Nosalewicz Artur

Nosalewicz Artur

Print Friendly
dr hab., prof. IA PAN Nosalewicz Artur
Nr pokoju: 114
E-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 158

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wzrost i pobór wody przez korzenie

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie
 • 2005   Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ warstwowego zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1998, 1999, 2001    IMAMOTER Turyn, Włochy
 • 2000    Winand Staring Centre Wageningen, Holandia
 • 2000    Instytut Gleboznawstwa Uniwersytetu Rolniczego Upsala, Szwecja
 • 2001    Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet w Nagoji, Japonia

Publikacje pracownika

 1. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 2. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 3. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. 2009 2009
 4. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K). 2009 2009
 5. Water relations in al-sensitive and al-tolerant wheat under combined drought stress and aluminium toxicity Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 75-76
 6. The effect of supplementary red and blue light on the growth of lettuce under white fluorescent lamps Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 46-47
 7. Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress Plant, Soil and Environment 2017 Vol. 63 (4), 159–164
 8. Aluminium toxicity to plants as influenced by the properties of the root growth environment affected by other co-stresors: a review Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 2017 Vol. DOI 10.1007/398_2016_15, 1-26
 9. The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials Acta Agrophysica 2016 23(1): 97-104
 10. Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem? XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 10-10
 11. Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response Algal Research 2016 16: 245-254
 12. Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning Environmental and Experimental Botany 2016 131: 120-127
 13. Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L. International Agrophysics 2016 30(3): 285-292
 14. Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance. 2015 2015, 56-57
 15. Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej. 2015 2015, 14-15
 16. The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis. 2015 2015, 24-24
 17. Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities. Bioresource Technology 2015 196: 72-77
 18. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej. 2015 2015, 19-19
 19. Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności. 2015 2015, 27-27
 20. The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials. 2015 2015
 21. „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”. 2015 2015
 22. „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody. 2015 2015, P.56, 96-96
 23. The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat. Plant and Soil 2014 2014, 375(1-2): 229-240
 24. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 25. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy 2014 2014, 89-89
 26. Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe. 2014 2014, 16-16
 27. Plant response to drought stress. 2014 2014, 71-72
 28. Physiological responses of cucumber plants with partial rootzone drying 2014 2014, 125-126
 29. Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation. International Agrophysics 2014 2014, 28(3): 371-381
 30. Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat. 2014 2014, 19-20
 31. Abiotic stresses: drought and high temperature 2013 2013, 30-30
 32. The effect of droughts on spring barley root system 2013 2013, 99-99
 33. The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides 2013 2013, 96-96
 34. Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater International Agrophysics 2013 2013, 27(3): 299-304
 35. The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration 2013 2013, 168-168
 36. Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review International Agrophysics 2013 2013, 27(4): 463-477
 37. Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique 2013 2013, 197-200
 38. Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę Acta Agrophysica Monographiae PL 2013 2013, (3): 1-103
 39. Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management Soil Science and Plant Nutrition 2012 2012, 58(1): 65-69
 40. Effect of soil compaction on dehydrogenase activity in bulk soil and rhizosphere International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 47-51
 41. Effect of aggregate size on water movement in soils. International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 53-58
 42. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 43. Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 347-354
 44. Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize 2011 2011, 29-30
 45. Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010 2010, 550, 113-120
 46. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 47. Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 2009 2009
 48. Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 49. Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby. Acta Agrophysica 2009 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 50. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 51. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 2008, 58, 60-65
 52. Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize. Acta Agrophysica 2008 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 53. Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems. Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 54. The influence of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize and ryegrass-plants. 2008 2008
 55. Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management. 2008 2008
 56. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy. 2008 2008
 57. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu. 2008 2008
 58. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems 2008 2008
 59. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems 2008 2008
 60. Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy. 2007 2007
 61. The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil. 2007 2007
 62. Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow. 2007 2007
 63. The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil. Acta Agrophysica 2007 2007, 151, 10(1), 137-142
 64. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 65. The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis. Soil & Tillage Research 2007 97 (2007), 239-246
 66. Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods Soil & Tillage Research 2006 2006, 89, 210-220
 67. Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess. International Agrophysics 2005 2005, 19, 4, 345-350
 68. Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu SOCOMO. Acta Agrophysica 2005 2005, 127, 6(3), 753-759
 69. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 70. Water infiltration as affected by tillage methods 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 71. Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI 2004 2004
 72. Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI 2004 2004
 73. Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 74. Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na naprężenia w glebie z użyciem modelu SOCOMO 2004 2004
 75. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby 2004 2004
 76. Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 77. The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 78. The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration. 2003 2003
 79. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 80. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses. Advances in Geoecology 2002 2002, 351-358
 81. Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 151-157
 82. Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 199-208
 83. Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction. 2002 2002
 84. Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 101-107
 85. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 86. The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat. 2000 2000
 87. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych. 2000 2000
 88. Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy. 2000 2000
 89. Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody). 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 168-170
 90. Response of structure to trampling of woodland soil. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 42
 91. Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 27
 92. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 11
 93. Temperature of sloping vineyard with and without grass cover. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 82-83
 94. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 80-81
 95. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 88-92
 96. Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie. Acta Agrophysica 1999 1999, 23, 235-244
 97. Wpływ zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na jej przewodnictwo temperaturowe. 1999 1999
 98. Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland. 1999 1999
 99. Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters. 1999 1999
 100. Wpływ wilgotności i gęstości na zwięzłość dwu gleb lessowych. The effect of soil water content and bulk density on penetration resistance of two loess soils. 1999 1999
 101. Wpływ zawartości próchnicy w glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie. Influence of humus content in loess soil on their compactability. 1999 1999
 102. Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength. 1999 1999
 103. Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby. 1999 1999
 104. Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby. 1998 1998
 105. Pomiary oporu penetrometrycznego gleby i wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 99-100, 1997.
Top
X