Archive

Research

Archive

 1. 2001, Total and labelled CO2 emission and 14C partitioning as affected by streptomycin and benomyl., 12 Seminar Wissenschaftliche Arbeitstagung " Okophysiologie des Wurzelraumes", Schmerwitz, Niemcy, 24-25.09.2001 r., 2001
 2. 2001, Wpływ wilgotności i zagęszczenia gleby na odwzorowanie termiczne podpowierzchniowych niejednorodności typu mina., 2001
 3. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 4. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 5. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 6. 2001, Charakterystyki mechaniczne sypkich surowców mieszanek paszowych., 2001
 7. 2001, Właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., Acta Agrophysica, 58, 181-188
 8. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na podatność łuszczyn rzepaku na pękanie., 2001
 9. 2001, Naturalne barwniki ziarna kilku linii pszenicy durum w zależności od poziomu nawożenia azotem., 2001
 10. 2001, Jakość jabłek po przechowywaniu., 2001
 11. 2001, Fizyczna ocena jakości owoców., 2001
 12. 2001, Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku., Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku, 4.09.2001, 2001
 13. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Gdańsk, 29.08.2001, 2001
 14. 2001, Rozwój systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od wartości wskaźników zakwaszenia gleb., 2001
 15. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Warszawa, 01.08.2001, 2001
 16. 2001, Właściwości fizykochemiczne i chromatograficzne polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych. Physicochemical and chromatographic properties of polar bonded stationary phases., 2001
 17. 2001, Charakterystyka frakcji fluwokwasów (-humusu ) wybranych typów gleb., 2001
 18. 2001, Warunki składowania a zmiany zawartości podstawowych składników pokarmowych w nasionach rzepaku., 2001
 19. 2001, Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym., 2001
 20. 2001, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2001
 21. 2001, Porównanie odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego i odmian tradycyjnych rzepaku jarego w teście zginania., 2001
 22. 2001, Zmienność podatności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., 2001
 23. 2001, Mikroskopowa analiza struktury tkanki miękiszowej wybranych odmian ziemniaka., 2001
 24. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., 2001
 25. 2001, Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 478, 235-240
 26. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 12, 1-25
 27. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27
 28. 2001, Pro Memoria- Zbigniew Lorkiewicz Prezes Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 85-87
 29. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 30. 2001, Autoprezentacja., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 5-6
 31. 2001, Narzędzie do potwierdzenia zgodności – Audit (I)., Firma i rynek, 2001, 1-2(31-32), 36-37
 32. 2001, Analiza czynników wpływających na moment orientacji ziarniaka umieszczonego w polu elektrostatycznym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 12, 122-124
 33. 2001, Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny zagrożeń erozyjnych oraz jakości wód w terenie urzeźbionym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 11, 120-122
 34. 2001, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, AGROLASER 2001. 2001, 1-182, l. ark. wyd. 13,0
 35. 2001, Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2001, 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 36. 2001, Biuletyn Informacyjny, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA. 2001, 12, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 37. 2001, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2001, 11, 1-27, l. ark. wyd. 1,9
 38. 2001, Agrofizyka na początku XXI wieku., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, Wydawnictwo Naukowe FRNA. 2001, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 13,7
 39. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 5(12). 2001, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 40. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 4(11). 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 41. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2-3(9-10). 2001, str. całości 1-133, l. ark. wyd. 9,5
 42. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 1(8). 2001, str. całości 1-62, l. ark. wyd. 4,4
 43. 2001, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2001, str. całości 1-100, l. ark. wyd. 7,1
 44. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w Elektromontaż S.A. w Lublinie., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-88, l. ark. wyd. 6,3
 45. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 46. 2001, Rzepak – jakość nasion., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instrukcja wdrożeniowa. 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 47. 2001, Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5
 48. 2001, Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1
 49. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7
 50. 2001, Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 51. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 52. 2001, Fizyka wody glebowej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6
 53. 2001, Metody oceny właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 49, 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 54. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4
 55. 2001, Wybrane charakterystyki tempeartury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990)., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 47, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,8
 56. 2001, Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3
 57. 2001, Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1
 58. 2001, Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 59. 2001, Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 43, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 60. 2001, Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 42, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 61. 2001, Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7
 62. 2001, Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 40, 2001, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 63. 2001, Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 39, 2001, str. całości 1-114, l. ark. wyd. 8,1
 64. 2001, Polish Journal of Soil Science., Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry Polish Academy of Sciences, XXXIV/2. 2001, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 65. 2001, Polish Journal of Soil Science., Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry Polish Academy of Sciences, XXXIV/1. 2001, str. całości 1-80, l. ark. wyd. 5,7
 66. 2001, Human induced soil-plant relations in various ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 52. 2001, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 21,9
 67. 2001, Role of soil in functioning of anthropogenic and degraded ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 51. 2001, str. całości 1-312, l. ark. wyd. 22,3
 68. 2001, Role of soil in functioning of terrestrial ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 50. 2001, str. całości 1-283, l. ark. wyd. 20,1
 69. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 70. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 71. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 72. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 73. 2001, Elektrochemiczne metody pomiarowe w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 7. 2001, 269-305, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 74. 2001, Wstępne prace analityczne. Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 1. 2001, 15-50, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 75. 2001, Rzepak – jakość nasion. Instrukcja wdrożeniowa., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-87, l. ark. wyd. 6,0
 76. 2001, Rzepak- jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 77. 2001, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych na zmiany właści-wości mechanicznych ziarna pszenicy., Inżynieria Maszyn, 2001,17,81 86
 78. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 79. 2001, Określenie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na iloraz naporu., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 63-67
 80. 2001, Określenie cech fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy przy zastosowaniu techniki rentgenowskiej i systemu SKCS., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 51-58
 81. 2001, Polesie Lubelskie., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 2001, 4(125), 20-21
 82. 2001, Wsparcie integracji krajów kandydujących z europejską przestrzenią badawczą. Nowa oferta KE., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 4(11), 60-61
 83. 2001, Nowa propozycja udziału w grantach europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 129130
 84. 2001, Europejskie stypendia indywidualne Marii Curie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 128-129
 85. 2001, III Sesja naukowa “Fizyka w zastosowaniach”., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 127
 86. 2001, Posiedzenie Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki powołanej przy Oddziale PAN w Lublinie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 126
 87. 2001, Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 118-125
 88. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 89. 2001, Małe firmy z Polski już w UE. Możliwości finansowania rozwoju technologicznego małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 1(8), 52-54
 90. 2001, Ocena przemieszczenia materiału glebowego w procesie erozji wodnej na glebie lessowej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, 217, 87, 195-200
 91. 2001, Pomiary właściwości fizycznych surowców paszowych wybranymi metodami., Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego, 2001, XL, 1/4, 85-92
 92. 2001, O związku strumienia ciepła w glebie z elementami meteorologicznymi., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 117-121
 93. 2001, Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 63-66
 94. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 95. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 96. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 97. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 98. 2001, Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 2, 579-585
 99. 2001, Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 1, 247-257
 100. 2001, Wpływ nawożenia azotowego na jakość składowanej pszenicy. 1, Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 496-50
 101. 2001, Zmodyfikowana metoda jednoczesnych pomiarów naprężeń i przemieszczeń gleby pod kołami pojazdów rolniczych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 490-495
 102. 2001, Wykorzystanie aparatu Jenike’go do oznaczania charakterystyk mechanicznych surowców i mieszanek paszowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 413-418
 103. 2001, Cechy geometryczne nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 339-344
 104. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 105. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na ograniczenie pękania łuszczyn rzepaku jarego., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 297-302
 106. 2001, Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10 (30), 15-24
 107. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
 108. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 109. 2001, Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 109-115
 110. 2001, Analiza doświadczalna powstawania warstw ścinania w złożu nasion., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 85-91
 111. 2001, Wpływ przenośnika kłosowego kombajnu zbożowego Bizon na proces zbioru i straty nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 313-319
 112. 2001, Przebieg procesu uszkadzania nasion podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 285-291
 113. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
 114. 2001, Strumień ciepła w glebie wyznaczany wybranymi metodami obliczeniowymi., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2001, LV/LVI, 24, 195-202
 115. 2001, Naturalna odporność podłoży, biopreparaty i wyciągi z jeżówki purpurowej w zwalczaniu fuzariozy roślin ozdobnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 271-278
 116. 2001, Naturalne ekstrakty i preparaty w ochronie roślin., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 19-36
 117. 2001, Kształtowanie i ochrona terenów lessowych na przykładzie Lubelszczyzny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2001, 476, 503-510
 118. 2001, Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2001, 58, 173-179
 119. 2001, Wyznaczanie parametrów mechanicznych łodyg grochu., Acta Agrophysica, 2001, 58, 163-172
 120. 2001, Badania widm fluorescencyjnych miąższu jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 58, 97-104
 121. 2001, Mikroskopowa weryfikacja mechanizmu uszkodzeń liścieni nasion soczewicy i soi., Acta Agrophysica, 2001, 58, 59-70
 122. 2001, Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 58, 51-58
 123. 2001, Metody eksperymentalne badania naprężeń, skurczu oraz wytrzymałosci okrywy nasiennej fasoli., Acta Agrophysica, 2001, 58, 37-50
 124. 2001, Model skurczu okrywy oraz analiza naprężeń podczas suszenia nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 58, 23-36
 125. 2001, Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności., Acta Agrophysica, 2001, 58, 17-21
 126. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 127. 2001, Charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 159-168
 128. 2001, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2001, 57, 147-158
 129. 2001, Wpływ pH na zawartość manganu w roślinach pochodzących z siedlisk naturalnych i uprawianych w kulturach wodnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 139-1146
 130. 2001, Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., Acta Agrophysica, 2001, 57, 135-138
 131. 2001, Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 127-134
 132. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 133. 2001, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2001, 57, 113-118
 134. 2001, Niejednorodność energetyczna powierzchni mad brunatnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 101-112
 135. 2001, Moisture of porous materials determined by reflectometric method., Acta Agrophysica, 2001, 57, 83-91
 136. 2001, Emisja metanu z udziałem Salix americana uprawianej na polach irygowanych ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 77-82
 137. 2001, Zastosowanie algorytmów genetycznych do walidacji modeli numerycznych transportu ciepła w glebie., Acta Agrophysica, 2001, 57, 49-56
 138. 2001, Modelowanie ruchu wody w systemie gleba-roślina w warunkach klimatu śródziemnomorskiego., Acta Agrophysica, 2001, 57, 27-38
 139. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 140. 2001, Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metodą areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych., Acta Agrophysica, 2001, 56, 95-103
 141. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne czarnych ziem Polski., Acta Agrophysica, 2001, 53, 211-223
 142. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne gleb murszowych i&nbsp, Acta Agrophysica, 2001, 53, 201-209
 143. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 144. 2001, Przewodność hydrauliczna ośrodka porowatego w ujęciu statystycznym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 177-187
 145. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
 146. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 147. 2001, Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udziałem Azolla caroliniana Willd, Acta Agrophysica, 2001, 53, 159-164
 148. 2001, Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury., Acta Agrophysica, 2001, 53, 147-158
 149. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 150. 2001, Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich., Acta Agrophysica, 2001, 53, 117-123
 151. 2001, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleb zasolonych., Acta Agrophysica, 2001, 53, 109-115
 152. 2001, Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 101-107
 153. 2001, Porównanie charakterystyk porów glebowych uzyskanych na podstawie pomiarów izoterm desorpcji pary wodnej oraz porozymetrii rtęciowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 93-100
 154. 2001, Wpływ geometrii próbki na retencję wodną gleby., Acta Agrophysica, 2001, 53, 81-91
 155. 2001, Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych urbanoziemów w wyniku dodania do nich substancji organicznej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 47-55
 156. 2001, Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie., Acta Agrophysica, 2001, 53, 37-45
 157. 2001, Porównanie metody amperometrycznej i woltamperometrycznej do pomiaru potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 29-36
 158. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 159. 2001, Woda w środowisku przyrodniczym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 7-15
 160. 2001, Acidity and buffering properties of selected soil types of the Lasy Janowskie Landscape Park., Acta Agrophysica, 2001, 50, 59-70
 161. 2001, Aktualne problemy i kierunki badań gleboznawczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem degradacji, ochrony i rekultywacji gleb., Acta Agrophysica, 2001, 48, 241-252
 162. 2001, Termodynamika procesów glebowych., Acta Agrophysica, 2001, 48, 133-139
 163. 2001, Wpływ konika polskiego na wybrane właściwości gleb ostoi w Roztoczańskim Parku Narodowym., Acta Agrophysica, 2001, 48, 89-97
 164. 2001, Charakterystyka frakcji fulwokwasów b-humusu wybranych typów gleb., Acta Agrophysica, 2001, 48, 79-87
 165. 2001, Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej., Acta Agrophysica, 2001, 48, 47-53
 166. 2001, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na twardość technologiczną., Acta Agrophysica, 2001, 46, 227-233
 167. 2001, Niektóre właściwości fizyczne nasion polskich odmian soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 46, 187-196
 168. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 169. 2001, Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 127-144
 170. 2001, Wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2001, 46, 115-125
 171. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 172. 2001, Deformacja postaciowa nasion roślin strączkowych w warunkach nawilżania i suszenia., Acta Agrophysica, 2001, 46, 31-38
 173. 2001, Znaczenie okrywy w procesie suszenia nasion strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 46, 23-30
 174. 2001, Właściwości mechaniczne owoców maliny., Acta Agrophysica, 2001, 45, 167-175
 175. 2001, Wpływ warunków przechowywania na właściwości mechaniczne jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 45, 155-166
 176. 2001, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a bilansem promieniowania na polu bez roślin i z pokrywą roślinną., Acta Agrophysica, 2001, 45, 117-129
 177. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 178. 2001, Właściwości mechaniczne i optyczne gruszek jako parametry oceny ich dojrzałości., Acta Agrophysica, 2001, 45, 61-68
 179. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 180. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 181. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 182. 2001, Protection problems of anthropogenically transformed loessial soils defined on the basis of classic and Caesium-137 method., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 59-64
 183. 2001, Soil loss and crop yields in eroded loess area under soil conservation practices., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 53-58
 184. 2001, Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 167-174
 185. 2001, Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 43-47
 186. 2001, Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 187. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 188. 2001, Surface area and surface fractal dimensions of the selected alluvial soils., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/2, 39-47
 189. 2001, Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/1, 9-15
 190. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 191. 2001, Determination of the mechanical properties of blackcurrant shoots., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 287-291
 192. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 193. 2001, Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 243-246
 194. 2001, Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 201-206
 195. 2001, Development of studies on the mechanical properties of winter rape stems., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 197-200
 196. 2001, Variability in the mechanical properties of Polish wheat cultivars from various regions., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 191-195
 197. 2001, Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 181-184
 198. 2001, Assessment of the conditions for the formation of organic-mineral complexes in soils on the basis of surface properties., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 165-172
 199. 2001, Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 161-164
 200. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 201. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 202. 2001, Chromium and its forms in soils in the proximity of the old tannery waste lagoon., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 121-124
 203. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 204. 2001, Mechanical properties of wheat grain in relation to internal cracks., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 59-64
 205. 2001, Effect of surface conditions on runoff and soil loss for chernozem soil., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 55-58
 206. 2001, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 51-54
 207. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 208. 2001, Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 27-30
 209. 2001, Some physical and nutritional quality parameters of storage apple., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 13-18
 210. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 211. 2001, Effect of cyclodextrins on surface and pore properties of soil caly minerals., Environmental Science & Technology, 2001, 35, 24, 4947-4952
 212. 2001, Water stress can induce quiescence in newly-germinated onion (Allium cepa L.) seedlings., Journal of Experimental Botany, 2001, 52, 358, 1129-1133
 213. 2001, The influence of random changes in the adsorbing potential on phase transitions in a Lennard-Jones fluid confined to energetically heterogeneous slit-like pores., Molecular Physics, 2001, 99, 18, 1589-1594
 214. 2001, A simple model of adsorption by swelling porous materials: application of a density functional., Journal of Physics: Condensed Matter, 2001, 13, 1-14
 215. 2001, Capillary condensation in pores with energetically heterogeneous walls: density functional versus Monte Carlo calculations. 2001, 241, 169-177, Journal of Colloid and Interface Science, 2001, 241, 169-177
 216. 2001, Improvement of counting helminth eggs with internal standard., Water Research, 2001, 35, 9, 2333-2335
 217. 2001, Aluminium-induced changes in the surface and micropore properties of wheat roots: a study using the water vapor adsorption-desorption technique. 2001, 233, 95-108, Plant and Soil, 2001, 59, 127-135
 218. 2001, Changes of surface, fine pore and variable charge properties of a brown forest soil under various tillage practices., Soil & Tillage Research, 2001, 59, 127-135
 219. 2001, Load effect upon soil stress and deformation state in structured and disturbed sandy loam for two tillage treatments., Soil & Tillage Research, 2001, 59, 13-25
 220. 2001, Carbon flows in the rhizosphere of ryegrass (Lolium perenne)., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2001, 164, 381-387
 221. 2001, Comparison of fractal dimensions of soils estimated from adsorption isotherms, mercury intrusion, and particle size distribution., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2001, 164, 591-599
 222. 2001, Modeling of granular and cellular materials., Transactions of the ASAE, 2001, 44(2), 439-445
 223. 2001, Chromium contamination of soils, waters, and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., Environmental Geochemistry and Health, 2001, 23, 241-245
X