Cybulska Justyna

Cybulska Justyna

Print Friendly
justyna
ProfilTelefonE-mail
dr hab. inż. Justyna Cybulska, czł. AMU PAN(81) 744 50 61 w. 145j.cybulska@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Nanostruktura i biochemia ścian komórkowych
 • Modelowe ściany komórkowe
 • Polisacharydy ścian komórkowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr inż. technologii żywności, specjalność: inżynieria żywności i organizacja produkcji
  Wydział Technologii Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”
 • 2009    Studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”
  Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 2013   Mgr chemii, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 2011    Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Pomost
 • 2010    The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 • 2007    Institut National de la Recherche Agronomique, (INRA) Nantes, Francja
 • 2006    Marie Curie Fellowship, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”
 • 2003    Stypendium Leonardo da Vinci , Leipzig, Niemcy

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM”, MNiSW, Program Iuventus Plus
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego””, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER
 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770
 • 2007-2008    „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”, MNiSW,  Nr N N310 3221 33, projekt promotorski

Nagrody:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2011-2014
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych” przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki PAN
 • Druga nagroda na International Student’s Scientific Conference, 26.04.2007, Nitra, Słowacja

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties 2013 2013, 52-52
 2. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan. 2014 2014, P1.15
 3. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening. 2014 2014, P1.13
 4. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz. 2015 2015, 16-16
 5. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy 2013 2013, 94-94
 6. Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope 2013 2013, 14-15
 7. Analysis of the degree of crystallinity of bacterial and plant cellulose by means of Raman microscopy. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009 2009 2009
 8. Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED) 2010 2010, 100-100
 9. Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy 2011 2011, 62-63
 10. Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes. 2014 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 11. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 85-85
 12. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych. 2014 2014, 15-15
 13. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM. 2014 2014, U-37,-59
 14. Biopolymers produced by Dicotyosphaerium chlorelloides. 2015 2015, 1.19., 21-21
 15. Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue Journal of Food Engineering 2011 102 (2011), 217-223
 16. Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple Journal of Food Engineering 2017 Vol. 197, 1-8
 17. Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness inducedin vitro by pectinase Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 161, 197-207
 18. Cholinesterase inhibitors isolated from bilberry fruit. Journal of Functional Foods 2014 2014, 11313-321
 19. Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions 2013 2013, 33-34
 20. Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources 2011 2011
 21. Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych. V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016 27-27
 22. Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple. Carbohydrate Polymers 2015 133: 547-555
 23. Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 24. Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2015 13(3): e220-e227
 25. Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins. 2015 2015, 10-10
 26. Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls. Food and Bioprocess Technology 2015 8(1): 171-180
 27. Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2013 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 28. Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage. 2014 2014, OP-27,-47
 29. Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening 2013 2013, 40-40
 30. Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models Journal of Food Engineering 2011 106(2011), 80-87nn
 31. Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy. Food Biophysics 2015 10(4): 396-402
 32. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness. Food and Bioprocess Technology 2014 2014, 73525-3535
 33. Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity Computers and Electronics in Agriculture 2017 142: 70-78
 34. Food texture stabilizer from apple juice by-products. 2014 2014, 137-137
 35. High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food. 2014 2014, 87-88
 36. Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation. Acta Agrophysica 2008 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 37. Increase of efficiency of experimental researches of cellular structure of fruits and vegetables. 2007 2007, 281-284
 38. Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder. 2014 2014, 136-136
 39. Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food. 2014 2014, PP-34,-97
 40. Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall. 2008 2008
 41. Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose. 2014 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 42. Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 67-75
 43. Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 43-44
 44. Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 9-9
 45. Mechanical characteristics of artificial cell walls Journal of Food Engineering 2010 2010, 96287-294
 46. Mechanical properties of artificial cell walls. Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r. 2008 Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 47. Metody badania właściwości teksturalnych owoców i warzyw. Agrofizyczne metody badawcze 2007 2007, (Rozdz.): 17-22
 48. Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej. 2007 2007
 49. Modelowe ściany komórkowe. 2008 2008
 50. Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions. 2015 2015, 44-45
 51. Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers 2013 2013
 52. Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia 2012 2012
 53. Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności 2013 2013
 54. Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności. 2014 2014, 38-38
 55. Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej 2009 2009
 56. Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 2013, 922-24
 57. In vitro enzymatic-included DASP nanostructure reorganization 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland 4-8 September 2017 2017-09-04 : 2017-09-08 2017 str. 97
 58. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears. 2014 2014, Ref: 3272,-36
 59. Nanostructure features of microalgae biopolymer Starch 2016 Vol. 68 (7-8): 629–636
 60. Nanostructure of natural and model cell wall materials. International Agrophysics 2010 2010, 24(2): 107-114
 61. Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze. 2014 2014, 171-171
 62. Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji 2013 2013, 28-28
 63. Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM. 2010 2010, 58-58
 64. New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017 pp. 23-25
 65. New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples Journal of Food Engineering 2010 2010, 9983-91
 66. New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure International Agrophysics 2016 30(2): 219-229
 67. Nowy bezpieczny dodatek do żywności Kwartalnik Urzędu Patentowego 2013 2013, 1(14): 125-126
 68. Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości. 2008 2008
 69. Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot 2013 2013, 40-41
 70. Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources. Carbohydrate Polymers 2015 117: 501-509
 71. Praktyka suszenia fluidyzacyjnego. Innowacje w praktyce. Konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe 2015 2015 45-46
 72. Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016 18-18
 73. Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples Sensors 2011 2011, 11(6): 6317-6327
 74. Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid Carbohydrate Polymers 2017 Vol. 156, 443-451
 75. Ściany komórkowe a jakość żywności. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 119-123
 76. Selected physical properties of model cell wall materials. 2007 2007
 77. Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy Sensors 2011 2011, 115543-5560
 78. Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek 2009 2009
 79. Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers. PLoS One 2014 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 80. Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules. 2015 2015, S09P21, 372-372
 81. Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules. 2015 2015, 1.3.
 82. Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites Carbohydrate Polymers 2017 174: 970-979
 83. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope. 2014 2014, 13-13
 84. Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace. 2014 2014
 85. Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace 2013 2013
 86. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars. 2014 2014, PP-36,-98
 87. Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka. 2015 2015, 18-18
 88. Szybka tetekcja porazenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 89. The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 85: 427-433
 90. The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission European Food Research and Technology 2012 2012, 235(1): 119-128
 91. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness. 2014 2014, Ref: 3275,-35
 92. The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope Carbohydrate Polymers 2013 2013, 92(1): 128-137
 93. The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples 2012 2012
 94. The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots 2013 2013, 119-119
 95. The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls. Food Hydrocolloids 2015 43: 41-50
 96. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears. 2015 2015, P-46: 117-117
 97. The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy. 2014 2014, 76-77
 98. The use of atomic force microscopy in food structure assessment. 2014 2014, 6-7
 99. Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM 2010 2010
 100. Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga). International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 101. Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image. International Agrophysics 2007 2007, 21, 4, 409-414
 102. Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure. 2007 2007
 103. Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2017-09-17 : 2017-09-21) 2017 str. 1050
 104. Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych. 2007 2007
 105. Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej. 2008 2008
 106. Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych. 2014 2014, 147-147
 107. Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych. 2015 2015, 19-19
 108. Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016 287-288
 109. Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych. 2015 2015, S11KS07, 404-404
 110. Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka. 2015 2015, 11-11
 111. Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2015 99(2): 103-113
 112. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. 2008 2008
 113. Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców. 2009 2009
 114. Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych. 2008 2008
 115. Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych. 2009 2009
 116. Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation. 2014 2014, OP-26,-46
 117. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 481-484
 118. Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej. 2015 2015, 21-21
 119. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji. 2014 2014, U-36,-58
 120. Znaczenie teksturalnych własciowści owoców i warzyw w przemyśle spożywczym. Instytut Agrofizyki PAN 2006 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 19-24
Top
X