Molenda Marek

Molenda Marek

Print Friendly
prof. dr hab. Molenda Marek
Nr pokoju: B105
E-mail: m.molenda@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 164

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

 • Badania numeryczne  materiałów sypkich pod obciążeniem mechanicznym
 • Podejście strukturalne do mechaniki materiałów sypkich i proszków spożywczych
 • Metody i aparatura do badania właściwości mechanicznych materiałów rolniczych
 • Mechaniczne właściwości rolniczych materiałów sypkich. Procesy mechaniczne podczas magazynowania ziarna w silosach
 • Analiza procesu brykietowania słomy i wytrzymałości brykietów

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1977    Mgr inż. mechanik
  Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie
 • 1991    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Identyfikacja elementarnych mechanizmów tarcia w zakresie agronomii-agrofizyki”
 • 1998    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia”
 • 2007    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Polskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1986, 1987    Instytut Mechanizacji Rolnictwa CNR, Turyn, Włochy
 • 1991, 2002    Universytet Kentucky, USA

Publikacje pracownika

 1. 2018, Stress distribution and flow pattern in a model grain silo with obstruction attached to the wall, XIX World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering), Antalya, Turkey, 22-25.04.2018 r., str. 69
 2. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 3. 2018, Tablets properties produced of starch straw mixtures, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 166
 4. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 5. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 6. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 7. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 8. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 9. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 10. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of highly polydisperse granular mixtures with different PSD-s, Granular Matter, 20:17; DOI: 10.1007/s10035-018-0788-z
 11. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 12. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 13. 2017, Mechanical characteristics of different kinds of pine biomass, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 14. 2017, Vane Torque Tester for forest biomass, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 15. 2017, Mechanical properties of granular biomass determined in Vane Torque Tester, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 16. 2017, Parametry sypkiej biomasy wyznaczane w testerze łopatkowym, XXIV Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 6-10.02.2017,
 17. 2018, Development of a rarefaction wave at the discharge initiation in a storage silo-DEM simulations, Particuology, 36: 37-49
 18. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 19. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 20. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 21. 2017, Distribution of static pressure of seeds in a shallow model silo, International Agrophysics, 31(2): 167-174
 22. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 23. 2017, Numerical simulation of the dynamic response due to discharge initiation of the grain silo, International Journal of Solids and Structures, str. 27-37
 24. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 25. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 26. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 27. 2016, Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials: A review, Biosystems Engineering, 147: 206-225
 28. 2016, Parametry sprężystości skrobi, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., str. 135
 29. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 30. 2016, Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method, Particuology, 27: 88-94
 31. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
 32. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 33. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 34. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 35. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 36. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 37. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 38. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 39. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 40. 2014, DEM simulations of loads on obstruction attached to the wall of a model grain silo and of flow disturbance around the obstruction., Powder Technology, 2014, 256210-216
 41. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 42. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 43. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 44. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 45. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 46. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
 47. 2014, Effect of the Composition and Autoclave Sterilization of Diets for Laboratory Animals on Pellet Hardness and Growth Performance of Mice., Annals of Animal Science, 2014, 14(2): 315-328
 48. 2014, Mechanical properties of granular materials and their impact on load distribution in silo., Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, 45(4): 203-211
 49. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 50. 2014, DEM modelling of loads on obstructions buried in grain in a storage silo, 2014, No.-333
 51. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 52. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 53. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 54. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 55. 2013, DEM modelling of silo load asymmetry due to eccentric filling and discharge, Powder Technology, 2013, 23365-71
 56. 2013, Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches, Czech Journal of Food Sciences, 2013, 31(4): 347-354
 57. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 58. 2013, Visualization of characteristics of the contact network between spheres in 3D assembly, International Agrophysics, 2013, 27(3): 275-281
 59. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich agromateriałów i proszków spożywczych. Metody wyznaczania i prognoza kierunków standaryzacji, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 269-285
 60. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 61. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 62. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 63. 2013, DEM simulations of stress distribution around annular obstruction attached to the wall of a model grain silo, 2013
 64. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 65. 2013, Asymmetry of loads in flat floor model grain bin due to eccentric filling and non-axial inserts attached to the wall, 2013
 66. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 67. 2013, DEM simulations of the influence of the obstruction attached to the wall on a static and flowing bed, 2013
 68. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 69. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 70. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 71. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 72. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 73. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 74. 2013, Flowability tester for fine powders., 2013
 75. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 76. 2013, Metody wyznaczania porowatości bio- i geo- materiałów., 2013
 77. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 78. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 79. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 80. 2012, Badanie obciążeń obiektów zagłębionych w materiale sypkim, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 116-119
 81. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 82. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 83. 2012, DEM analysis of loads on disc inserts immersed in grain during silo filling and discharge, 2012, 158-163
 84. 2012, Vertical Load on Disc Embedded in Static and Flowing Grain: Experimental and DEM Simulations, 2012
 85. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 86. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 87. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 88. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 89. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 90. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 91. 2011, Aeration of Agricultural Products., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 7-8
 92. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 93. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 94. 2011, Charakterystyki fizyczne biomasy wykorzystywanejw energetyce, 2011, 37-76
 95. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 96. 2011, Stymulacje obciążenia obiektów zanurzonych w materiale sypkim metodą elementów dyskretnych (DEM), 2011, 32-32
 97. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 98. 2011, Modelowanie asymetrii obciążeń wywołanej niecentrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego, 2011, 63-64
 99. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 100. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
 101. 2010, Rapeseed impact against a flat surface: Physical testing and DEM simulation with two contact models., Powder Technology, 2010, 19861-68
 102. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 103. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 104. 2010, Non-symmetrical loads on silo walls due to eccentric filling and discharge – DEM simulations, 2010, 21-22
 105. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 106. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 107. 2009, Asymmetry of model bin wall loads and lateral pressure induced from two- and three-dimensional obstructions attached to the wall., Transactions of the ASABE, 2009, Vol. 52(1): 225-233
 108. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 109. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 110. 2009, Właściwości fizyczne biomasy wykorzystywanej w energetyce., 2009
 111. 2009, Slice Element Method for estimation of load on cylindrical insert in grain silo. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 112. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 113. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 114. 2009, Właściwości fizyczne biomateriałów. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 115. 2008, DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2-dimensional silo., Granular Matter, 2008, 10273-278
 116. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 199-202
 117. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 118. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 119. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 120. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 121. 2008, Mechanika i modelowanie materiałów sypkich., 2008
 122. 2008, Ocena zmienności cech morfologicznych oraz właściwości mechanicznych nasion lędźwianu siewnego(Lathyrus sativus L.) pochodzących z krajów Unii Europejskiej., 2008
 123. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 124. 2008, Method of characterization of distribution of contact normals in 3D granular assembly., 2008
 125. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 126. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 127. 2007, Non-Axial Stress State in a Model Silo Generated by Eccentric Filling and Internal Inserts, Particle&Particle Systems Characterization, 2007, 24, 291-295
 128. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 129. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 130. 2007, Static and kinetic friction of rapeseed., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 14-19
 131. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 132. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 133. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 134. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 135. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 136. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 137. 2007, Significance of particle elongation in a particulate assembly under uniaxial compression – discrete element modeling., 2007
 138. 2006, Vertical loads due to wheat on obstructions located on the floor of a model bin., Transactions of the ASABE, 2006, 49(6): 1855-1865
 139. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 140. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 141. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 142. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 143. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 144. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 145. 2006, Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 146. 2006, Static and kinetic friction of rapeseed. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 147. 2006, Physical properties of granular Raw materiale of plant origin. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 148. 2006, Leaching of some nutrients In relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 149. 2005, Airflow resistance of seeds at different bulk densities using Ergun’s equation., Transactions of the ASAE, 2005, 48, 3, 1137-1145
 150. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 151. 2005, Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 152. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 153. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 154. 2005, Discrete element modelling (DEM) of direct shear test of granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 322
 155. 2005, Mechanical properties of agricultural granular materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 95-100
 156. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 157. 2004, On applicability of a direct shear test fo strength estimation of cereal grain, Particle&Particle Systems Characterization, 2004, Part. Part. Syst. Charact., 21, 310-315
 158. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 159. 2004, Strength parameters of food powders, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 57-62
 160. 2004, Mechanical properties of agro- bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 57-63
 161. 2004, Effects of grain properties on loads in model silo, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 329-332
 162. 2004, Direct shear testing of flowability of food powders, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 163. 2004, Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 77-83
 164. 2004, Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 165. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 166. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 167. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 168. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 169. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 170. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 171. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 172. 2004, Dokąd zmierza inżynieria rolna, 2004
 173. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 174. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
 175. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 176. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 177. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 178. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 179. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 180. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 181. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 182. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 183. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 184. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 185. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 186. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 187. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 188. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 189. 2002, Friction of wheat: grain-on-grain and on corrugated steel., Transactions of the ASAE, 2002, 45(2), 415-420
 190. 2002, Bin loads induced by eccentric filling and discharge of grain., Transactions of the ASAE, 2002, 45(3), 781-785
 191. 2002, Mechanical properties of corn and soybean meal., Transactions of the ASAE, 2002, 45(6), 1929-1936
 192. 2002, Properties of grain for silo strength calculation., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 195-218
 193. 2002, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys Katalogu., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 74, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 194. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 195. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 196. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 197. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 198. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 199. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 200. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26, l. ark. wyd. 1,9
 201. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 202. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 203. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 204. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 205. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26
 206. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 207. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 208. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 209. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 210. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 211. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 212. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 213. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 214. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 215. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 216. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 217. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 218. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 219. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 220. 2000, Friction of wheat on corrugated and smooth galvanized steel surfaces., Journal Agric. Eng. Res., 2000, 77, 2, 209-219
 221. 2000, Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 385-392
 222. 2000, Effects of moisture content on friction of wheat grain., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 1, 51-53
 223. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 224. 2000, Rozkład obciążenia w modelowym silosie zbożowym podczas częściowego napełniania i opróżniania., 2000
 225. 2000, Rozkład obciążeń w modelach silosów zbożowych o ścianie gładkiej i falistej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 8, 235-241
 226. 2000, Mechanical properties of granular feed ingridients., 2000
 227. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 215-218
 228. 2000, Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 164-165
 229. 2000, Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain., 2000
 230. 2000, Teraz raczej jakość., 2000
 231. 2000, Asymetria naporu wywołana niesymetrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego., 2000
 232. 2000, Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy., 2000
 233. 2000, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna., 2000
 234. 2000, Comparison of loads on smooth – and corrugated – wall model grain bins., 2000
 235. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 236. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 162-163
 237. 1999, Wall loads in a model grain bin during fill and unload cycles., Transactions of the ASAE, 1999, 42, 3, 771-775
 238. 1999, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 87-92
 239. 1999, Wall loads caused by flumes in a model grain bin., International Agrophysics, 1999, 13, 1,141-147
 240. 1999, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozklad obciążenia w silosie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 57-60
 241. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 242. 1999, Źródła błędów wyznaczania stanu naprężenia w roślinnym materiale sypkim., 1999
 243. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 244. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 245. 1998, Loads caused by bottom unloading wall flumes in a model grain bin., Transactions of the ASAE, 1998, 41, 6, 1807-1815
 246. 1998, Stress and deformation of wheat in direct shear test., International Agrophysics, 1998, 12, 2, 115-118
 247. 1998, Binding force and mechanical strength of rice grain., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 227 - 230
 248. 1998, Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia., Acta Agrophysica, 1998, 12, 1-129
 249. 1998, Wpływ właściwości mechanicznych ziarna na rozkład naporu w silosie., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 28-30, 1998
 250. 1998, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozkład obciążenia w silosie., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 120-121, 1998
 251. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
 252. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
 253. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
 254. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
 255. 1998, Moments caused by wall flumes in a model grain bin., 1998
 256. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
 257. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
 258. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
 259. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
 260. 1998, Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 12, Lublin, 1998, str. całości 129, l.ark.wyd. 9,2
 261. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
 262. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
 263. 1997, Comparison of loads on cylindrical and conical model grain bins., 1997
 264. 1997, Wear-in effects on loads and flow in a conical grain bin., Transactions of the ASAE, 1997, 40(3), 783-788
 265. 1997, Wear-in effects on loads in cylindrical and conical model grain bins., 1997
 266. 1997, Przyrost ciśnienia wywołany pochłanianiem wilgoci przez ziarno., 1997
 267. 1997, Przewietrzanie i chłodzenie w magazynowaniu ziarna zbóż., 1997
 268. 1997, Wpływ redukcji współczynnika tarcia na rozkład obciążenia w silosie., 1997
 269. 1997, Wpływ zmian wilgotności na zależność naprężenie-odkształcenie warstwy ziarna., 1997
 270. 1997, Naprężenie i odkształcenie w warstwie ziarna pszenicy podczas testu bezpośredniego ścinania., 1997
 271. 1997, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., 1997
 272. 1997, Binding force and mechanical strength of rice grain., 1997
 273. 1997, Stress and deformation of wheat in direct shear test., 1997
 274. 1997, Loads caused by wall flumes in a model grain bin., 1997
 275. 1997, Grain friction on storage bin wall., 1997
Top
X