Nawrocka Agnieszka

Nawrocka Agnieszka

Print Friendly
dr Nawrocka Agnieszka
Nr pokoju: B115
E-mail: a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 187

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, fluorescencja
 • Nanotechnologia – nanocząstki metaliczne i półprzewodnikowe
 • Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniu żywności

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004 Mgr fizyki
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ oddziaływań nukleotydów w DNA na ich stany elektronowe”
 • 2008 Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Spektroskopowe badania stanów elektronowych barwników zaadsorbowanych na nanocząstkach tlenku tytanu IV”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Publikacje z afiliacją Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Nawrocka A., Zdyb A., Krawczyk S.:
  Stark spectroscopy of charge transfer transition in catechol-sensitized TiO2 nanoparticles.
  Chemical Physics Letters, 2009, 475, 272-276
 • Nawrocka A., Krawczyk S.:
  Electronic excited state of alizarin dye adsorbed on TiO2 nanoparticles: A study by
  electroabsorption (Stark effect) spectroscopy.
  Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 10233-10241

Publikacje pracownika

 1. Dynamics of gas cell coalescence during baking expansion of leavened dough Food Research International 2018 103: 30-39
 2. Effects of the biomass moisture content and pelleting temperature on the pressure-induced agglomeration process Biomass and Bioenergy 2017 107: 376-383
 3. Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 22
 4. Białka glutenowe XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 17
 5. Reakcja czujników rezystencyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 14
 6. Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed International Agrophysics 2017 31: 317-325
 7. Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis Food and Bioprocess Technology 2017 Vol 10 (6), 1031–1041
 8. Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition Food Chemistry 2017 Vol. 231, 51-60
 9. Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC Food Hydrocolloids 2017 Vol. 69, 410-421
 10. Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality Measurement 2017 Vol. 103, 227-234
 11. Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy Vol. 74, 86-94 2017 Journal of Cereal Science
 12. Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres Food Chemistry 2016 194: 86-94
 13. Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy Food Biophysics 2016 11(1): 81-90
 14. Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 8-8
 15. Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 15-15
 16. Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 str. 20
 17. Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016 64(10): 2094-2104
 18. Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach Food and Bioprocess Technology 2016 9(5): 892-903
 19. Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties Journal of Cereal Science 2016 69306-312
 20. Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed 2016 Vol. 3(6), 1590
 21. Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016 Vol. 3(6): 859
 22. Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering (ICAFE 2016), New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016 Vol 3 (6), 852
 23. Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016
 24. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
 25. Effect of the ultrasound-assisted preliminary maceration on the efficiency of the essential oil distillation from selected herbal raw materials. Ultrasonics Sonochemistry 2015 24: 214-220
 26. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy. Journal of RAMAN SPECTROSCOPY 2015 46(3): 309-316
 27. Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów. 2015 2015, 24-24
 28. Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej. 2015 2015, 21-21
 29. Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration. Engineering in Life Sciences 2015 15(5): 533-541
 30. Analiza właściwości fizycznych ziarna zbóż zróżnicowanego pod względem wielkości z zastosowaniem analizatora SKCS. 2015 2015, 64-64
 31. Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych. Technologiczne kształtowanie jakości żywności. 2015 Rozdz.: 203-212
 32. Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug. 2015 2015, 37-37
 33. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour. 2015 2015, 26-26
 34. Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy. 2015 2015
 35. Conformational changes in wheat gluten after using Ag-nanoparticles. International Agrophysics 2014 2014, 28(3): 311-317
 36. Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins. 2014 2014, P1.10
 37. Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy. 2014 2014, P1.9
 38. Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych. 2014 2014, 19-19
 39. Determination of Food Quality by Using Spectroscopic Methods Advances in Agrophysical Research 2013 2013, (Rozdz.): 347-367
 40. Badanie struktury białek glutenowych z wykorzystaniem metod spektroskopowych 2013 2013, 19-19
 41. Changes in secondary structure of wheat gluten after using Ag nanoparticles 2013 2013, 74-74
 42. Influence of silver nanoparticles on secondary structure of wheat gluten 2013 2013, 113-113
 43. Influence of silver nanoparticles on food components in wheat International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 49-55
 44. Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images. Journal of Stored Products Research 2012 2012, 4819-24
 45. The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera) Journal of Apicultural Science 2012 2012, 56(2): 107-113
 46. Spektroskopia FT-IR białek glutenowych otrzymanych z ziarna pszenicy zwyczajnej pokrytego nanocząstkami srebra 2012 2012, 18-18
 47. Photoelectrochemical solar cells based on semiconductor nanoparticles 2011 2011, 61-61
 48. Neutral identification of wheat grain damages caused by a grain weevil Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2011 2011, 56(2): 165-174
 49. Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images. International Agrophysics 2010 2010, 24(1): 63-68
 50. Applications of semiconductor nanoparticles in power industry Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2010 2010, X284-293
 51. Bank of the grain X-ray images. 2009 2009
 52. Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). 2009 2009
Top
X