Usowicz Bogusław

Usowicz Bogusław

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Usowicz Bogusław
Nr pokoju: 236
E-mail: b.usowicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 123

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Strumień i akumulacja ciepła, wody w ośrodkach porowatych w zależności od właściwości fizycznych ośrodka porowatego, obecności i rodzaju pokrywy roślinnej oraz warunków atmosferycznych
 • Właściwości cieplne, wodne i gazowe gleby – metodyka wyznaczania oraz dynamika i zakres zmian wartości w warunkach polowych
 • Wpływ stanu fizycznego gleby na plonowanie roślin uprawnych przy występowaniu różnych warunków meteorologicznych
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizycznych, wilgotności, zasolenia i temperatury gleby na polach uprawnych
 • Degradacja gleby, erozja gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1980    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1991    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
 • 2001    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Statystyczno fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatymi”
 • 2007    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Międzynarodowa Unia Gleboznawcza
 • Komitet Agrofizyki PAN

Stypendia i staże:

 • 1982 – 1983    Instytut Agrofizyki w Sankt Petersburgu, Rosja
 •  1984    Instytut Hydrologii i Hydrauliki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie i Uniwersytet Techniczny w Pradze
 • 1985    Centrum Edafologii i Biologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli, Hiszpania
 • 1993, 1996    Instytut Zasobów Naturalnych i Agrobiologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli

Wybrane projekty:

 • 2011-2012   kierownik projektu badawczego promotorskiego nr N N310 734640,  mgr Mateusza Łukowskiego, „Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych” – aktualnie realizowany
 • 2001 – 2003    kierownik projektu badawczego nr 6 P06H 029 20, „Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa”

Publikacje pracownika

 1. 2019, Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Sensors, 19(16), 3447, str. 1-21, DOI: 0.3390/s19163447
 2. 2019, The effect of exogenous organic matter on the thermal propertiesof tilled soils in Poland and the Czech Republic, Journal of Soils and Sediments, str. 1-15; DOI: 0.1007/s11368-019-02388-2
 3. 2019, Znaczenie i skład taksonomiczny Basidiomycota w glebie piaszczystej nawożonej podłożem popieczarkowym, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 59
 4. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 5. 2019, Parallel Richards’ equation solver – implementation and validation, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15060
 6. 2019, Spatial variability of soil saturated hydraulic conductivity at thecommune scale, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7610
 7. 2019, The use of the SMOS-Derived Soil Water Equivalent indeX(SWEX-SMOS) for assessment soil water resources in Poland, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7310
 8. 2019, Evaluation of Soil Moisture Variability in Poland from SMOS Satellite Observations, Remote Sensing, 2019, 11(11), 1280; DOI: 10.3390/rs11111280
 9. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 10. 2018, Snow melting effect on L-band brightness temperature, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 11. 2018, ELBARA: Low altitude L-band radiometer for soil moisture retrieval, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 12. 2018, Surface soil moisture: point measurements, tower and satellite – voyage through the scales, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 13. 2018, Soil moisture sensing – from local to global, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 14. 2018, Towards the best L-band soil moisture representation – Comparing SMOS satellite pixel with Elbara footprints., EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r.,
 15. 2018, Wpływ poplonów na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych, Konferencja naukowa pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera, Wrocław, 21-23.10.2018 r.,
 16. 2018, Effect of exogenous organic matter on spatial distribution of soil physical properties and maize yield, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6449
 17. 2018, Effect of exogenous organic matter on the thermal properties of two loamy soils in Poland and Czech Republic, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6553
 18. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 19. 2018, Uwilgotnienie gleby w Polsce – zastosowanie biowęgla do poprawy, Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy-Transport-Energia i Środowisko”, Gawrych-Ruda, 16-18.05.2018 r., str. 37
 20. 2018, Improving the understanding of surface soil wetness in Poland through remote sensing and field experiments, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r, Vol. 20, EGU2018-6758
 21. 2018, Cokriging to enhance spatial interpolation of rainfall distribution using SMOS satellite soil moisture data, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6699
 22. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 23. 2018, Zmienność przestrzenna temperatury gleby w Polsce, Acta Agrophysica, 25(3): 189-305
 24. 2018, Soil moisture determination using ground and satellite data in top soil layer, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 16
 25. 2018, Soil quality of organic hops plantation: visual examination, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 108
 26. 2018, Comparison of Potential Evapotransportation Obtained from Satellite and Groung Based Data, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 12
 27. 2018, Assessment of the fungal communities of soil amended with spent mushroom substrate and chicken manure using comparative molecular approaches, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 82
 28. 2018, Modelling of the Soil Moisture Using L-Band Brightness Temperatures from ELBARA III Radiometer, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 59-62
 29. 2018, Spatial relationships among cereal yields and selected soil physical and chemical properties, Science of The Total Environment, 633: 1579–1590
 30. 2017, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, 20.04.2017,
 31. 2017, Satellite and ground-based sensing of L-band microwave emission for water resources monitoring, Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change, Łódź, Poland, 26-28.09.2017,
 32. 2017, Spatial and temporal variability of soil moisture: 6 years survey of SMOS data and in-situ soil moisture measurements in Poland, CCI Soil Moisture Workshop and Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop, Vienna, Austria, 18-20.09.2017 ,
 33. 2017, Modelling of the L-band brightness temperatures measured with ELBARA III radiometer on Bubnow wetland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 34. 2017, Microwave brightness temperature and thermal inertia – towards synergistic method of high-resolution soil moisture retrieval, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 35. 2017, Comparison of remote sensing and in-situ soil moisture measurements: 6 years survey of SMOS data and agrometeorological stations in Eastern Poland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 36. 2017, Interactive Soil Quality Assessment for Agricultural Productivity and Environmental Resilience, results from study in Poland, 3rd plenary meeting of project Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (Horizon 2020), Beijing, China 10-15.09. 2017,
 37. 2017, Assessment of spatial variability of soil thermal properties in cultivated field, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-13215, 2017
 38. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 39. 2017, Assessment of physical and chemical indicators of sandy soil quality for sustainable crop production, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9560, 2017
 40. 2017, Badania metagenomiczne zbiorowisk grzybów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 62-63
 41. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebach nawożonych podłożem po produkcji pieczarek, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 46-47
 42. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 43. 2017, Analiza metagenomiczna grzybów w glebie pod użytkiem zielonym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 138
 44. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 45. 2017, Comparing SMOS pixel with Elbara footprints – towards the best satellite soil moisture representation, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 14-15
 46. 2017, Analysis of soil moisture distribution changes observed by SMOS satellite and ground-based agrometeorological stations, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 12
 47. 2017, Thermal properties of soil in the Murrumbidgee River Catchment (Australia), International Journal of Heat and Mass Transfer, 115: 604-614
 48. 2017, Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil, Soil & Tillage Research, 174: 241–250
 49. 2017, Assessment of soil moisture from satellite measurements in regional scale, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 72-73
 50. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 51. 2017, Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 72
 52. 2016, Soil moisture mapping at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r., Vol. 18-EGU2016-6739
 53. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 54. 2016, Zmienność przestrzenna wilgotności gleby a zagrożenie suszą na obszarze Polski, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 362-363
 55. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 56. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 57. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 58. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 59. 2015, Evaluation of models for predicting the thermal conductivity of nanofluids., 2015, A46, 98-98
 60. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 61. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 62. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 63. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 64. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 65. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 66. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 67. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 68. 2014, Physical-statistical model of thermal conductivity of nanofluids., Journal of Nanomaterials, 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/756765(ID 756765): 1-6
 69. 2014, SURFACE SOIL MOISTURE SATELLITE AND GROUND-BASED MEASUREMENTS / Wilgotność powierzchniowej warstwy gleby. Pomiary satelitarne i naziemne., Acta Agrophysica Monographiae EN, 2014, (1): 1-107
 70. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 71. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 72. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 73. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 74. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 75. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 76. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 77. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 78. 2013, Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 57536-541
 79. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 80. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 81. 2013, Statystyczno-fizyczny model przewodnictwa cieplnego nanopłynów, 2013, 170-170
 82. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 83. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 84. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 85. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 86. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 87. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 88. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 89. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 90. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 91. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 92. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 93. 2013, Thermal properties of soils: effect of biochar application, 2013
 94. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 95. 2013, Woda źródło życia spojrzenie z kosmosu, 2013
 96. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 97. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 98. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 99. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 100. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 101. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 102. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 103. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 104. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 105. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 106. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 107. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 108. 2011, Backscattering., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 59-60
 109. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 110. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 111. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 112. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 113. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 114. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 115. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 116. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 117. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 118. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 119. 2009, Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach., Ecological Complexity, 6
 120. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 121. 2009, Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 629-638
 122. 2009, Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 386-410
 123. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 124. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 125. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 126. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 127. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 128. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 129. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 130. 2008, Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media., Planetary and Space Science, 2008, 56, 438-447
 131. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 132. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 133. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 134. 2008, Modelowanie przenikalności dielektrycznej gleb dla potrzeb walidacji pomiarów wilgotności gleby w misji ESA SMOS., 2008
 135. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 136. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 137. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 138. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 139. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 140. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 141. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 142. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 143. 2007, Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50, 3837-3847
 144. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 145. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 146. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 147. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 148. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 149. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 150. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 151. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 152. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 153. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 154. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 155. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 156. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 157. 2006, Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity., International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49, 5010-5017
 158. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 159. 2005, Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard., Soil & Tillage Research, 2005, 84, 127-138
 160. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 161. 2005, Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 162. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 163. 2005, Soil heat flux measurements in a field with black fallow and grass cover., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 131-137
 164. 2005, Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 203-210
 165. 2005, Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 745-757
 166. 2004, Prelaunch performance evaluation of the cometary experiment MUPUS-TP, Journal of Geophysical Research, 2004, Journal of Geophysical Research, 109, E07S09, doi:10.1029/2003IE002192,1-17
 167. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 168. 2004, Spatial and temporal variation of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 169. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 170. 2004, Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 171. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 172. 2004, Opór penetracji gleby na zboczu winnicy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 173. 2004, Punktowe pomiary wilgotności gleby a jej przestrzenny rozkład na polach uprawnych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 573-588
 174. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 175. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 176. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 177. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 178. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 179. 2003, Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli I zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 651-661
 180. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 181. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 182. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 183. 2002, Thermal signatures of land mines buried in mineral and organic soils modelling and experiments., Infrared Physics & Technology, 2002, 43, 303-309
 184. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 185. 2002, Przypływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym. Podejście statystyczne. Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Acta Agrophysica, 2002, 63, 99-107
 186. 2002, Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Estimation of soil thermal properties., Acta Agrophysica, 2002, 72, 135-165
 187. 2002, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 106-108
 188. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 189. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 190. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
 191. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 192. 2002, The universal model of mass and energy transfer in a porous medium., 2002
 193. 2002, Spatial variability of soil particle size distribution in Poland., 2002
 194. 2002, Dynamika wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych., 2002
 195. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 196. 2001, Przewodność hydrauliczna ośrodka porowatego w ujęciu statystycznym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 177-187
 197. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 198. 2001, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2001, 57, 147-158
 199. 2000, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 29, 2000, str. całości 1-120, l.ark.wyd. 8,6
 200. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 201. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 202. 2000, Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2000, 38, 127-137
 203. 2000, Experimental verification of thermal signature model for mines buried in the sand., Problemy techniki uzbrojenia i radiolokacji, 72, 61-72, 2000
 204. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 319-323
 205. 2000, Mass flow and diffusion in porous medium and its description by a simple capillary model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 241-242
 206. 2000, Effect of plant cover on topsoil moisture and thermal properties., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001,16-20
 207. 2000, The comparison of thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils., 2000
 208. 2000, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., 2000
 209. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 210. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 211. 2000, Fizyczno statystyczny model przewodnictwa hydraulicznego w ośrodku porowatym., 2000
 212. 2000, Estimation of soil moisture field-some methodical aspect., 2000
 213. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 214. 2000, Thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils – modelling and experiments., 2000
 215. 2000, Parametryzacja cech obiektu badań przy zastosowaniu teorii pól losowych., 2000
 216. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 217. 2000, Estymacja pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., 2000
 218. 2000, Szacowanie przenikalności dielektrycznej gleby – podejście statystyczne. Estimation of dielectric permeability of soil – statistical approach., 2000
 219. 2000, Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 220. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 243-244
 221. 2000, Estimating the hydraulic conductivity of soil by statistical model., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 136-140
 222. 1999, Comparison of soil thermal properties in cultivated fields determined using soil water content measured by two methods., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 295-307
 223. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 224. 1999, Zastosowanie analizy geostatycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych. Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivate, Acta Agrophysica, 1999, 22, 229-243
 225. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 226. 1999, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebo-wym na polach uprawnych., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 43-45
 227. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 228. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 229. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 230. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 231. 1999, Thermal properties of topsoil layer in an olive orchard., 1999
 232. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 233. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 234. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 235. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 236. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 237. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 238. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 239. 1998, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebowym na polach uprawnych., 1998
 240. 1998, Opis stosunków cieplnych pola uprawnego przy użyciu metod geostatycznych., 1998
 241. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 242. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 243. 1998, Effect of soil compaction and plant cover on thermal properties in soil profile., 1998
 244. 1998, X Szkoła „Fizyka z elementami agrofizyki”. Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, str. całości 182, l.ark.wyd. 13
 245. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 246. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 247. 1997, Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 423-426
 248. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 249. 1997, Zmienność przestrzenna wybranych właściwości fizycznych gleby zasolonej., 1997
 250. 1997, Spatial distribution of salinity and water content in the reclaimed salt-affected soil of south-western Spain., Proc. Int. Conf. Water management, Salinity and Pollution Control Towards Sustainable Irrigation in the Mediterranean Region, Bari, Italy, Sept.1997, vol.IV, 83-93, 1997.
 251. 1997, Spatial variabilty of salinity and water content in the reclaimed salt affected soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 115-117, 1997.
 252. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 253. 1997, Analiza rozkładu przestrzennego właściwości cieplnych gleby otrzymanych w oparciu o dane wilgotności gleby z pomiarów reflektometrycznych (TDR) i grawimetrycznych., 1997
 254. 1997, TDR versus gravimetric values of soil water content for analysis of field soil thermal properties., 1997
 255. 1997, Spatial variabilituy of some soil physical properties in an olive orchard., 1997
 256. 1997, Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie. Fizyka z elementami agrofizyki. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-108, l.ark.wyd.7,7
X