Archive

Research

Archive

 1. 2000, Określenie energii niezbędnej do otwarcia strąków łubinu., 2000
 2. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 3. 2000, Effect of mineral fertilization (NPK) and glucose addition on the ryegrass residue decopmosition in a Haplic Luvisol soil., 2000
 4. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 5. 2000, The water content and redox potential during reoxygenation of soil samples in model experiment., 2000
 6. 2000, Charakterystyka żłobin erozyjnych powstałych na glebie lessowej po ulewnym opadzie deszczu., 2000
 7. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 8. 2000, Analiza kwasów fenolowych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym metodą kapilarnej elektroforezy strefowej., 2000
 9. 2000, The methanogenesis zone in soil profile (Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater., 2000
 10. 2000, Próba wykorzystania wzmocnionej elektrody platynowej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu (OFD)., 2000
 11. 2000, Methane emission from flooded natural and drained peat soils (model experiment)., 2000
 12. 2000, Zależność występowania quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w zależności od sposobu przygotowania elektrody platynowej., 2000
 13. 2000, Dynamic of N2O in soil ((Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater after II step purification., 2000
 14. 2000, Wpływ form azotu w podłożu na wzrost biomasy Azolla filiculoides lam. – Anabaena azollae., 2000
 15. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 16. 2000, Agrofizyka-fizyczne i matematyczne metody badań., 2000
 17. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 319-323
 18. 2000, Procedurda wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami norm PN-ISO 9000., Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Świdnik 21.06.2000, 13-21, 2000
 19. 2000, Effect of aluminum on microstructure of plant sieve roots as estimated from water vapor desorption isotherms., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 304-307
 20. 2000, Warunki przechowywania nasion rzepaku a ich podatność na uszkodzenia w badaniach udarnościowych., 2000
 21. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 300-303
 22. 2000, Deformacja nasion rzepaku wywołana warunkami przechowywania., 2000
 23. 2000, Firmness and optical properties of apple during shelf-live., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 272-275
 24. 2000, Parametry bębna młócącego a uszkodzenia nasion roślin uprawnych., 2000
 25. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 253-255
 26. 2000, Weryfikacja mikroskopowa uszkodzeń nasion roślin strączkowych i oleistych., 2000
 27. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 215-218
 28. 2000, Wpływ wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji., 2000
 29. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 133-137
 30. 2000, Wstępna ocena odporności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., 2000
 31. 2000, Influence of cyclic freezing and heating on porosimetric of model urban soils., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 101-105
 32. 2000, Cechy jakościowe nasion rzepaku uzależnione od technologii zbioru i warunków przechowywania., 2000
 33. 2000, Effect of organic mater addition on soil properties., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 97-100
 34. 2000, CO2 emission from soil under winter wheat., 2000
 35. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 88-92
 36. 2000, CO2 efflux from rhizosphere of pasture plants., 2000
 37. 2000, Physical description of the fruit color in quality grading of apples and pears., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 82-87
 38. 2000, Fizyczeskije swoistwa jabłok posle ich uborki., 2000
 39. 2000, Cotyledon cracking – the mechanism of legume seed damage at compression., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 76-81
 40. 2000, Sortirowalnaja linija dla kaczestwiennoj kalibrowki jabłok., 2000
 41. 2000, The current trends of hydro- and thermophysical investigations in agrophysics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 22-31
 42. 2000, Pierenosnoj pribor dla opredielenija twierdosti płodow., 2000
 43. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 44. 2000, Właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne ekstrudatów skrobiowych., 2000
 45. 2000, Water retention changes of soil aggregates formed from loess unstabilized and stabilized of soil conditioner., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 260-261
 46. 2000, Chromium contamination of soils, waters and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., 2000
 47. 2000, Determination of unsatureted hydraulic conductivity of soil with different resolution of input data., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 258-259
 48. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 49. 2000, Comparison of the correlation models for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 256-257, 2001
 50. 2000, Ocena przemieszczenia erodowanego materiału glebowego na zboczu lessowym. Evaluation of sediment transport on loess slope., 2000
 51. 2000, Soil structure parameters in the model for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 254-255
 52. 2000, Physicochemical aspect of post-bog soils transformation., Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000, 483, 2000
 53. 2000, The peculiarities of rentgenographic analysing of seed and perspectives of the method, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 246-247
 54. 2000, Capillary condensation of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical surfaces., 2000
 55. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 243-244
 56. 2000, Diversification of oxygen related parameters at soil aggregate-soil air interface., 2000
 57. 2000, Mass flow and diffusion in porous medium and its description by a simple capillary model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 241-242
 58. 2000, Surface properties of peaty-moorsh soils: fractal approach., 2000
 59. 2000, Rapeseed storage and effects on quality., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 239-240
 60. 2000, Effect of extreme acid and alkali treatment on surface charge properties of selected clay minerals., 2000
 61. 2000, Agrophysical approach to lentil seeds., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 227-228
 62. 2000, Possible improvements in rapeseed handling system., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 111, 2000
 63. 2000, Water vapor desorption isotherms for characterization of Al effects on roots of young cereal plant sieves., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 225-227
 64. 2000, Physical measurements on sour cherries., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 108, 2000
 65. 2000, Comparison of physical characteristic of spring and winter rapeseed forms., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 217-218
 66. 2000, System of rapeseed postharvest handling in the aspect of seed quality., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 58, 2000
 67. 2000, Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 215-216
 68. 2000, Quality studies of agricultural material., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 57, 2000
 69. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 207
 70. 2000, Some physical properties of apple tissue during storage and shelf life of fruit., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 54, 2000
 71. 2000, Modeling of soil retention properties with the grain size distribution and bulk density data., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 206
 72. 2000, Stress-relaxation functions of carrot root under slow and high loading rates., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 45, 2000
 73. 2000, Moisture transport simulation with two modal soil structure model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 204-205
 74. 2000, Mechanical properties of pea seeds., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 41, 2000
 75. 2000, Saturated water conductivity as a function of soil aggregation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 202-203
 76. 2000, The analysis of seed coat cracking mechanism during bean drying., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 40, 2000
 77. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 200-201
 78. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 79. 2000, Physical properties of apple during shelf-live, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 189-190
 80. 2000, Problematyka eksploatacji w normach ISO., 2000
 81. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 180-181
 82. 2000, Effect of initial soil conditions on runoff characteristics on loess soil in field studies with a rainfall simulator., 2000
 83. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 84. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part I. Static water characteristics., 2000
 85. 2000, The assessment of soil aggregates water resistance using optimisation method., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 168-169
 86. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part I. Static water characteristics., 2000
 87. 2000, Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 164-165
 88. 2000, Fizyczno statystyczny model przewodnictwa hydraulicznego w ośrodku porowatym., 2000
 89. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 162-163
 90. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 91. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils of different secondary transformation states as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 155-156
 92. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 93. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 153-154
 94. 2000, Evaluation of dielectric mixing models of mineral soils., 2000
 95. 2000, Thermal analysis and element composition of humus acids extracted from selected soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 133-134
 96. 2000, The use of chosen water stress indices for meadow plant cover., 2000
 97. 2000, Cyclodextrins induced changes in water vapor adsorption processs on soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 112-113
 98. 2000, Evaluating soil salinity from electrical and textural characteristics., 2000
 99. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 106-107
 100. 2000, Estimation of soil moisture field-some methodical aspect., 2000
 101. 2000, Pressure ratio of cereal grains determined in uniaxial compression test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 104-105
 102. 2000, Repeatability of voltammetirc oxygen flux density (OFD) measurement in the soil below saturation., 2000
 103. 2000, Effect of cyclic changes of temperature on structural properties of model urban soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 92-93
 104. 2000, Oxygenology of treatment wetlands and its environmental effects., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 671-678, 2000
 105. 2000, Effect of peat addition on soil wettability., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 90-91
 106. 2000, Efficiency of purification of municipal wastewater on organic soil irrigation fields., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 1003-1006, 2000
 107. 2000, Genetic modification – challenge for agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 88
 108. 2000, CO2 efflux from rhizosphere of the pasture plants., International Conference at Stuttgart, Germany, "Biogenic Emissions of Greenhouse Gases Caused by Arable and Animal Agriculture", 13-15.10.1999, 15-21, 2000
 109. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
 110. 2000, Measurement of the carbon fluxes in the rhizosphere of Lolium perenne., Rhizodeposition und Stoffverwertung, 10. Borkheider Seminar zur Okophysiologie des Wurzelraumes, 27-29.09.1999, 160-164, 2000
 111. 2000, Microdamages of wheat grain induced by microwaves and gamma irradiation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 84
 112. 2000, Application of image analysis for the parameterisation of potato tuber tissue., Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT' 2000, Kraków, 20-23.09.2000, 301-306, 2000
 113. 2000, Temperature of sloping vineyard with and without grass cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 82-83
 114. 2000, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna., 2000
 115. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 80-81
 116. 2000, Analiza doświadczalna powstawania warstwy ścinania w złożu nasion., 2000
 117. 2000, Predicting water movement in a mediterranean soil-crop system with two simulation models., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 78-79
 118. 2000, Zastosowanie ekstensometru w badaniach agrofizycznych., 2000
 119. 2000, Colour as a quality parameter of apples and pears., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 70-71
 120. 2000, Wpływ warunków przechowywania nasion rzepaku na rozwój grzybów., 2000
 121. 2000, Crack opening displacement of legume seed’s cotyledon., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 68-69
 122. 2000, Wpływ przenośnika kłosowego kombajnu zbożowego Bizon na straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku., 2000
 123. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 124. 2000, Uszkodzenia nasion i ziarna przy zbiorze kombajnowym., 2000
 125. 2000, Problem of mediums selectivity in microbiological measurements., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 37-38
 126. 2000, Below ground carbon flows in rhizosphere of Lolium perenne as measured by 14 C pulse labeling., Zajazd Niemieckiego Towarzystwa Gleboznawczego, Hanower, 6-10.09.1999, 755-758, 1999
 127. 2000, Estimation of critical moisture content for silty soil in voltammetric measurements of oxygen flux density., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 35-36
 128. 2000, Comparison of loads on smooth – and corrugated – wall model grain bins., 2000
 129. 2000, Validation procedure in agrophysical measuring methods., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 33-34
 130. 2000, The elasticity meter for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 107-108, 2000
 131. 2000, Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 32
 132. 2000, The analysis of seed cracking at grain legume processing., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-PH-050, 1-10, 2000
 133. 2000, The current trends of hydro- and thermophysical investigations in agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 23-24
 134. 2000, Requirements for the measurement of fruit firmness., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-Ph-047, 1-7, 2000
 135. 2000, Determination of mechanical properties of pea stems., 2000
 136. 2000, The cracking mechanisms of the legume seeds., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 111-112, 2000
 137. 2000, Present trends and prospectives of agrophysics., 2000
 138. 2000, State of land degradation in Central and Eastern Europe., 2000
 139. 2000, Response of structure to trampling of woodland soil., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 42
 140. 2000, The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat., 2000
 141. 2000, Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 27
 142. 2000, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 2000
 143. 2000, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 11
 144. 2000, Report outlining the results delivered to the databases of the INCO-Copernicus., 2000
 145. 2000, Present trends and perspectives of agrophysics., 2000
 146. 2000, Quality of rapeseed as depends on harvest, drying and storage., 2000
 147. 2000, Physical properties of winter and spring rapeseed as a quality indicator of raw material., 2000
 148. 2000, Zmiany jakości ziarna pszenicy wywołane nawożeniem oraz warunkami przechowywania. Change in wheat seed quality caused by fertilization and storage conditions., 2000
 149. 2000, Zmodyfikowana metoda jednoczesnych pomiarów naprężeń i przemieszczeń gleby pod kołami pojazdów rolniczych. Modified recording system for simultaneous measuring stresses nad displacements in soil under wheels of agricultural vehicles., 2000
 150. 2000, Wpływ warunków i czasu przechowywania na zmianę gęstości i porowatości ziaren niektórych odmian pszenicy. The influence of storage period and storage conditions on the changes in density and porosity of wheat seed of selected varieties., 2000
 151. 2000, Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain., 2000
 152. 2000, Podatność na uszkodzenia nasion roślin uprawnych zbieranych kombajnem zbożowym. Susceptibility on damages of seeds of cultivation plants assembled combine harvester., 2000
 153. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 154. 2000, The dynamic of redox potential in peat soil irrigated with municipal wastewater after II step purification. (Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego w glebie torfowej irygowanej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 175-177
 155. 2000, Dynamic of redox potential in nutritive solution and soil sediment with growing Azolla Caroliniana Willd. Plants., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 171-174
 156. 2000, Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 168-170
 157. 2000, Water vapour sorption on peat-moorsh soils-histeresis loop. (Sorpcja wody na glebach torfowo-murszowych – pętla histerezy)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 166-167
 158. 2000, Soil micropore characteristics by mercury intrusion and water vapour desorption methods. (Charakterystyka mikroporów glebowych za pomocą porozymetrii rtęciowej oraz izoterm desorpcji pary wodnej)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 163-165
 159. 2000, Kinetic of water vapour sorption on thermally treated peat-moorsh soils. (Kinetyka sorpcji pary wodnej na glebach torfowo-murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 160-162
 160. 2000, Does the soil sample geometry influence the moisture retention curve?, 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 156-159
 161. 2000, Influence og organic water vapour adsorption on urban soil. (Wpływ dodatku substancji organicznej na adsorpcję pary wodnej na modelowym urbanoziemie)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 153-155
 162. 2000, Water conductivity of Polish Terric Histosols and Histi- Mollic Gleysols., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 150-152
 163. 2000, Water retention of Polish Terric Histosols and Histi- Mollic Gleysols., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 147-149
 164. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part II. Water conductivity., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 144-146
 165. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part I. Retention curves., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 141-143
 166. 2000, Estimating the hydraulic conductivity of soil by statistical model., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 136-140
 167. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 168. 2000, Hysteresis of soil water retention measured by the instantaneous profile method., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 131
 169. 2000, The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 128-130
 170. 2000, Applicability of dielectric methods for the determination of water content in salty soils., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 123-127
 171. 2000, Steps of validation procedure in agrophysical measurements., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 120-122
 172. 2000, Problem of critical water content in measurement of oxygen flux density in silty soil., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 117-119
 173. 2000, Comparison of amperometric and voltamperometric method for oxygen flux density measurements in peat – muck soil., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 113-116
 174. 2000, Effect of plant cover on topsoil moisture and thermal properties., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001,16-20
 175. 2000, Możliwości wykorzystania badań agrofizycznych w przetwórstwie zbóż, 2000
 176. 2000, Znaczenie badań modelowych dla oceny wartości technologicznej przechowywanych nasion rzepaku., 2000
 177. 2000, Problemy zachowania wysokiej jakości nasion rzepaku podczas składowania., 2000
 178. 2000, Fizyczne badania pękania struktury komórkowej ziemniaka a oczekiwania praktyki., 2000
 179. 2000, Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie., 2000
 180. 2000, Emisja metanu z roślin wikliny uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi., 2000
 181. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 182. 2000, Kumulacja manganu przez rośliny uprawiane na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., 2000
 183. 2000, Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., 2000
 184. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., 2000
 185. 2000, Aktywność katalazowa gleby Eutric Histosol nawadnianej ściekami miejskimi po II o oczyszczenia., 2000
 186. 2000, Agrofizyczne aspekty badań nowych technologii detoksyfikacji gleb., 2000
 187. 2000, Współczesne trendy w badaniach mikrobiologicznych gleb i roślin przy wykorzystaniu metod fizycznych., 2000
 188. 2000, Rola wody w środowisku przyrodniczym., 2000
 189. 2000, Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów rolniczych., 2000
 190. 2000, Przestrzenna charakterystyka wybranych hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb Polski., 2000
 191. 2000, Status wody jako kluczowe zagadnienie agrofizyki., 2000
 192. 2000, Porównanie systemów ciągłych i jednoczesnych pomiarów ciśnienia i przemieszczenia w glebie pod kołami pojazdów rolniczych., 2000
 193. 2000, Komputerowy system akwizycji danych z czujników ciśnienia i przemieszczenia w glebie., 2000
 194. 2000, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., 2000
 195. 2000, Teorie adsorpcji gazów w przypadkowych i nieuporządkowanych układach porowatych., 2000
 196. 2000, Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu., 2000
 197. 2000, Mikrostruktura a własności makroskopowe ośrodków ziarnistych., 2000
 198. 2000, Ilościowe badania struktury trójfazowych ośrodków granularnych i komórkowych – fakty i fikcje., 2000
 199. 2000, Perspektywy nauki polskiej w aspekcie przystąpienia do naukowych programów Unii Europejskiej., 2000
 200. 2000, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów., 2000
 201. 2000, Teraz raczej jakość., 2000
 202. 2000, Agrofizyczne skutki biotechnologii., 2000
 203. 2000, Genetyczne modyfikowanie rośliny – nowe materiały dla agrofizyków., 2000
 204. 2000, Rola fizycznych metod badań środowiska naturalnego i żywności., 2000
 205. 2000, Kierunki badań agrofizycznych na początku XXI wieku., 2000
 206. 2000, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., 2000
 207. 2000, Warunki powstania Instytutu Agrofizyki., 2000
 208. 2000, Plant yields and soil loss under soil conservation practices in eroded loess area., 2000
 209. 2000, The conditions favourable to oxidation of Cr (III) to Cr (VI) and the presence of chromium forms on the area contaminated by tannery wastes., 2000
 210. 2000, The comparison of thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils., 2000
 211. 2000, Dielectric measurement of moisture in mineral and organic agricultural materials and products., 2000
 212. 2000, Modelowanie procesów hydrofizycznych zachodzących w środowisku glebowym., III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" Nałęczów 2000, 277-284, 2000
 213. 2000, Modelowanie gleb, gruntów i powierzchni ziemi., III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" Nałęczów 2000, 185-189, 2000
 214. 2000, Badania nad metodą spektrofotometrycznego pomiaru barwy pszenicy i produktów z T. DURUM., 2000
 215. 2000, Uszkodzenia nasion bobiku i ich weryfikacja makro- i mikroskopowa., 2000
 216. 2000, Właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., 2000
 217. 2000, Metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia wzrostu korzenia i pędu rośliny., 2000
 218. 2000, Ocena reakcji roślin na wybrane stresy środowiska wzrostu korzeni., 2000
 219. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 51, 2000
 220. 2000, Wpływ N-fosfonometyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfatazową gleby (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 50, 2000
 221. 2000, Natura fizykochemiczna związków próchnicznych pochodzących z gleb zróżnicowanych typologicznie o statusie ochronnym (R)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 34, 2000
 222. 2000, Asymetria naporu wywołana niesymetrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego., 2000
 223. 2000, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., 2000
 224. 2000, Zastosowanie metody emisji akustycznej w badaniach tkanek roślinnych., XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000, Rzeszów-Jawor, 19-22.09.2000, 391-396, 2000
 225. 2000, Gleba jako jedna z podstaw renaturyzacji obszarów lessowych., 2000
 226. 2000, Przełączniki mikrofalowe stosowane w reflektometrycznych systemach pomiaru wilgotności gleby., 2000
 227. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część II – Twardość technologiczna., 2000
 228. 2000, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego właściwości mechaniczne., 2000
 229. 2000, Wpływ niskich temperatur na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., 2000
 230. 2000, Określenie siły niezbędnej do rozerwania strąków łubinu wąskolistnego., 2000
 231. 2000, Wpływ warunków przechowywania nasion rzepaku na ich właściwości fizyczne., 2000
 232. 2000, Mechaniczne właściwości pojedynczych nasion polskich odmian soczewicy., 2000
 233. 2000, Niektóre właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., 2000
 234. 2000, Fizyczne właściwości strąków łubinu., 2000
 235. 2000, Przydatność wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego., 2000
 236. 2000, Metodyka pomiarów wybranych właściwości agrofizycznych nasion rzepaku jarego., 2000
 237. 2000, Zmienność wytrzymałości okrywy nasiennej rzepaku ozimego w zależności od jej wilgotności., 2000
 238. 2000, Możliwości badań z zakresu agrofizyki w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej., 2000
 239. 2000, Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy., 2000
 240. 2000, Retencja wody w strefie kontaktu nasion., 2000
 241. 2000, Metoda określania właściwości mechanicznych łodyg grochu., 2000
 242. 2000, Określenie właściwości mechanicznych pędów czarnej porzeczki., 2000
 243. 2000, Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej., 2000
 244. 2000, Zmienność właściwości mechanicznych ziarna polskich odmian pszenic w zależności od miejsca i roku uprawy., 2000
 245. 2000, Metodyczne aspekty oceny właściwości mechanicznych owoców maliny., 2000
 246. 2000, Metoda badania przypowierzchniowej warstwy miąższu jabłek., 2000
 247. 2000, Właściwości fizyczne wiśni w ocenie przydatności do zbioru mechanicznego., 2000
 248. 2000, Mechaniczne właściwości w ocenie jakości przechowalniczej jabłek., 2000
 249. 2000, Wstępna ocena odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego rzepaku jarego., 2000
 250. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 251. 2000, Wpływ wybranych pestycydów na początkowy wzrost korzeni i pędów kukurydzy., 2000
 252. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I – Uszkodzenia wewnętrzne., 2000
 253. 2000, Porównanie wrażliwości testów kiełkowania i stanu uszkodzeń nasion pszenicy na zmiany wybranych parametrów ich suszenia., 2000
 254. 2000, Wpływ różnych sposobów suszenia ziarna na jego pękanie i kruszenie się podczas obciążeń dynamicznych., 2000
 255. 2000, Ocena zmian jakościowych próby przy użyciu metod optymalizacyjnych., 2000
 256. 2000, Sposób oceny właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., 2000
 257. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 258. 2000, Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy., 2000
 259. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
 260. 2000, Badania zmienności potencjału redoks i widma reemisji światła uv świeżo uszkodzonego miąższu jabłek wybranych odmian., 2000
 261. 2000, Spektrofotometryczny opis zmienności barwy skórki odmian jabłek., 2000
 262. 2000, Wykorzystanie zmienności parametrów mechanicznych i optycznych ciętego miąższu do charakterystyki odmian jabłek., 2000
 263. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 264. 2000, Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne., 2000
 265. 2000, Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych., 2000
 266. 2000, Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej przy ocenie siły potrzebnej na rozerwanie strąków łubinu., 2000
 267. 2000, Wpływ zawartości wody w surowcu na zmiany struktury ekstrudatów ryżowych., 2000
 268. 2000, Wyznaczanie parametrów plastycznego płynięcia sypkich surowców spożywczych., 2000
 269. 2000, Czynniki wpływające na dokładność pomiaru kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., 2000
 270. 2000, Iloraz naporu w roślinnych materiałach sypkich., 2000
 271. 2000, Rozkład obciążenia w modelowym silosie zbożowym podczas częściowego napełniania i opróżniania., 2000
 272. 2000, Określenie potencjału wodnego owoców w okresie przechowywania., 2000
 273. 2000, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym., 2000
 274. 2000, Nieodwracalny proces pęcznienia nasion soi., 2000
 275. 2000, Wpływ okrywy na przebieg suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 276. 2000, Analiza skurczu okrywy w trakcie suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 277. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń okrywy nasion soi, grochu i soczewicy., 2000
 278. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
 279. 2000, Właściwości fizyczne gruszek w zależności od stopnia ich dojrzałości., 2000
 280. 2000, Współczynniki jaskrawości i chromatyczności w opisie barwy skórki jabłek., 2000
 281. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
 282. 2000, Thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils – modelling and experiments., 2000
 283. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 284. 2000, Mechanical properties of granular feed ingridients., 2000
 285. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego, 2000
 286. 2000, Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach odwrotnych związanych z modelowaniem transportu energii w glebie., 2000
 287. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 288. 2000, Szacowanie przenikalności dielektrycznej gleby – podejście statystyczne. Estimation of dielectric permeability of soil – statistical approach., 2000
 289. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 290. 2000, Application of monolitic microwave integrated circuits in TDR system for automatic measurement of soil moisture., 2000
 291. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 292. 2000, Determination of aggregates water stability by using numerous index., 2000
 293. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 294. 2000, Tester amperometru i woltamerometru w elektrochemicznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w glebie. Tester of amperometer and woltamperometer in electrochemical measurements of oxygen flux density in soil., 2000
 295. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 296. 2000, Estimation of daily heat flux into soil with meteorological data., 2000
 297. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 298. 2000, Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej., 2000
 299. 2000, Parametryzacja cech obiektu badań przy zastosowaniu teorii pól losowych., 2000
 300. 2000, Detection and vizualization of changes of internal seed structure by X-ray methods., 2000
 301. 2000, Estymacja pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., 2000
 302. 2000, Zagadnienie pozyskiwania ziarna pszenicy o wybranych cechach dla przemysłu zbożowego., Seminarium w Uniwersytecie Rolniczym w Pradze (Rep. Czeska) pt. "Struktura i właściwości GM zbóż i ziemniaków", Praga, 17.11.2001, 2001,
 303. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 304. 2000, Quantification of compaction effects on soil physical properties and root growth and function., 2000
 305. 2000, Wybrane właściwości agregatów gleb lessowych typowych i lessopodobnych., 2000
 306. 2000, Wlijanie poczwiennoj gipoksiji na razwitie systema zaszczity u rastienii., Polsko-Rosyjskie Seminarium Moskwa -Sankt Petersburg 18-22.10.2001, 2001,
 307. 2000, Porównanie właściwości wodnych agregatów glebowych gleb wytworzonych z lessu typowego oraz piaszczysto – pyłowych utworów lessopodobnych., 2000
 308. 2000, Zastosowanie metody rentgenograficznej do materiałów roślinnych., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 309. 2000, Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej., 2000
 310. 2000, Izmienienie swojstw słoistych minierałow poczwy wozdiejstwiem kisłotnoj obrabotki., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 311. 2000, Wpływ glinu na wzrost i sorpcję składników mineralnych przez pszenicę jarą., 2000
 312. 2000, Zawisimost mieżdu mineralnym sostawom i fizyczeskimi swojstwami poczw., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 313. 2000, Wpływ glinu na właściwości powierzchniowe korzeni czterodniowych siewek zbóż., 2000
 314. 2000, Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 315. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 316. 2000, Fiziczieskoje modielirowanije i monitoring w sielskochazjajstwiennych naukach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 317. 2000, Influence of streptomycin and benomyl on 14C partitioning and on labeled and total CO2 emission., 12 Seminar Wissenschaftliche Arbeitstagung " Okophysiologie des Wurzelraumes", Schmerwitz, Niemcy, 24-25.09.2001 r., 2001
 318. 2000, Splash detachment on loess soil under different soil surface conditions., 2000
 319. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 320. 2000, Runoff determination on the cracked soils with the use of procedure of rainfall intensity estimation. COST 623 “Soil erosion and global changes”., 2000
 321. 2000, Podatność magnetyczna gleby ornej uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., 2000
 322. 2000, Effect of bacterial-fungi inoculation on changes in soil pore structure., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 323. 2000, Zmienność przepływu roztworu soli nieadsorbującej się w nasyconej kolumnie glebowej., 2000
 324. 2000, Surface area and surface fractal dimension of selected bulgarian soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 325. 2000, Automatyzacja reflektometrycznego pomiaru wilgotności oraz zasolenia gleby – zagadnienie przełączania sond pomiarowych., 2000
 326. 2000, Structure formation of clay minerals microaggregates in relation to ionic composition and surface free energy., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 327. 2000, Charakterystyka procesu erozji wodnej na glebach wytworzonych z lessu., 2000
 328. 2000, Applicability of organo-mineral meliorative agent for zinc polluted acid soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 69
 329. 2000, Wpływ wapnowania i pyłu węglowego na wzrost i pobór arsenu przez lucernę., 2000
 330. 2000, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., 2000
 331. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 332. 2000, Quality of apple after storage., 2000
 333. 2000, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych., 2000
 334. 2000, The influence of soil (Eutric Histosol) irrigayion with municipal wastewater on N2O emission., 2000
 335. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 336. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia., 2000
 337. 2000, Changes in proline content and ADH activity in Brassica Napus tissues under flood conditions., 2000
 338. 2000, Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych., 2000
 339. 2000, Physico-chemical characterization of organic-mineral complex preparations on the basis of specific conductivity and surface properties., 2000
 340. 2000, Istota zjawisk powierzchniowych na materiale organicznym, w tym powierzchnia właściwa całko-wita i zewnętrzna jako parametry charakteryzujące mikrostrukturę adsorbenta organicznego., 2000
 341. 2000, Number of microorganisms, electrolical conductivity and kind of cultivation of the pseudopodzolic soil., 2000
 342. 2000, Określenie natury powierzchni połączeń kwasów humusowych z minerałami przy udziale żelaza i wapnia jako czynników wiążących z uwzględnieniem pH, metodami opartymi na podstawach adsorpcji pary wodnej., 2000
 343. 2000, Organic matter transformation and water-stable aggregation in a loamy sand orthic luvisol as affected by management practices., 2000
 344. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania, 2000
 345. 2000, Microbial number and organic matter changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 2000
 346. 2000, Stężenie związków azotu i fosforu w roztworze glebowym, a potencjał oksydoredukcyjny gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 347. 2000, Phosphorus forms changes in hydromorphic soils., 2000
 348. 2000, Temperaturowo skompensowana sonda prętowa dla reflektometrycznego miernika wilgotności gleb., 2000
 349. 2000, The oxidation of trivalent chromium in soils with contribution of manganese (IV) oxide., 2000
 350. 2000, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym i bilansem promieniowania na polach uprawnych., 2000
 351. 2000, Influence of N-(Phosphomethyl)glicyne treatment on phosphomonoesterase activity of Eutric Histosol in flooded and aerated dynamic conditions- model experiment., 2000
 352. 2000, Zastosowanie analizy obrazu i tomografii komputerowej do badań struktury gleb., 2000
 353. 2000, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils., 2000
 354. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a drobnoustrojami., 2000
 355. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 356. 2000, WskaĽniki mikrobiologiczne w ocenie żyzności gleby., 2000
 357. 2000, A comparsion of oxigenation ability by the acquatic feren Azolla and Lemna., 2000
 358. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby., 2000
X