Archive

Research

Archive

 1. 2004, Analiza odporności ziaren pszenicy na pękanie przy użyciu tablic przejścia, 2004
 2. 2004, Dokąd zmierza inżynieria rolna, 2004
 3. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej, 2004
 4. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 5. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 6. 2004, Liczba humifikacji i współczynnik chłonności wodnej wskaźnikami stopnia zmurszenia, 2004
 7. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 8. 2004, Usprawnienie metody pomiaru jędrności malin w teście pełzania 100 sztuk owoców, 2004
 9. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 10. 2004, Techniki spektrofotometrii różnicowej światła rozproszonego UV-VIS wykorzystane do badań próbek biologicznych, 2004
 11. 2004, Meteorologiczne uwarunkowania ilości ciepła wnikającego do gleby podczas dnia, 2004
 12. 2004, Przestrzenna orientacja komórek tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka, 2004
 13. 2004, Mikroskopowe obrazy tkanek roślinnych o zróżnicowanej budowie strukturalnej, 2004
 14. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 15. 2004, Wpływ materiałów budowlanych na poziom aktywności dehydrogenaz w modelowych urbanoziemach, 2004
 16. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu i zasolenia w glebach nasyconych, 2004
 17. 2004, Centrum Doskonałości “AGROPHYSICS” – fizyka stosowana dla zrównoważonego rolnictwa, 2004
 18. 2004, Agrofizyczne podstawy przechowywania nasion oraz rozdrobnionych produktów pochodzenia roślinnego, 2004
 19. 2004, Czy grzyby mogą determinować właściwości fizyko-chemiczne gleb, 2004
 20. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 21. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 22. 2004, Wykorzystanie technik biospektroskopii światła odbitego UV-VIS-NIR w ocenie jakości żywności roślinnej, 2004
 23. 2004, Właściwości mechaniczne sypkich surowców spożywczych, 2004
 24. 2004, Dlaczego ziemniaki pękają? – praktyka i problem badawczy, 2004
 25. 2004, Wpływ zagęszczenia i uprawy na właściwości fizyczne gleby i wzrost roślin, 2004
 26. 2004, Emisja tlenku diazotu z gleby, 2004
 27. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 28. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 29. 2004, Informacja o Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Centrum Doskonałości “Fizyka stosowana w zrównoważonym rolnictwie”, 2004
 30. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 31. 2004, Wpływ preparatów kwasów huminowych z Na-montmorylonitem na proces respiracji gleby lekkiej, 2004
 32. 2004, Wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych na uruchomienie związków organicznych z utworów murszowych, 2004
 33. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych, 2004
 34. 2004, Struktura i zwilżalność organicznych ciał stałych, 2004
 35. 2004, Interpretacja krzywych ściskania w teście olejowym, 2004
 36. 2004, Wartość technologiczna porośniętych nasion rzepaku, 2004
 37. 2004, Warunki zbioru a zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w nasionach, 2004
 38. 2004, Użytkowanie gleb oraz plony w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, 2004
 39. 2004, Technologia zbioru rzepaku, 2004
 40. 2004, “Seminarium dla LSS Społem nt.: “System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP”, Lublin, styczeń 2004 r. – wykład”, Seminarium dla LSS Społem nt.: "System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP", Lublin, 22.01.2004 r., 2004, 3rd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 22.10.2004 r., 171-176
 41. 2004, “Steps of validation procedure in agrophysical measurements (Etapy procedury walidacyjnej w pomiarach agrofizycznych). 12th Internatrional Poster Day “Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil – Crop Canopy- Atmosphere”. Bratislava, Slo, 2004
 42. 2004, Seed damage detection by non-destructive physical methods, 2004
 43. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 44. 2004, Soil fine pore properties and their changes under acid and alkali conditions, 2004
 45. 2004, Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality, 2004
 46. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 47. 2004, Utility value of wheat grains before and after the harvest period, 2004
 48. 2004, Some physical features of single kernels in heads of winter wheat, 2004
 49. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 50. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych – powierzchnia właściwa, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 47-56
 51. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 52. 2004, Comparison of six methods used to evaluate thermal conductivity for some soils. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 53. 2004, Geometric and energetic character of barley roots under al toxicity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 54. 2004, Enzyme activity in soil contaminated by chromium (III, VI) forms. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 55. 2004, Dynamics of twenty-four hours emission from the lakę moszne in the poleski national park (east part of Poland). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 56. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 57. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 58. 2004, Changes of minerał nitrogen forms and n2o emission during folloding of natural and drained peat soils (model experiment). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 59. 2004, Determination of n2o emission in the field experiment. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 60. 2004, Dissolved organic matter in phosphate fertilized peats (model studies). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 61. 2004, Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 62. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 63. 2004, Modelling of soil wettability phenomena. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 64. 2004, Effect of building wastes accumulation on soil enzymatic activity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 65. 2004, Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 66. 2004, Estimation and applications of soil surface area, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 67. 2004, Measurements and interpretation of porous system of natural bodies, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 68. 2004, Behavior of soil charge in degradation processes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 69. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 70. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 71. 2004, Role of soil and plant in environment detoxification (an example), International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 72. 2004, Presentation of the centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture AGROPHYSICS, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 73. 2004, Ocena wpływu erozji uprawowej na przemieszczenie gleby w terenie erodowanym, 2004
 74. 2004, Odporność oksydoredukcyjna erodowanych gleb lessowych w Dolinie Ciemięgi, 2004
 75. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 76. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy, 2004
 77. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 78. 2004, Physical properties of seed of hybrid varieties of spring rapessed, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1010
 79. 2004, Winter and spring varieties of rape – comparison of chosen physical properties, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1008
 80. 2004, Assessment of quality variations of agricultural materials with application of transition tables, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1004
 81. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 82. 2004, Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 83. 2004, Cell walls extension after parenchyma tissue deformation., AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 936-937
 84. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 85. 2004, Determination of water transport coefficients of porous materials, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 118-119
 86. 2004, Effect of phosphate on mobility of organic matter from mucks, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 82-83
 87. 2004, Temperature properties of soil dielectric constant, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 80-81
 88. 2004, Models describing confinement of colloids and polymers in soils, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 34
 89. 2004, Formation of methane in peat deposits profile. 2004, EUROSOI, 2004
 90. 2004, Influence addition of organic-mineral preparations on CO2 emission from soil. 2004, EUROSOI, 2004
 91. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 92. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 93. 2004, Soil variable charge and ist changes under acid and alkali treatment. 2004, EUROSOI, 2004
 94. 2004, Phosphorus changes in inundated peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. 2004, EUROSOI, 2004
 95. 2004, Effect of phosphate on release of humic substances from mucks at different stage of secondary transformation. 2004, EUROSOI, 2004
 96. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 97. 2004, Estimation of salinity of saturated mineral soils on the basis of current-voltage relationship. 2004, EUROSOI, 2004
 98. 2004, Wettability of soil and contact angle. 2004, EUROSOI, 2004
 99. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI, 2004
 100. 2004, Differential porosity and water available for plants in arable soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 101. 2004, Water characteristics of mineral soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 102. 2004, Pedotransfer functions for estimation soil water characteristics. 2004, EUROSOI, 2004
 103. 2004, Thermal conductivity of soils – comparison of measured results and estimation methods. 2004, EUROSOI, 2004
 104. 2004, Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI, 2004
 105. 2004, Changes of wettability Eutric Histosol irrigated by waste water . 2004, EUROSOI, 2004
 106. 2004, The influence of soil water potential on microdiffusion of oxygen in the alluvial and muck soil. 2004, EUROSOI, 2004
 107. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 108. 2004, Characterization of seam substrate of paved urban soils. 2004, EUROSOI, 2004
 109. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI, 2004
 110. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 111. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 112. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
 113. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 114. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 115. 2004, Fast separation of phenolic compounds from apples by browning of tissue with the time-course diffus UV reflectance detection, 2004
 116. 2004, Effect of secondary transformation of mucks on the properties of their chemical compounds, 2004
 117. 2004, Zastosowanie pary wodnej i azotu do oznaczania powierzchni właściwej korzeni i jej charakterystyk energetycznych, 2004
 118. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 119. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 120. 2004, Badania agrofizyczne w systemie gleba-roślina-atmosfera-maszyna, 2004
 121. 2004, Nitrous emission from soil, 2004
 122. 2004, Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test, 2004
 123. 2004, Influence of particle diameter on output of membrane pressure transducer, 2004
 124. 2004, Parameters of cell structure of potato tuber parenchyma tissue as dependent on the direction of section, 2004
 125. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 126. 2004, Methods of parenchyma cells parametrization and micro-structure changes during deformation, 2004
 127. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 128. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 129. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 130. 2004, Water infiltration as affected by tillage methods, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 131. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 132. 2004, Problem standaryzacji metod fizyki glebowej, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 133. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu oraz zasolenia w nasyconych glebach mineralnych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 134. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 135. 2004, Przestrzenna charakterystka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 136. 2004, Estimation of water retention curve and unsaturated hydraulic conductivity using pedotransfer functions, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 137. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 138. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 139. 2004, Changes in amount of soil hygroscopic water under acidification, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 140. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 141. 2004, Nitrate (V) elimination from waste water trough sorption on the rock spoils of different degree of weathering, 2004
 142. 2004, Range of sensitivity of surface TDR probe, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 143. 2004, Soil water content variability analysis for field and commune scales based on TDR and gravimetric measurements, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 144. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 145. 2004, Monitoring of water characterictics for Polish soils with TDR method application, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 146. 2004, Temperature effect of soil dielectric constant, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 147. 2004, The initiative of elaboration of international standard (ISO or EN) concerning the reflectometric measurement of soil water content – TDR, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 148. 2004, Systemy Jakości: System zarządzania jakością (ISO 9001:2000). System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), 2004
 149. 2004, O związku amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie powierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi, 2004
 150. 2004, Wpływ wielkości komórek na wytrzymałość tkanki bulwy ziemniaka i marchwi, 2004
 151. 2004, Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów, 2004
 152. 2004, Przestrzenny rozkład właściwości mechanicznych i strukturalnych tkanki bulwy ziemniaka, 2004
 153. 2004, Porównanie wilgotność gleby w skali pola i gminy, 2004
 154. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 155. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 156. 2004, Ocena jakość nasion rzepaku pochodzących z północnej części Polski, 2004
 157. 2004, Charakterystyka nasion wybranych odmian i mieszańców rzepaku jarego po kątem zbioru i obróbki pozbiorowej, 2004
 158. 2004, Charakterystyka roślin mieszańców i odmian populacyjnych rzepaku jarego, 2004
 159. 2004, Powierzchnia właściwa korzeni roślin jedno-liściennych i dwuliściennych oznaczana azotem i parą wodną, 2004
 160. 2004, Wpływ pH i stężenia metali ciężkich w glebach na ich zawartość w roślinach Taraxacum officinale L, 2004
 161. 2004, Spektroskopowe badania właściwości fizyko-chemicznych śruty łubinowej jako wskaźnika jej wartości pokarmowej, 2004
 162. 2004, Wpływ wilgotności i czynników meteorologicznych na pękanie strąków, 2004
 163. 2004, Metoda pomiaru ruchów higroskopijnych strąków łubinu, 2004
 164. 2004, Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych, 2004
 165. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
 166. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
 167. 2004, Charakterystyka mechanicznych właściwości łodyg odmian mieszańcowych rzepaku jarego, 2004
 168. 2004, Badania ruchów higroskopowych roślin, 2004
 169. 2004, Ocena zmienności genetycznej cech i właściwości fizycznych nasion mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2004
 170. 2004, Właściwości mechaniczne jabłek w warunkach obrotu handlowego, 2004
 171. 2004, Kalibracja membranowego przetwornika naporu w materiałach sypkich, 2004
 172. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 173. 2004, Właściwości techniczne oleju z nasion gorczycy białej, 2004
 174. 2004, Wpływ typu suszarń na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku, 2004
 175. 2004, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby, 2004
 176. 2004, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na naprężenia w glebie z użyciem modelu SOCOMO, 2004
X