Archive

Research

Archive

 1. 2008, Fractal approach to adsorption/desorption processes on environmental surfaces., Biophysical Chemistry of Fractal Structures and Processes in Environmental Systems, Senesi N., Wilkinson K.J. (Eds.), Wiley, 179-220
 2. 2008, Soil Engineering., Encyclopedia of Soil Science, Soil Engineering, 646-655
 3. 2008, Plant roots and soil physical factors., Encyclopedia of Soil Science, Springer, 571-578
 4. 2008, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych, 1, 39, 40
 5. 2008, W trosce o chleb nasz powszedni., Świat Zbóż, W trosce o chleb nasz powszedni, Nr.10, 27-28
 6. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 26, 1-49
 7. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 25, 1-33
 8. 2008, Biodegradable vegetable oil for chain lubrication in wood-cutting chainsaws., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 2008, p. 56
 9. 2008, Soil moisture, temperature, and salinity monitoring system., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 54-55
 10. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 11. 2008, Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny., Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6, 1-48
 12. 2008, Agrophysics for Quality of Environment and Food., Agrophysics for Quality of Environment and Food, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 1-83
 13. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 14. 2008, Influence of packing method on colour perception improving the appearance of friuts and vegetables., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 97-103
 15. 2008, Physical properties of cereal grain and rape stem., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 80-90
 16. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 17. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 18. 2008, Influence of fertilizaton with dairy sewage sludge sanitized with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in hrey-brown podzolic soil., Journal of Elementology, 2008, 13(4): 535-544
 19. 2008, Annual variations of soli erodibility of silt loam developed from loess based on 10-years runoff plot studies., Annals of Warsaw University of Lidfe Scienses- SGGW, No. 39, 77-83
 20. 2008, Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 522, 317-323
 21. 2008, Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz., Acta Agrophysica, 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 22. 2008, Wpływ kondycjonowania na cechy morfologiczne i mechaniczne pędów kwiatowych tulipana., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3), 777-790
 23. 2008, Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3),607-612
 24. 2008, Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 393-407
 25. 2008, Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L)., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 26. 2008, Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 191-205
 27. 2008, O możliwości i dokładności szacowania strumienia ciepła wnikającego do gleby podczas dnia na podstawie danych meteorologicznych., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 125-140
 28. 2008, Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize., Acta Agrophysica, 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 29. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
 30. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 31. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 32. 2008, Impast of land use on water properties of rendzinas., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 4, 333-338
 33. 2008, Estimation of morphological traits and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 261-275
 34. 2008, Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 215-219
 35. 2008, Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga)., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 36. 2008, Apparent surface area of selected meal extrudates., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80
 37. 2008, Influence of application of plant growth regulators and desiccants on a field and quality of Winter oilseed rape., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 67-70
 38. 2008, Wpływ wilgotności na przenikalność dielektryczną pyły., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 323-32
 39. 2008, Właściwości fizyczne pyłów technologicznych., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 29-22
 40. 2008, Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2008, LXIII(1): 118-132
 41. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
 42. 2008, Test olejowy nasion rzepaku suszonych metodą nisko i wysokotemperaturową., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8107-116
 43. 2008, Fizyczne metody detekcji barwy owoców i warzyw w diagnostyce jakości produktów ogrodniczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 115-26
 44. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 45. 2008, New aspect of soil respiration activity measuring., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 153-163
 46. 2008, Influence of natural and artificial humic acids on decrease of Zn and Cd toxicity for pea plants (Pisum Sativum L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 5-14
 47. 2008, The influence of natural and artificial humic acids on the decrease o Zn, Cd toxicity for pea plants (Pisum sativum.L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Tom VA/ 2008, 5-14
 48. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
X