Bulak Piotr

Bulak Piotr

Print Friendly
dr inż. Bulak Piotr
Nr pokoju: 225
E-mail: p.bulak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 134

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Publikacje pracownika

 1. Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin , IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24 November 2017 2017 str. 142-147
 2. GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measuremenet – project assumption , Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska 2017 str. 82
 3. Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction , International Journal of Phytoremediation 2017
 4. Effect of drought stress on lipid peroxidation level and ascorbate peroxidase activity in the intervarietal single chromosome substitution lines of wheat (triticum aestivum L.) , 13th International Wheat Genetics Symposium 2017-04-23 : 2017-04-28 2017 str. 316
 5. Influence of the water deficit on proline accumulation in wheat (Triticum aestivum L.) inter-varietal single chromosome substitution lines , 13th International Wheat Genetics Symposium 2017-04-23 : 2017-04-28 2017 str. 317
 6. Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens , ISJ-Invertebrate Survival Journal 2017 14: 9-17
 7. Biosorption of heavy metals on natural polymers , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 64-64
 8. Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions , Environmental Pollution 2016 213: 403-411
 9. Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich , III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r. 2016 141-141
 10. The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens , International Journal of Biological Macromolecules 2016 92316-320
 11. Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity , BOTHALIA 2016 Vol. 46(2)
 12. The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress. , Plant Growth Regulation 2015 75(2): 557-565
 13. The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding. , Acta Physiologiae Plantarum 2015 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 14. What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture? , 2015 2015, 19-19
 15. Methanogenic potential of archived soils , Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2014 2014, 9(2): 79-90
 16. Plant growth regulators-assisted phytoextraction. , Biologia Plantarum 2014 2014, 58(1): 1-8
 17. Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne. , 2014 2014, 10-10
 18. Agents for chelate-assisted phytoextraction. , 2014 2014, 40-41
 19. Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress. , 2014 2014, 533-535
 20. Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu. , 2014 2014, 90-91
 21. Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy. , 2014 2014, 84-85
 22. Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej. , 2014 2014, 47-47
 23. Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules , 2013 2013
 24. Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw , 2013 2013
 25. Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L. , 2013 2013
 26. How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction , 2013 2013
 27. Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration , 2013 2013, 309-310
 28. A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction , 2013 2013, 112-113
 29. The role of beneficial elements in plants , 2013 2013, 110-111
 30. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ ROŚLINNYCH HOMOGENATÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS , 2013 2013, 9-9
 31. Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters , 2013 2013, 122-122
 32. The effect of magnetic field pre-treatment of Sinapis alba seeds on lead accumulation , 2013 2013, 18-19
 33. Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils , International Agrophysics 2012 2012, 26(4): 401-406
 34. Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej. , 2012 2012, 77-77
 35. Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę , 2012 2012
 36. Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu , 2012 2012, 27-27
Top
X