Pieczywek Piotr

Pieczywek Piotr

Print Friendly
dr inż. Pieczywek Piotr
Nr pokoju: 232
E-mail: p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 192

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Publikacje pracownika

 1. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence , Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 2. Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 26
 3. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 21
 4. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites , Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 5. Compression simulations of plant tissue in 3D using a mass-spring system approach and discrete element method , Soft Matter 2017 13: 7318-7331; DOI: 10.1039/C7SM01137G
 6. The structural characterization of sodium carbonatesoluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 125
 7. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 8. Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot , LWT - Food Science and Technology 2017 84: 658-667
 9. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity , Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 10. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 11. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple , Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 12. Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT) , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 113-113
 13. Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables , Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment 2016 14: 361-385
 14. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 15. Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method , Sensors 2016 16(661)
 16. Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm , Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2016 151: 136-145
 17. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure , International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 18. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 19. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence , Planta 2016 243(4): 935-945
 20. A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids , Sensors 2016 16(10), 1760, 1-20
 21. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. , 2015 2015, P-46: 117-117
 22. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. , Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 23. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. , Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 24. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. , Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 25. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. , Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 26. Ocena zmian struktury suszonej tkanki wiśni poddanej wstępnie obróbce osmotycznej wspomaganej ultradźwiękami. , Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 3(100): 123-137
 27. Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope. , 2015 2015, 2.11.
 28. Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach. , 2015 2015, 033, 74-75
 29. Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców. , 2015 2015, 31-31
 30. Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). , 2015 2015, 25-25
 31. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. , 2015 2015, 11-11
 32. The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review. , Optics and Lasers in Engineering 2014 2014, 52276-285
 33. Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry , Journal of Food Engineering 2014 2014, 12350-59
 34. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. , Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 35. Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling. , 2014 2014, 14-14
 36. Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 2012, 22-22
 37. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. , 2014 2014, 6-7
 38. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. , 2014 2014, Ref: 3275,-35
 39. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. , 2014 2014, PP-36,-98
 40. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. , 2014 2014, 171-171
 41. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. , 2014 2014, 38-38
 42. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. , 2014 2014, U-36,-58
 43. Food texture stabilizer from apple juice by-products. , 2014 2014, 137-137
 44. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 45. Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue , Food Biophysics 2013 2013, 8(4): 290-296
 46. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression , Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 47. Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method , 2013 2013, 56-56
 48. Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics , 2013 2013, 80-80
 49. Study on model development of plant tissue using the finite element method , 2013 2013, 1-5
 50. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission , European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 51. Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue. , Computers and Electronics in Agriculture 2012 2012, 8172-78
 52. Dynamiczne plamki , 2012 2012
 53. Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides , 2012 2012, 52-52
 54. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia , 2012 2012
 55. Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method , 2012 2012, 85-85
 56. Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling , Computers and Electronics in Agriculture 2011 2011, 7898-105
 57. Geometric models of plant tissues for finite element method , 2011 2011, 40-41
 58. Mikro-mechanika tkanek roślinnych , 2011 2011, 7-7
 59. Parameterization of plant tissue microstructure for FEM , 2010 2010, 23-25
 60. Parametryzacja mikrostruktury tkanek roślinnych w zastosowaniu do analiz metodą elementów skończonych , 2010 2010
Top
X