Skierucha Wojciech

Skierucha Wojciech

Print Friendly
prof. dr hab. inż. Skierucha Wojciech
Nr pokoju: 202
E-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 125

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Techniki TDR i FDR w szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej
 • Wilgotność gleby oraz materiałów i produktów pochodzenia rolniczego
 • Metrologia agrofizyczna
 • Czujniki wielkości nieelektrycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1980    Mgr inż. elektronik, specjalność: automatyk
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • 1996    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2006    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2014    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 •     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1988    Volcani Center, Bet Dagan, Tel-Aviv, Izrael
 • 1990    Utah State University, Logan, Utah, USA
 • 1990, 1992, 1993    Winand Staring Center for Integrated Land, Soil Wageningen, Holandia
 • 1989, 1993    Bundesanstalt fur Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Petzenkirchen, Austria
 • 1990, 1996    Technical University, Berlin, Niemcy
 • 2001    Department of Soil Management and Soil Care, Gent University, Gandawa, Belgia
 • 2001    Uniwersytet w Helsinkach: Wydział Chemii i Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Ekologii Użytków Leśnych, Rolnicza Stacja Eksperymentalna w Yokioinen, Finlandia

Publikacje pracownika

 1. 2019, Verification of soil salinity index model based on 0.02–3 GHz complex dielectric permittivity spectrum measurements, Journal of Hydrology, 574, str. 517-528, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.066
 2. 2019, A Seven-Rod Dielectric Sensor for Determination of Soil Moisture in Well-Defined Sample Volumes, Sensors, 19(7), 1946, str. 1-12, DOI: 10.3390/s19071646
 3. 2019, One-Port Vector Network Analyzer Characterization of Soil Dielectric Spectrum, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2018.2886474
 4. 2018, New TDT probe for soil moisture measurement at various soil-profile depths – numerical study of the sensor sensitivity zone, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6877-1
 5. 2018, EM simulations of a novel three-rod dielectric probe for measurements of soil moisture gradient, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14349
 6. 2018, Validation of a new soil moisture profile probe operating with Time Domain Transmission Technique, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14070
 7. 2018, Electromagnetic multi-simulation method for determining dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r. , Vol. 20, EGU2018-6861
 8. 2018, Three rod TDR probe for measurement of soil moisture distribution, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 95
 9. 2018, Designing and open-ended probe with an antenna (OE-A) for the determination of soil moisture and salinity: computer simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 72
 10. 2018, Soil salinity assessment with the use of dielectric spectrum at radio and microwave frequencies, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 71
 11. 2018, Combined frequency and time domain electromagnetic simulations of a transmission mode soil moisture probe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 58
 12. 2018, Investigation of Material Properties of POM-C with Regard to its Suitability as a Casing Material for a Time Domain Transmission Profile Probe, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 140-142
 13. 2018, Dielectric Sensors in Flood Early Warning Systems, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 131-133
 14. 2018, Novel TDR Probe for Monitoring Moisture Distribution in Soil Profile – Electromagnetic Simulations, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 121-123
 15. 2018, The Effect of Storage Time on Dielectric Properties of Pasteurized Milks and Yoghurt, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 118-120
 16. 2018, A Multiconductor Probe for Broadband Dielectric-Spectrum Measurements, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 77-81
 17. 2018, The Calibration-Free Method for Determining Dielectric Permittivity Spectrum, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 50-52
 18. 2018, Estimation of Electromagnetic Sensor Measurement Volume Using Combined 3D EM Simulation and Electronic Design Software, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 41-43
 19. 2018, Impact of Soil Salinity on the Relation Between Soil Moisture and Dielectric Permittivity, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 14-16
 20. 2018, Evaluation of Apple Maturity with Two Types of Dielectric Probes, Sensors, 18(1); DOI: 10.3390/s18010121
 21. 2017, Application of the TDR technique for the detection of changes in the internal structure of an earthen flood levee, Journal of Geophysics and Engineering, 14(2), p. 292
 22. 2017, Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 23. 2017, Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 24. 2017, Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 811
 25. 2017, Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 839
 26. 2017, Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 GHz measurements, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 79-80
 27. 2017, 0.05–3 GHz VNA characterization of soil dielectric properties based on the multiline TRL calibration, Measurement Science and Technology, 28: 1-7
 28. 2017, Electromagnetic simulations for salinity index error estimation, Measurement Science and Technology, 28, 014012, 1-7
 29. 2017, Salinity index determination of porous materials using open-ended probes, Measurement Science and Technology, 28(1): 14006
 30. 2016, Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w inżynierii żywności, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 134-134
 31. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 98-98
 32. 2016, A Time-Domain Reflectometry Method with Variable Needle Pulse Width for Measuring the Dielectric Properties of Materials, Sensors, 16(2):191; DOI: 10.3390/s16020191
 33. 2016, Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra Determination Using Electrical Signal Reflections in Probes of Various Lengths, Vadose Zone Journal, 15(3); DOI: 10.2136/vzj2015.10.0135
 34. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, Food Control, 66: 116-129
 35. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 36. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 37. 2015, TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses, The Scientific World Journal, 2015(Article ID 626545)
 38. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 39. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 40. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 41. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 42. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 43. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 44. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 45. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 46. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 47. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 48. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 49. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 50. 2014, Porous ceramic plate sensor for effective non-rainfall TDR measurements., 2014, AF1267
 51. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 52. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 53. 2014, Modelling soil water retention using support vector machines with genetic algorithm optimisation, The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2014/740521
 54. 2014, TDR technique for estimating the intensity of effective non rainfall., International Agrophysics, 2014, 28(1): 23-37
 55. 2014, Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 197-209
 56. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 57. 2013, Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine, Acta Agrophysica, 2013, 20(4): 577-593
 58. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 59. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 60. 2013, Wybrane zagadnienia techniczne w pomiarze wilgotności gleby metodą TDR, 2013, 315-316
 61. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 62. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 63. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 64. 2013, Design and deployment of the TDR soil moisture monitoring system in Polesie National Park, 2013, 259-266
 65. 2013, Determinantion of the soil complex dielectric permittivity from the measured reflection coefficient – a multi-rod probe and FDR model calibration, 2013, 224-230
 66. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 67. 2013, Determination of optimal frequency ranges and geometrical parameters of custom FDR probes for soil salinity measurements using salinity index method, 2013, 94-101
 68. 2013, Aquametry in Agrophysics, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 17-45
 69. 2013, Application of a Coaxial-Like Sensor for Impedance Spectroscopy Measurements of Selected Low-Conductivity Liquids, Sensors, 2013, 1313301-13317
 70. 2013, Coarse woody debris of Fagus sylvatica produced a quantitative organic carbon imprint in an andic soil, Journal of Forest Research, 2013, 18440-444
 71. 2013, Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego w glebie, 2013, 137-137
 72. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 73. 2013, Dynamics of upper layer soil moisture as information on intensity of effective non rainfall, 2013, 111-111
 74. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 75. 2013, Dielectric permittivity of liquids determined by a prototype transmission probe, 2013, 70-70
 76. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 77. 2013, Reference materials in agrophysical broadband dielectric spectroscopy, 2013, 62-62
 78. 2013, Prototype of a miniature soil tensiometer, 2013, 61-61
 79. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 80. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 81. 2013, Interpreting impedance spectroscopy measurements using equivalent electrical circuits, 2013, 41-41
 82. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 83. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 84. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 85. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 86. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 87. 2012, Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby działający w technice TDR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, 2012 (IV–VI): t. 12(2 (38)): 257-267
 88. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 89. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 90. 2012, A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity, Sensors, 2012, 1213545-13566
 91. 2012, Variability of moisture in coarse woody debris from several ecologically important tree species of the Temperate Zone of Europe., Ecohydrology, 2012, 5(4): 424-434
 92. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 93. 2012, Dielectric spectroscopy in agrophysics., International Agrophysics, 2012, 26(2): 187-197
 94. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 95. 2011, Soft-computing techniques in soil hydrological parameters modeling, 2011, 50-50
 96. 2011, Global access to in situ soil moisture measurement, 2011, 42-42
 97. 2011, Techniki spektroskopii dielektrycznej w zastosowaniach agrofizycznych, 2011, 31-31
 98. 2011, Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 197(6): 1-87
 99. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
 100. 2010, Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 867-870
 101. 2010, The technical implementation of a soil moisture, salinity and teperature monitoring system in Polesie National Park and Shatsk National Nature Park, The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves, Rozdział, 299-310 - Wydawnictwo TRIO System Jacek Andrzejewski
 102. 2010, Monitoring of soil moisture and teperature in chosen transect of Polesie National Park, Nature and landscape monitoring system in the west Polesie Region, Rozdział, 168-177 - Wydawnictwo PZN Sp. Z o.o
 103. 2010, Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 875-878
 104. 2010, A FDR sensor for measuring complex soil dielectric permittivity in the 10-500 MHz Frequency Range, Sensors, 2010, 10(4): 3314-3329
 105. 2009, Selektywność pomiaru wilgotności gleby wyznaczonej metodą FDR., 2009
 106. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 107. 2008, Wpływ wilgotności na przenikalność dielektryczną pyły., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 323-32
 108. 2008, Właściwości fizyczne pyłów technologicznych., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 29-22
 109. 2008, Co w glebie piszczy?, 2008
 110. 2008, Przenikliwość dielektryczna elementem oceny jakości materiałów i produktów spożywczych., 2008
 111. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 112. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 113. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 114. 2008, Aparatura pomiarowa i oprogramowanie w systemie monitorowania wilgotności, temperatury i zasolenia gleby w Poleskim Parku Narodowym., 2008
 115. 2008, Soil moisture, temperature, and salinity monitoring system., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 54-55
 116. 2008, Temperature dependence of time domain reflectometry-measured soil dielectric permittivity., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2008, 172, 2, 186-193
 117. 2008, Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain., Transactions of the ASABE, 2008, vol. 51(1), 177-184
 118. 2008, Calibration of a TDR probe for low soil water content measurements., Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 147, 544-552
 119. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 120. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 121. 2007, Field monitoring of water kontent, salinity and temperature of soils., 2007
 122. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 123. 2007, Ocena wpływu temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą TDR., 2007
 124. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 125. 2006, Monitoring systems for verification of mass and energi transport models in porous media., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 126. 2006, Monitoring parametrów fizyko-chemicznych gleby jako element ochrony środowiska przyrodniczego., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 101-105
 127. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 128. 2006, Error analysis of water conductivity coefficient measurement by instantaneous profiles metod., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 55-61
 129. 2005, Monitoring and modelling the propertis of soil as porous medium., Institue of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-233, l. ark. wyd. 16,6
 130. 2005, Wpływ temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 122, (5), str. całości 1-99, l. ark. wyd. 7,1
 131. 2005, TDR soil water content, salinity and temperature monitoring system – description of the prototype., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 144-157
 132. 2005, Verification of dielectric mixing models on the base of TDR measurements., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 133-143
 133. 2005, Ground monitoring systems of soil environment., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 315-321
 134. 2005, Integration of reflectometric probe with other sensors of soil physicochemical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 312-314
 135. 2005, An intelligent probe for the simultaneous measurement of soil water content, electrical conductivity and temperature., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 309-311
 136. 2004, Smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 106-116
 137. 2004, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 74-87
 138. 2004, Psychrometric water potential meter of porous bodies – description of a prototype, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 161-168
 139. 2004, Dielectric properties of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 117-123
 140. 2004, Modern monitoring systems for the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 126-129
 141. 2004, TDR method for the measurement of moisture and salinity of porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 142. 2004, Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 143. 2004, Zintegrowany przełącznik mikrofalowy w systemie automatycznego pomiaru wilgotności gleby metodą TDR, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 803-808
 144. 2004, Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 533-546
 145. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 146. 2004, Application of smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 96-102
 147. 2004, Comparison of Open-Ended Coax and TDR sensors for the measurement of soil dielectric permittivity in microwave frequencies, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 355-362
 148. 2004, Design and performance of psychrometric soil water potential meter, Sensors and Actuators A: Physical, 2004, Sensors and Actuators A, 118, 86-91
 149. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 150. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 151. 2004, Temperature properties of soil dielectric constant, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 80-81
 152. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 153. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 154. 2004, Temperature effect of soil dielectric constant, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 155. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
 156. 2003, Reflektometryczny (TDR) pomiar wilgotności materiałów porowatych (gleba, materiały budowlane, materiały sypkie w przemyśle spożywczym, itp.)”., 2003
 157. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 158. 2003, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 88-103
 159. 2003, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 1-6
 160. 2003, Electrical measurements methods of porous material properties, especially soil., 2003
 161. 2003, Electrical measurements mthods of porous material properties, especially of soils., 2003
 162. 2002, Badanie wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby – opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego oraz zastosowanego oprogramowania. Temperature effect on soil dielectric permittivity: description of laboratory setup and applied software., Acta Agrophysica, 2002, 72, 125-133
 163. 2002, Psychrometryczny pomiar potencjału wody w materiałach rolniczych. Psychrometric measurement of water potential in soil and plants., Acta Agrophysica, 2002, 72, 117-124
 164. 2002, Elektryczny pomiar wilgotności gleby metodą TDR. Electric measurement of soil moisture using TDR., Acta Agrophysica, 2002, 72, 89-98
 165. 2001, Moisture of porous materials determined by reflectometric method., Acta Agrophysica, 2001, 57, 83-91
 166. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 167. 2001, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleb zasolonych., Acta Agrophysica, 2001, 53, 109-115
 168. 2000, Application of monolitic microwave integrated circuits in TDR system for automatic measurement of soil moisture., 2000
 169. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 200-201
 170. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 171. 2000, Applicability of dielectric methods for the determination of water content in salty soils., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 123-127
 172. 2000, Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów rolniczych., 2000
 173. 2000, Dielectric measurement of moisture in mineral and organic agricultural materials and products., 2000
 174. 2000, Przełączniki mikrofalowe stosowane w reflektometrycznych systemach pomiaru wilgotności gleby., 2000
 175. 2000, Automatyzacja reflektometrycznego pomiaru wilgotności oraz zasolenia gleby – zagadnienie przełączania sond pomiarowych., 2000
 176. 2000, Evaluation of dielectric mixing models of mineral soils., 2000
 177. 2000, Ocena stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleb mineralnych. Evaluation of applied dielectric mixing models of mineral soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 157-168
 178. 2000, Accuracy of soil moisture measurement by TDR technique., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 417-426
 179. 1999, Dokładność pomiaru wilgotności gleby metodą reflektometryczną., 1999
 180. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby oznaczoną metodą TDR., 1999
 181. 1999, The influence of soil electrical conductivity on the soil moisture determined by the reflectometric /TDR/ method., 1999
 182. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru jej wilgotności objętościowej. The influence of temperature on soil dielectric permittivity and the TDR determined soil moisture., Acta Agrophysica, 1999, 22, 163-172
 183. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
 184. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 185. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 186. 1998, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 181-183
 187. 1997, Error of soil moisture measurement by TDR technique., 1997
 188. 1997, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., 1997
Top
X