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 273-279
 20. 2005, Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 43-52
 21. 2005, Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 19-29
 22. 2005, Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 745-757
 23. 2005, Związek amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie przypowierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 657-667
 24. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 25. 2005, Ocena mechanicznych właściwości łodyg grochu (Pisum sativum L.)., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 427-439
 26. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
 27. 2005, Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej., Acta Agrophysica, 2005, 115, 5(1), 129-135
 28. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 29. 2005, N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification)., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 30. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 31. 2005, Optica properties of alkaline extracts of secondary transformed muck., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 41-49
 32. 2005, Unsaturated water conductivity and diffusivity in soil aggregates., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 11-22
 33. 2005, Water conductivity of mineral-moorsh soil aggregates., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 1-10
 34. 2005, Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 345-350
 35. 2005, Empirical equation to describe the effect of pH on organic matter releasefrom mucks., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 323-328
 36. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 37. 2005, Potential of Azolla caroliniana forthe removal of Pb ad Cd from wastewaters., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 251-255
 38. 2005, Changes in pore size distribution and aggregate stability of two soils under long term tillage systems., International Agrophysics, 2005, 19, 2, 165-174
 39. 2005, Soil dehydrogenase activity in the presence of chromium (III) and (VI)., International Agrophysics, 2005, 19, 1, 79-83
 40. 2005, Electrolytic conductivity of synthetic organomineral complees., Scientia Agricola, 2005, 62, 2, 133-137
 41. 2005, Torfowiska Roztoczańskiego Parku Narodowegon, Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego (11), Materiały Sesji Studenckich Kół Naukowych, 19 - 20 kwietnia 2005, 149 - 154
 42. 2005, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-163, l. ark. wyd. 11,6
 43. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 20, str. całości 1-35
 44. 2005, Biuletyn Informacyjny PTA., Biuletyn Informacyjny PTA, 2005, 19, str. całości 1-27
 45. 2005, Suszenie a zdrowotna jakość nasion rzepaku., Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, 2005, Nr 3 /2005, (40), 23
 46. 2005, Problemy przechowywania nasion rzepaku., Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, 2005, Nr 2 /2005, (39), 16-17
 47. 2005, Jak przechowywać nasiona rzepaku., Nasz Rzepak, Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, 2005, Nr 8, lipiec 2005, 34-36
 48. 2005, Interdisciplinary Stuff., Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2005, 1, (5), 48-49
 49. 2005, Estimation of hydrophysical characteristics from soil-solid phase parameters (pedotransfer functions)., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2005, 63-65
X