Archive

Research

Archive

 1. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
 2. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 321-36
 3. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 311-45
 4. 2011, Chemical composition and nutritive value of protein of the pea seeds-effect of harvesting year and variety., Vegetable Crops Research Bulletin, 2011, 7557-69
 5. 2011, Vplyv rias na hydrofyzikalne parametre piesocnatej pody., Acta Hydrologica Slovaca, 2011, 12(2): 220-228
 6. 2011, Wpływ temperatury wstępnego suszenia korzeni żyta na powierzchnię właściwą wyznaczaną z metod adsorpcyjnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 469-479
 7. 2011, Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 457-467
 8. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 9. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 10. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
 11. 2011, Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczona metodą rentgenograficzną., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 255-268
 12. 2011, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 245-254
 13. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 14. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
 15. 2011, Technologiczne aspekty otrzymywania oleju rzepakowego na potrzeby produkcji biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10453-458
 16. 2011, Wodór jako paliwo przyszłości., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10446-452
 17. 2011, Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10412-419
 18. 2011, Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years., Quaestiones Geographicae, 2011, 30(1): 123-132
 19. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 20. 2011, Przechowywanie nasion rzepaku – zagrożenia., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10369-374
 21. 2011, Model spalania wodoru z wykorzystaniem systemu AVL FIRE., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10355-361
 22. 2011, Wpływ środków chemicznych na plon nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10334-338
 23. 2011, Uzdatnianie biogazu sposobem na jego szersze wykorzystanie., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10328-333
 24. 2011, Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem E85., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10312-318
 25. 2011, Biopaliwa dla nowoczesnego transportu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10276-281
 26. 2011, Kiszonki – cenny substrat do produkcji biogazu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10249-254
 27. 2011, Przyczyny zakłóceń procesu fermentacji metanowej., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10224-228
 28. 2011, Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RT., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10196-199
 29. 2011, Pomiar ciśnienia w komorze spalania silnika WANKLA przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1063-68
 30. 2011, Obłuskiwanie nasion rzepaku jako metoda podniesienia jakości oleju rzepakowego przeznaczonego na biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1056-62
 31. 2011, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica, 2011, 17(1): 105-116
 32. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 33. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 34. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 2011, 743-58
 35. 2011, Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej., Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(2): 9-15
 36. 2011, Methane in the environment (a review), Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 37. 2011, Neutral identification of wheat grain damages caused by a grain weevil, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56(2): 165-174
 38. 2011, Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków, Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 39-46
X