Pieczywek Piotr

Pieczywek Piotr

Print Friendly
Piotr_Pieczywek001
ProfilTelefonE-mail
dr inż.  Piotr Pieczywek(81) 744 50 61 w. 192p.pieczywek@ipan.lublin.pl

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids Sensors 2016 16(10), 1760, 1-20
 2. Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT) V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 113-113
 3. Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue. Computers and Electronics in Agriculture 2012 2012, 8172-78
 4. Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment 2016 14: 361-385
 5. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 6. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness inducedin vitro by pectinase Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 7. Compression simulations of plant tissue in 3D using a mass-spring system approach and discrete element method Soft Matter 2017 DOI: 10.1039/C7SM01137G
 8. Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). 2015 2015, 25-25
 9. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 10. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method Sensors 2016 16(661)
 11. Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method 2012 2012, 85-85
 12. Dynamiczne plamki 2012 2012
 13. Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue Food Biophysics 2013 2013, 8(4): 290-296
 14. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 15. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 16. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 17. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 18. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 19. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 20. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 21. Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry Journal of Food Engineering 2014 2014, 12350-59
 22. Food texture stabilizer from apple juice by-products. 2014 2014, 137-137
 23. Geometric models of plant tissues for finite element method 2011 2011, 40-41
 24. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 25. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 26. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. 2015 2015, 2.11.
 27. Mikro-mechanika tkanek roślinnych 2011 2011, 7-7
 28. Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach. 2015 2015, 033, 74-75
 29. Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 2012, 22-22
 30. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia 2012 2012
 31. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. 2014 2014, 38-38
 32. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 33. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. 2014 2014, 171-171
 34. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 35. Ocena zmian struktury suszonej tkanki wiśni poddanej wstępnie obróbce osmotycznej wspomaganej ultradźwiękami. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 3(100): 123-137
 36. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 26
 37. Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling. 2014 2014, 14-14
 38. Parameterization of plant tissue microstructure for FEM 2010 2010, 23-25
 39. Parametryzacja mikrostruktury tkanek roślinnych w zastosowaniu do analiz metodą elementów skończonych 2010 2010
 40. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 41. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence Planta 2016 243(4): 935-945
 42. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 43. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. 2014 2014, PP-36,-98
 44. Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics 2013 2013, 80-80
 45. Study on model development of plant tissue using the finite element method 2013 2013, 1-5
 46. Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method 2013 2013, 56-56
 47. Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling Computers and Electronics in Agriculture 2011 2011, 7898-105
 48. Szybka tetekcja porazenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 49. The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review. Optics and Lasers in Engineering 2014 2014, 52276-285
 50. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 51. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. 2014 2014, Ref: 3275,-35
 52. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. 2015 2015, P-46: 117-117
 53. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 54. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. 2014 2014, 6-7
 55. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides 2012 2012, 52-52
 56. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. 2015 2015, 11-11
 57. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 58. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. 2015 2015, 31-31
 59. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. 2014 2014, U-36,-58
Top
X