Horabik Józef

Horabik Józef

Print Friendly
prof. dr hab. Horabik Józef
Nr pokoju: B128
E-mail: j.horabik@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 183

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wpływ właściwości mechanicznych materiałów sypkich na rozkład naporu w silosie
 • Mechanizmy przenoszenia naprężeń w materiale sypkim
 • Charakterystyka właściwości fizycznych sypkich surowców i produktów spożywczych istotnych w procesach składowania

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1978    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Obliczanie struktury pasmowej ciał stałych metodą uzupełnionych fal płaskich APW”
 • 1986    Dr nauk techniczych
  Wydział Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Opis początkowej fazy grawitacyjnego wypływu roślinnego ośrodka ziarnistego ze zbiornika”
 • 1994    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ właściwości mechanicznych ziarna pszenicy na rozkład obciążenia w zbiorniku”
 • 2003    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2013    Profesor Honoris Causa
  Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze
 • 2013    Doktor Honoris Causa
  Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

Członkostwo w organizacjach:

 • Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Europejska Federacja Inżynierii Chemicznej, –Grupa Robocza Mechaniki Materiałów Sypkich
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki Oddziału Lubelskiego PAN
 • Komitet Agrofizyki PAN

Stypendia i staże:

 • 1981    Uniwersytet Tokijski w Japonii
 • 1985    Instytut Mechanizacji Roln. CNR w Turynie we Włoszech
 • 1986, 1990, 1991, 1992    Uniwersytet Kentucky w USA

Publikacje pracownika

 1. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 2. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 3. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 4. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 5. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 6. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 7. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 8. 2018, Development of a rarefaction wave at the discharge initiation in a storage silo-DEM simulations, Particuology, 36: 37-49
 9. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 10. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 11. 2017, DEM modelling of pressure distribution in a 3D pile of spherical particles, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017 , str. 49-50
 12. 2017, Distribution of static pressure of seeds in a shallow model silo, International Agrophysics, 31(2): 167-174
 13. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 14. 2017, Numerical simulation of the dynamic response due to discharge initiation of the grain silo, International Journal of Solids and Structures, str. 27-37
 15. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 16. 2016, Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials: A review, Biosystems Engineering, 147: 206-225
 17. 2016, Visco-elastic and elastic-plastic contact interactions of seeds during impacts., Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 22-23
 18. 2015, Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 20/201593-97
 19. 2015, Modeling of properties of agromaterials by discrete element method., 2015
 20. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 21. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 22. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 23. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 24. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 25. 2014, Przedmiot i zakres badań agrofizycznych, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 10-24
 26. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-59
 27. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-24
 28. 2014, Scientific collaboration between the PAS Institute of Agrophysics and research institutions in Ukraine / Współpraca naukowa Instytutu Agrofizyki PAN z placówkami naukowymi Ukrainy., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2014, 35-37
 29. 2014, Mechanical properties of granular materials and their impact on load distribution in silo., Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, 45(4): 203-211
 30. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 31. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 32. 2014, Modeling of properties and processes in biomaterials by discrete element method, 2014, 21-22
 33. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 34. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 35. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 36. 2014, Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego oraz inżynierii biosystemów., 2014
 37. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 38. 2013, Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 127-150
 39. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 40. 2013, Agrophysics – physics in agriculture and environment, Soil Science Annual, 2013, 64(2): 67-80
 41. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 42. 2013, Asymmetry of loads in flat floor model grain bin due to eccentric filling and non-axial inserts attached to the wall, 2013
 43. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 44. 2013, Experimental studies and modeling of grain silo loads, 2013
 45. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 46. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 47. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 48. 2013, Badania doświadczalne i modelowanie obciążeń silosów na zboże., 2013
 49. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae EN (Red.), 2013, 21-113
 50. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL (Red.), 2013, 11-85
 51. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL (Red.), 2013, (3): 1-103
 52. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae EN (Red.), 2013, (4): 1-69
 53. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 54. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 55. 2012, Changes of soil surface properties under degradation processes, Почвоведение В России: Вызовы Современности, Основные Направления Развития, 2012, 77-81
 56. 2012, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2012, (1): 1-145
 57. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 58. 2012, Physical methods in agriculture and environment protection, 2012, 9-9
 59. 2012, Perspektywy rozwoju badań agrofizycznych, 2012, 23-25
 60. 2012, Research trends of agrophysics in Poland, 2012, 19-24
 61. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 62. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 63. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 64. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 65. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 66. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 67. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 68. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 69. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 70. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 71. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 72. 2011, Agrophysical Properties and Processes., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 73. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 2011, 743-58
 74. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 75. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 76. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 77. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 78. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 79. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 80. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 81. 2011, New laboratories of the Center of Excellence AGROPHYSICS, 2011, 18-21
 82. 2011, Effect of acidification and alkalization on surface and pore properties of soil. A review, 2011
 83. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym w Polsce, 2011
 84. 2010, Rapeseed impact against a flat surface: Physical testing and DEM simulation with two contact models., Powder Technology, 2010, 19861-68
 85. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 86. 2010, DEM simulations of the shear strength of granular solids, 2010, 7-8
 87. 2010, Kierunki rozwoju agrofizyki, 2010
 88. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 89. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 90. 2009, Asymmetry of model bin wall loads and lateral pressure induced from two- and three-dimensional obstructions attached to the wall., Transactions of the ASABE, 2009, Vol. 52(1): 225-233
 91. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 92. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 93. 2009, Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich metodą elementów dyskretnych., 2009
 94. 2009, Profesor Dobrzański – wkład w rozwój agrofizyki., 2009
 95. 2009, Agrofizyka dla przemysłu rolno-spożywczego. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 96. 2009, Modeling mechanical phenomena in granular material with Discrete Element Method. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 97. 2009, Agrophysics for environment and food quality., 2009
 98. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 99. 2008, DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2-dimensional silo., Granular Matter, 2008, 10273-278
 100. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 101. 2008, Agrophysics for Quality of Environment and Food., Agrophysics for Quality of Environment and Food, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 1-83
 102. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 103. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 104. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 105. 2008, Physical methods in environment protection and agriculture., 2008
 106. 2008, Fizyczne metody oceny jakości produktów rolniczych, 2008
 107. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 108. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 109. 2007, Non-Axial Stress State in a Model Silo Generated by Eccentric Filling and Internal Inserts, Particle&Particle Systems Characterization, 2007, 24, 291-295
 110. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 111. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 112. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 113. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 114. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 115. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 116. 2006, Vertical loads due to wheat on obstructions located on the floor of a model bin., Transactions of the ASABE, 2006, 49(6): 1855-1865
 117. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 118. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 119. 2006, Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 213-221
 120. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 121. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 122. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 123. 2006, Physical properties of granular Raw materiale of plant origin. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 124. 2006, Leaching of some nutrients In relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 125. 2005, Airflow resistance of seeds at different bulk densities using Ergun’s equation., Transactions of the ASAE, 2005, 48, 3, 1137-1145
 126. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 127. 2005, Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 128. 2005, Scientific dictionary of agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str całości 1-259, l. ark. wyd. 18,5
 129. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 130. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 131. 2005, Discrete element modelling (DEM) of direct shear test of granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 322
 132. 2005, Mechanical properties of agricultural granular materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 95-100
 133. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 134. 2005, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-163, l. ark. wyd. 11,6
 135. 2004, On applicability of a direct shear test fo strength estimation of cereal grain, Particle&Particle Systems Characterization, 2004, Part. Part. Syst. Charact., 21, 310-315
 136. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 137. 2004, Słownik naukowy agrofizyczny Polsko-Angielski, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, str. całości 1-241, l. ark. wyd. 17,2
 138. 2004, Strength parameters of food powders, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 57-62
 139. 2004, Mechanical properties of agro- bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 57-63
 140. 2004, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Instytut Agrofizyki PAN, str. całości 1-273, l. ark. wyd. 19,5
 141. 2004, Effects of grain properties on loads in model silo, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 329-332
 142. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 143. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 144. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 145. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 146. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 147. 2004, Właściwości mechaniczne sypkich surowców spożywczych, 2004
 148. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 149. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 150. 2004, Agrofizyczne podstawy przechowywania nasion oraz rozdrobnionych produktów pochodzenia roślinnego, 2004
 151. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
 152. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
 153. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
 154. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
 155. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 156. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 157. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 158. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 159. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 160. 2003, Mechanical properties of granular food materials., 2003
 161. 2003, Mechanical properties of granular food materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 70-71
 162. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 163. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 164. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 165. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 166. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 167. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 168. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 169. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 170. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 171. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 172. 2002, Friction of wheat: grain-on-grain and on corrugated steel., Transactions of the ASAE, 2002, 45(2), 415-420
 173. 2002, Bin loads induced by eccentric filling and discharge of grain., Transactions of the ASAE, 2002, 45(3), 781-785
 174. 2002, Mechanical properties of corn and soybean meal., Transactions of the ASAE, 2002, 45(6), 1929-1936
 175. 2002, Properties of grain for silo strength calculation., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 195-218
 176. 2002, Wyznaczanie kata tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 177. 2002, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys Katalogu., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 74, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 178. 2002, Pressure ratio of cereal grains determined in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 23-28
 179. 2002, Strength characteristics and dilatation of food powders., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 183-189
 180. 2002, Rola fizycznych badań środowiska naturalnego i żywności. Role of physical methods of investigations of natural environment and food products., Acta Agrophysica, 2002, 60, 71-90
 181. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 182. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 183. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania. Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test., Acta Agrophysica, 2002, 78, 63-74
 184. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 185. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 186. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 187. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 188. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 189. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 190. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 191. 2002, Właściwości mechaniczne sypkich surowców i produktów rolniczych., 2002
 192. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania., 2002
 193. 2002, Parametry wytrzymałości mechanicznej sypkich surowców spożywczych., 2002
 194. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 195. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 196. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 197. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 198. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 199. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 200. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 201. 2001, Analiza doświadczalna powstawania warstw ścinania w złożu nasion., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 85-91
 202. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 203. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 204. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 205. 2001, Określenie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na iloraz naporu., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 63-67
 206. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 207. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 208. 2000, Formation of shear band in a granular material du-ring triaxial compression test., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 273-278
 209. 2000, Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 385-392
 210. 2000, Effects of moisture content on friction of wheat grain., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 1, 51-53
 211. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 212. 2000, Wyznaczanie parametrów plastycznego płynięcia sypkich surowców spożywczych., 2000
 213. 2000, Pomiar kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy metodą trójosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 39-50
 214. 2000, Rozkład obciążenia w modelowym silosie zbożowym podczas częściowego napełniania i opróżniania., 2000
 215. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. I. Rozważania teoretyczne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 61-71
 216. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz.II. Badania doświadczalne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 73-81
 217. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 218. 2000, Fizyczne i matematyczne metody badań w agrofizyce, Acta Agrophysica, 2000, 37, 253-275
 219. 2000, Rozkład obciążeń w modelach silosów zbożowych o ścianie gładkiej i falistej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 8, 235-241
 220. 2000, Mechanical properties of granular feed ingridients., 2000
 221. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 215-218
 222. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 133-137
 223. 2000, Pressure ratio of cereal grains determined in uniaxial compression test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 104-105
 224. 2000, Rola fizycznych metod badań środowiska naturalnego i żywności., 2000
 225. 2000, Asymetria naporu wywołana niesymetrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego., 2000
 226. 2000, Czynniki wpływające na dokładność pomiaru kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., 2000
 227. 2000, Agrofizyka-fizyczne i matematyczne metody badań., 2000
 228. 2000, Analiza doświadczalna powstawania warstwy ścinania w złożu nasion., 2000
 229. 2000, Comparison of loads on smooth – and corrugated – wall model grain bins., 2000
 230. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 231. 2000, Iloraz naporu w roślinnych materiałach sypkich., 2000
 232. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 162-163
 233. 1999, Wall loads in a model grain bin during fill and unload cycles., Transactions of the ASAE, 1999, 42, 3, 771-775
 234. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
 235. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 236. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 237. 1998, Stress and deformation of wheat in direct shear test., International Agrophysics, 1998, 12, 2, 115-118
 238. 1998, Wpływ właściwości mechanicznych ziarna na rozkład naporu w silosie., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 28-30, 1998
 239. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
 240. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
 241. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
 242. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
 243. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
 244. 1998, Formation of shear bands during triaxial compression tests., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 65, 1998
 245. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
 246. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
 247. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
 248. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
 249. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
 250. 1997, Comparison of loads on cylindrical and conical model grain bins., 1997
 251. 1997, Wear-in effects on loads and flow in a conical grain bin., Transactions of the ASAE, 1997, 40(3), 783-788
 252. 1997, Wear-in effects on loads in cylindrical and conical model grain bins., 1997
 253. 1997, Badanie pola przemieszczenia ziaren ośrodka granularnego w strefie ścinania., 1997
 254. 1997, Przyrost ciśnienia wywołany pochłanianiem wilgoci przez ziarno., 1997
 255. 1997, Wpływ redukcji współczynnika tarcia na rozkład obciążenia w silosie., 1997
 256. 1997, Wpływ zmian wilgotności na zależność naprężenie-odkształcenie warstwy ziarna., 1997
 257. 1997, Naprężenie i odkształcenie w warstwie ziarna pszenicy podczas testu bezpośredniego ścinania., 1997
 258. 1997, Stress and deformation of wheat in direct shear test., 1997
 259. 1997, Grain friction on storage bin wall., 1997
Top
X