Bulak Piotr

Bulak Piotr

Print Friendly
dr inż. Bulak Piotr
Nr pokoju: 225
E-mail: p.bulak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 134

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Publikacje pracownika

 1. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 2. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 3. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 4. 2017, Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin, IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 142-147
 5. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 6. 2017, Effect of drought stress on lipid peroxidation level and ascorbate peroxidase activity in the intervarietal single chromosome substitution lines of wheat (Triticum aestivum L.), 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 316
 7. 2017, Influence of the water deficit on proline accumulation in wheat (Triticum aestivum L.) inter-varietal single chromosome substitution lines, 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 317
 8. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 9. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 10. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 11. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 12. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 13. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 14. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 15. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 16. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 17. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 18. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 19. 2014, Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne., 2014, 10-10
 20. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 21. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 22. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 23. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 24. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 25. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 26. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 27. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 28. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 29. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 30. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 31. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 32. 2013, OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ ROŚLINNYCH HOMOGENATÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS, 2013, 9-9
 33. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 34. 2013, The effect of magnetic field pre-treatment of Sinapis alba seeds on lead accumulation, 2013, 18-19
 35. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 36. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 37. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
 38. 2012, Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu, 2012, 27-27
Top
X