Cybulska Justyna

Cybulska Justyna

Print Friendly
dr hab. inż., czł. AMU PAN Cybulska Justyna
Nr pokoju: 230
E-mail: j.cybulska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 145

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Nanostruktura i biochemia ścian komórkowych
 • Modelowe ściany komórkowe
 • Polisacharydy ścian komórkowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr inż. technologii żywności, specjalność: inżynieria żywności i organizacja produkcji
  Wydział Technologii Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”
 • 2009    Studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”
  Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 2013   Mgr chemii, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 2011    Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Pomost
 • 2010    The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 • 2007    Institut National de la Recherche Agronomique, (INRA) Nantes, Francja
 • 2006    Marie Curie Fellowship, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”
 • 2003    Stypendium Leonardo da Vinci , Leipzig, Niemcy

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM”, MNiSW, Program Iuventus Plus
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego””, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER
 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770
 • 2007-2008    „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”, MNiSW,  Nr N N310 3221 33, projekt promotorski

Nagrody:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2011-2014
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych” przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki PAN
 • Druga nagroda na International Student’s Scientific Conference, 26.04.2007, Nitra, Słowacja

Publikacje pracownika

 1. Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2017 str. 7
 2. Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls , Plant Physiology and Biochemistry 2017 120:194-201
 3. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence , Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 4. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek , 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 5. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 21
 6. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites , Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 7. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization , 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 8. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity , Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 9. The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips , LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 85: 427-433
 10. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste , Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 11. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 12. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 13. Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid , Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 156, 443-451
 14. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple , Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 15. Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące , VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 287-288
 16. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. , V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 17. Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 9-9
 18. Nanostructure features of microalgae biopolymer , Starch 2016 Vol. 68 (7-8): 629–636
 19. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure , International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 20. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. , XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 21. Praktyka suszenia fluidyzacyjnego. , Innowacje w praktyce. Konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe 2015 2015 45-46
 22. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. , Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 23. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. , 2015 2015, P-46: 117-117
 24. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. , Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 25. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. , Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 26. Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple. , Carbohydrate Polymers 2015 133: 547-555
 27. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. , Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 28. Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources. , Carbohydrate Polymers 2015 117: 501-509
 29. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. , Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 30. Biopolymers produced by Dicotyosphaerium chlorelloides. , 2015 2015, 1.19., 21-21
 31. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. , 2015 2015, 10-10
 32. Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules. , 2015 2015, 1.3.
 33. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. , 2015 2015, S11KS07, 404-404
 34. Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules. , 2015 2015, S09P21, 372-372
 35. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. , 2015 2015, 21-21
 36. Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych. , 2015 2015, 19-19
 37. Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka. , 2015 2015, 18-18
 38. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. , 2015 2015, 16-16
 39. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. , 2015 2015, 11-11
 40. Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions. , 2015 2015, 44-45
 41. Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers. , PLoS One 2014 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 42. Cholinesterase inhibitors isolated from bilberry fruit. , Journal of Functional Foods 2014 2014, 11313-321
 43. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. , Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 44. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 45. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. , 2014 2014, 6-7
 46. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. , 2014 2014, P1.15
 47. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. , 2014 2014, P1.13
 48. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. , 2014 2014, Ref: 3275,-35
 49. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. , 2014 2014, Ref: 3272,-36
 50. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. , 2014 2014
 51. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. , 2014 2014, PP-36,-98
 52. Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food. , 2014 2014, PP-34,-97
 53. Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage. , 2014 2014, OP-27,-47
 54. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. , 2014 2014, OP-26,-46
 55. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. , 2014 2014, 171-171
 56. Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych. , 2014 2014, 147-147
 57. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 85-85
 58. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. , 2014 2014, 38-38
 59. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. , 2014 2014, U-37,-59
 60. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. , 2014 2014, U-36,-58
 61. Food texture stabilizer from apple juice by-products. , 2014 2014, 137-137
 62. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. , 2014 2014, 13-13
 63. Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 64. Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 65. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. , 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 66. High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food. , 2014 2014, 87-88
 67. The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy. , 2014 2014, 76-77
 68. Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder. , 2014 2014, 136-136
 69. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. , 2014 2014, 15-15
 70. The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope , Carbohydrate Polymers 2013 2013, 92(1): 128-137
 71. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression , Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 72. Nowy bezpieczny dodatek do żywności , Kwartalnik Urzędu Patentowego 2013 2013, 1(14): 125-126
 73. Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego , Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 2013, 922-24
 74. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace , 2013 2013
 75. Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers , 2013 2013
 76. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji , 2013 2013, 28-28
 77. Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności , 2013 2013
 78. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope , 2013 2013, 14-15
 79. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions , 2013 2013, 33-34
 80. The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots , 2013 2013, 119-119
 81. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy , 2013 2013, 94-94
 82. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening , 2013 2013, 40-40
 83. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties , 2013 2013, 52-52
 84. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot , 2013 2013, 40-41
 85. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission , European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 86. The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples , 2012 2012
 87. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia , 2012 2012
 88. Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples , Sensors 2011 2011, 11(6): 6317-6327
 89. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy , Sensors 2011 2011, 115543-5560
 90. Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models , Journal of Food Engineering 2011 106(2011), 80-87nn
 91. Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples , International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 67-75
 92. Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue , Journal of Food Engineering 2011 102 (2011), 217-223
 93. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy , 2011 2011, 62-63
 94. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources , 2011 2011
 95. New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples , Journal of Food Engineering 2010 2010, 9983-91
 96. Nanostructure of natural and model cell wall materials. , International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 107-114
 97. Mechanical characteristics of artificial cell walls , Journal of Food Engineering 2010 2010, 96287-294
 98. Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM , 2010 2010
 99. Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM. , 2010 2010, 58-58
 100. Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED) , 2010 2010, 100-100
 101. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2009 2009
 102. Analysis of the degree of crystallinity of bacterial and plant cellulose by means of Raman microscopy. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 , 2009 2009
 103. Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek , 2009 2009
 104. Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej , 2009 2009
 105. Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych. , 2009 2009
 106. Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga). , International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 107. Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation. , Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 108. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. , 2008 2008
 109. Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych. , 2008 2008
 110. Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall. , 2008 2008
 111. Mechanical properties of artificial cell walls. , Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 112. Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej. , 2008 2008
 113. Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości. , 2008 2008
 114. Modelowe ściany komórkowe. , 2008 2008
 115. Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image. , International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 409-414
 116. Metody badania właściwości teksturalnych owoców i warzyw. , Agrofizyczne metody badawcze 2007 2007, (Rozdz.): 17-22
 117. Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej. , 2007 2007
 118. Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych. , 2007 2007
 119. Selected physical properties of model cell wall materials. , 2007 2007
 120. Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure. , 2007 2007
 121. Increase of efficiency of experimental researches of cellular structure of fruits and vegetables. , 2007 2007, 281-284
 122. Znaczenie teksturalnych własciowści owoców i warzyw w przemyśle spożywczym. , Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 19-24
 123. Ściany komórkowe a jakość żywności. , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 119-123
Top
X