Archive

Research

Archive

 1. 2001, Total and labelled CO2 emission and 14C partitioning as affected by streptomycin and benomyl., 12 Seminar Wissenschaftliche Arbeitstagung " Okophysiologie des Wurzelraumes", Schmerwitz, Niemcy, 24-25.09.2001 r., 2001
 2. 2001, Wpływ wilgotności i zagęszczenia gleby na odwzorowanie termiczne podpowierzchniowych niejednorodności typu mina., 2001
 3. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 4. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 5. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 6. 2001, Charakterystyki mechaniczne sypkich surowców mieszanek paszowych., 2001
 7. 2001, Właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., Acta Agrophysica, 58, 181-188
 8. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na podatność łuszczyn rzepaku na pękanie., 2001
 9. 2001, Naturalne barwniki ziarna kilku linii pszenicy durum w zależności od poziomu nawożenia azotem., 2001
 10. 2001, Jakość jabłek po przechowywaniu., 2001
 11. 2001, Fizyczna ocena jakości owoców., 2001
 12. 2001, Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku., Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku, 4.09.2001, 2001
 13. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Gdańsk, 29.08.2001, 2001
 14. 2001, Rozwój systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od wartości wskaźników zakwaszenia gleb., 2001
 15. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Warszawa, 01.08.2001, 2001
 16. 2001, Właściwości fizykochemiczne i chromatograficzne polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych. Physicochemical and chromatographic properties of polar bonded stationary phases., 2001
 17. 2001, Charakterystyka frakcji fluwokwasów (-humusu ) wybranych typów gleb., 2001
 18. 2001, Warunki składowania a zmiany zawartości podstawowych składników pokarmowych w nasionach rzepaku., 2001
 19. 2001, Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym., 2001
 20. 2001, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2001
 21. 2001, Porównanie odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego i odmian tradycyjnych rzepaku jarego w teście zginania., 2001
 22. 2001, Zmienność podatności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., 2001
 23. 2001, Mikroskopowa analiza struktury tkanki miękiszowej wybranych odmian ziemniaka., 2001
 24. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., 2001
X