Nawrocka Agnieszka

Nawrocka Agnieszka

ANawrocka
ProfilTelefonE-mail
dr  Agnieszka Nawrocka(81) 744 50 61 w. 187a.nawrocka@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, fluorescencja
 • Nanotechnologia – nanocząstki metaliczne i półprzewodnikowe
 • Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniu żywności

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004 Mgr fizyki
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ oddziaływań nukleotydów w DNA na ich stany elektronowe”
 • 2008 Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Spektroskopowe badania stanów elektronowych barwników zaadsorbowanych na nanocząstkach tlenku tytanu IV”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Publikacje z afiliacją Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Nawrocka A., Zdyb A., Krawczyk S.:
  Stark spectroscopy of charge transfer transition in catechol-sensitized TiO2 nanoparticles.
  Chemical Physics Letters, 2009, 475, 272-276
 • Nawrocka A., Krawczyk S.:
  Electronic excited state of alizarin dye adsorbed on TiO2 nanoparticles: A study by
  electroabsorption (Stark effect) spectroscopy.
  Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 10233-10241

Publikacje pracownika

 1. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 2. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych. 2016 15-15
 3. Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality Measurement 2017 Vol. 103, 227-234
 4. Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis Food and Bioprocess Technology 2017 Vol 10 (6), 1031–1041
 5. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 6. Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy Vol. 74, 86-94 2017 Journal of Cereal Science
 7. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 8. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 9. Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties Journal of Cereal Science 2016 69306-312
 10. Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. 2016 Vol.3 (6), 1590
 11. Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach. Food and Bioprocess Technology 2016 9(5): 892-903
 12. Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. 2016 20-20
 13. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres. Food Chemistry 2016 19486-94
 14. Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage 2016
 15. Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration. 2016 Vol 3 (6), 852
 16. Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. 2016 Vol 3 (6), 859
 17. Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej. 2016 8-8
Top
X