Nosalewicz Artur

Nosalewicz Artur

Print Friendly
AN566
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Artur Nosalewicz, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wzrost i pobór wody przez korzenie

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie
 • 2005   Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ warstwowego zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1998, 1999, 2001    IMAMOTER Turyn, Włochy
 • 2000    Winand Staring Centre Wageningen, Holandia
 • 2000    Instytut Gleboznawstwa Uniwersytetu Rolniczego Upsala, Szwecja
 • 2001    Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet w Nagoji, Japonia

Publikacje pracownika

 1. Water relations in al-sensitive and al-tolerant wheat under combined drought stress and aluminium toxicity Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 75-76
 2. The effect of supplementary red and blue light on the growth of lettuce under white fluorescent lamps Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 46-47
 3. Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress Plant, Soil and Environment 2017 Vol. 63 (4), 159–164
 4. Aluminium toxicity to plants as influenced by the properties of the root growth environment affected by other co-stresors: a review Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 2017 Vol. DOI 10.1007/398_2016_15, 1-26
 5. The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials Acta Agrophysica 2016 23(1): 97-104
 6. Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem? XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 10-10
 7. Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response Algal Research 2016 16: 245-254
 8. Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning Environmental and Experimental Botany 2016 131: 120-127
 9. Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L. International Agrophysics 2016 30(3): 285-292
 10. Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities. Bioresource Technology 2015 2015, 19672-77
 11. The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat. Plant and Soil 2014 2014, 375(1-2): 229-240
 12. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 13. Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation. International Agrophysics 2014 2014, 28(3): 371-381
 14. Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater International Agrophysics 2013 2013, 27(3): 299-304
 15. Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę Acta Agrophysica Monographiae PL 2013 2013, (3): 1-103
 16. Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management Soil Science and Plant Nutrition 2012 2012, 58(1): 65-69
 17. Effect of soil compaction on dehydrogenase activity in bulk soil and rhizosphere International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 47-51
 18. Effect of aggregate size on water movement in soils. International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 53-58
 19. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 20. Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 347-354
 21. Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010 2010, 550, 113-120
 22. Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby. Acta Agrophysica 2009 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 23. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 24. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 2008, 58, 60-65
 25. Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize. Acta Agrophysica 2008 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 26. The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil. Acta Agrophysica 2007 2007, 151, 10(1), 137-142
 27. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 28. The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis. Soil & Tillage Research 2007 97 (2007), 239-246
 29. Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods Soil & Tillage Research 2006 2006, 89, 210-220
 30. Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess. International Agrophysics 2005 2005, 19, 4, 345-350
 31. Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu SOCOMO. Acta Agrophysica 2005 2005, 127, 6(3), 753-759
 32. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 33. Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 34. The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 35. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 36. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses. Advances in Geoecology 2002 2002, 351-358
 37. Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 151-157
 38. Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 199-208
 39. Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 101-107
 40. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 41. Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie. Acta Agrophysica 1999 1999, 23, 235-244
 42. Pomiary oporu penetrometrycznego gleby i wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 99-100, 1997.
Top
X