Archive

Research

Archive

 1. 2013, Determination of Food Quality by Using Spectroscopic Methods, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 347-367
 2. 2013, Physical Properties of Seeds in Technological Processes, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 269-294
 3. 2013, Identification of Wheat Morphotype and Variety Based on XRay Images of Kernels, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 223-267
 4. 2013, Aquametry in Agrophysics, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 17-45
 5. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
 6. 2013, Interactions of humic acids with metals, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 21-113
 7. 2013, Advances in Agrophysical Research, Advances in Agrophysical Research, 2013, 1-408
 8. 2013, Coffee Markets & Trade, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2013, ISBN: 978-83-60489-22-2, str. całości 1-364, l.ark.wyd. 23,1(nośnik CD-BOOK): 1-364
 9. 2013, Redistribution of basic physical properties and water content of soils in a loess catchment, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 51-107
 10. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 11. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich agromateriałów i proszków spożywczych. Metody wyznaczania i prognoza kierunków standaryzacji, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 269-285
 12. 2013, Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 127-150
 13. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 14. 2013, Energy and Energy Efficiency, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-156
 15. 2013, Aktualny stan prac badawczych w zakresie zastosowania komputerowej analizy obrazu oraz analizy spektralnej w rolnictwie i przetwórstwie., Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 417-443
 16. 2013, Application of acoustic emission for quality evaluation of fruits and vegetables, Acoustic Emission - Research and Applications, 2013, (Rozdz.): 173-199
 17. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 18. 2013, Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2013, (3): 1-103
 19. 2013, Assessment of microbial status for an hydrocarbon polluted soil after applying an electrokinetic treatment, Recent Research Developments in Electrochemistry, 2013, 933-48
X