Archive

Research

Archive

 1. 1997, Zeolity., Pasze Przemysłowe, 1997, VI, 4, 6-7.
 2. 1997, O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 4, 3-7
 3. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
 4. 1997, VI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 12, 3-4
 5. 1997, Program do komputerowej analizy obrazów rentgenowskich ziaren pszenicy., Elektronika.Prace Naukowe Wydziału Techniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 1997, 2, 101-113
 6. 1997, Aspekty metodologiczne zastosowania metody termograficznej do diagnostyki zmian chorobowych sromu i szyjki macicy., Ginekologia Polska, 1997, 68, 5b, 533-538
 7. 1997, Symulowanie warunków przechowywania nasion rzepaku w silosach., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XVIII/2, 451-457, 1997
 8. 1997, Maksymalne parametry mechaniczne osiągane przez łuszczyny rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XVIII/1, 139-148, 1997
 9. 1997, Wpływ statycznych obciążeń materialu siewnego na rozwój i plonowanie pszenicy jarej., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1997, 52, 13,E, 115-120
 10. 1997, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe oraz możliwości ich zastosowania w nawożeniu i ochronie roślin., Postępy Nauk Rolniczych, 1997, 1, 107-116.
 11. 1997, Powstawanie makro i mikrouszkodzeń w ziarniakach pszenicy w zależności od miejsca uderzenia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1997 204, 277-284
 12. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1997,7, 1-80
 13. 1997, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku., Acta Agrophysica, 1997, 6, 1-73
 14. 1997, Runoff and soil loss under conventional tillage for cereal production in SE Poland., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 559-562
 15. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 16. 1997, Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 423-426
 17. 1997, Influences of degree of compactness and matric water tension on some important plant growth factors., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 251-254
 18. 1997, The impact of soil tillage methods on crops yield and soil density., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 227-230
 19. 1997, Root penetration of artificially compacted hard layers., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2A/97, 119-122
X