Baranowski Piotr

Baranowski Piotr

Print Friendly
prof. dr hab. Baranowski Piotr
Nr pokoju: 204
E-mail: p.baranowski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 161

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Termografii

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Fizyka wody glebowej
 • Wykorzystanie termografii w badaniach agrofizycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1982    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1999    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Modelowe badania wykorzystania pomiaru temperatury radiacyjnej roślin do oceny ewapotranspiracji aktualnej”
 • 2009    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1989    Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Publikacje pracownika

 1. 2019, Multifractality of meteorological time series for Poland on the base of MERRA-2 data, Chaos, Solitons & Fractals, 127, str. 318-333, DOI: 10.1016/j.chaos.2019.07.008
 2. 2019, Multifractal characterization and comparison of meteorological timeseries from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, 137, str. 1811-1824, DOI: 10.1007/s00704-018-2705-0
 3. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), str. 107-121, DOI: 10.15666/aeer/1701_107121
 4. 2018, Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym / The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils, Przemysł Chemiczny, 97(11): 1899-1905
 5. 2018, Content of certain macro- and microelements in orchard soils in relation to agronomic categories and reaction of these soils, Journal of Elementology, 23(4): 1361-1372
 6. 2019, Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations, Agricultural and Forest Meteorology, 264, str. 351-362, DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.09.018
 7. 2018, Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 0.1007/s00704-018-2705-0
 8. 2018, Mineral nitrogen content in the 60-90 cm layer of grassland soils relative to other fodder crops, way of managing agricultural lands and farming intensity / Zawartość azotu mineralnego w warstwie 60-90 cm gleb użytków zielonych na tle innych upraw o przeznaczeniu paszowym, sposobów zagospodarowania użytków rolnych oraz intensywności gospodarowania, Acta Agrophysica, 25(3): 343-357
 9. 2018, HSI for rapid determination of fruit quality parameters, Hyperspectral Imaging & Applications Conference, Coventry, United Kingdom, 10-11.10.2018 r.,
 10. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 11. 2018, Porównanie meteorologicznych szeregów czasowych pochodzących z bazy nasa merra-2 i stacji naziemnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 15
 12. 2018, Comparison of meteorological time series derived from NASA MERRA-2 and synoptic stations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 172
 13. 2018, Minimum and maximum air temperatures modelling with TBATS and SVM for various climatic localizations in Europe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 171
 14. 2018, Application of hyperspectral imaging to classify and monitor of fungal infected fruits, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 165
 15. 2018, Assimilable nutrient content correlation with physicochemical properties of soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 96
 16. 2018, Spatio-temporal properties of meteorological time series for Poland from NASA MERRA-2, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 52
 17. 2018, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, 159: 209-224
 18. 2018, Forecasting Minimum and Maximum Air Temperature Using Combined TBATS and SVM Methods, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 26
 19. 2018, Zastosowanie modeli TBATS i SVM do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych, W: "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Praca zbiorowa, Red. Dorota Kołodyńska; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-5-1, str. 182-183
 20. 2018, Scaling properties of meteorogical time series for Poland based on data from MERRA-2, 7th International Young Scientists Conference, Rzeszów 4-5.06.2018 r., str. 28
 21. 2018, Detection of fungal infections in strawberry fruit by VNIR/SWIR hyperspectral imaging, Postharvest Biology and Technology, 139: 115-126
 22. 2017, A methodology for probabilistic assessment of adaptation strategies: a case study in the Mediterranean, The joint meeting of Italian Society of Agronomy and Italian Association of Agrometeorology, Mediolan, Włochy 12-14.09.2017,
 23. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 24. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 25. 2017, Przestrzenna analiza spektrum multifraktalnego wielkości meteorologicznych pochodzących z MERRA II, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 9
 26. 2017, Modelling nitrous oxide emissions of high input maize crop systems, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 27. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 28. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, International Conference "Impacts World 2017", Potsdam, Germany 11-13.10.2017,
 29. 2017, Effect of changing size and composition of a crop model ensemble on impact and adaptation response surfaces, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 30. 2017, Spatial analysis of multifractal spectra of the MERRA II meteorological time series, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 31. 2017, Analiza reakcji modeli wzrostu i plonowania roślin na zabiegi adaptacyjne w kontekście zmian klimatu przy wykorzystaniu ARS, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017,
 32. 2017, Analysis of a crop models ensemble response to adaptation measures under climate change using ARS, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 33. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 34. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 35. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 36. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
 37. 2018, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 38. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 39. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 40. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 28
 41. 2017, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 42. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 43. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 44. 2017, Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data, International Agrophysics, 31(4): 539-549
 45. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 46. 2017, Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode, Journal of Food Engineering, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 47. 2017, Multifraktalność agro-meteorologicznych szeregów czasowych dla polski na podstawie danych NASA MERRA II, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 48. 2017, Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 77-78
 49. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 45-46
 50. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 51. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 234: 247-257
 52. 2016, Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV), Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 18-19
 53. 2016, Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV), 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r., 32-32
 54. 2016, Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, str. 48-49
 55. 2016, Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging., VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r., 61-61
 56. 2016, Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens, 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r., str. 109
 57. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 58. 2016, Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV), Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 81-82
 59. 2016, Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique, 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r., str. 75
 60. 2016, Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne, Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin, str. 161-163
 61. 2016, Statistical modelling of agrometeorological time series by exponential smoothing, International Agrophysics, 30(1): 57-65
 62. 2016, Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV), Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin , str. 159-160
 63. 2016, Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r.,
 64. 2015, Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria., PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 65. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 66. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 67. 2015, Carotenoid determination in tomato juice using near infrared spectroscopy., International Agrophysics, 29(3): 275-282
 68. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 69. 2015, Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data., 2015, 58-59
 70. 2015, The use of meteorological time series to assess climate impact., 2015, 8-9
 71. 2015, Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach., 2015, 28-28
 72. 2014, Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data., Computers and Electronics in Agriculture, 2014, 10666-74
 73. 2014, Estimation of antioxidant components of tomato using VIS-NIR reflectance data by handheld portable spectrometer., International Agrophysics, 2014, 28(4): 521-527
 74. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 75. 2014, Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 78-81
 76. 2014, Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland / Wpływ ekstremalnych zmian klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 415-431
 77. 2014, Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains., 2014, 94-95
 78. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 79. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 80. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 81. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 82. 2013, Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data, Postharvest Biology and Technology, 2013, 86249-258
 83. 2013, External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision, Biology of Sport, 2013, 30(1): 47-50
 84. 2013, Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state, 2013, 95-95
 85. 2013, Estimation of protein and water content of selected plant raw materials using hyperspectral imaging, 2013, 46-46
 86. 2013, Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data, 2013
 87. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 88. 2012, Postharvest quality evaluation with thermal imaging, 2012, 14-14
 89. 2012, Detection of bruises in apples using hyperspectral data, 2012, 8-8
 90. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 91. 2011, Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin, International Agrophysics, 2011, 25(2): 131-139
 92. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 93. 2010, Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej, 2010
 94. 2009, Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography., Postharvest Biology and Technology, 53
 95. 2009, Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 96. 2009, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2009, XXX, 21-33
 97. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 98. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 99. 2009, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2009
 100. 2008, Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography., Postharvest Biology and Technology, 2008, 47, 358-366
 101. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 102. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 103. 2008, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2008
 104. 2008, Termografia – technika detektywów., 2008
 105. 2008, Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (159, (2)): 1-122
 106. 2008, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., 2008
 107. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 108. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 109. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 110. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 111. 2005, Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 112. 2005, Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 7-14
 113. 2005, N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification)., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 114. 2005, Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 19-29
 115. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 116. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 117. 2004, Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 118. 2004, Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 119. 2004, Application of thermography in agrophysics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 120. 2004, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 97-103
 121. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 122. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 123. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 124. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 125. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 126. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 127. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 128. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 129. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 130. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 131. 2003, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari., 2003
 132. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 133. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 134. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 135. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 136. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 137. 2002, Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover., Acta Agrophysica, 2002, 60, 131-139
 138. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 139. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 140. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 141. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 142. 2001, Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 63-66
 143. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 144. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 145. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate, Acta Agrophysica, 2000, 34, 9-17
 146. 2000, Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin., Acta Agrophysica, 2000, 38, 157-164
 147. 2000, Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej., 2000
 148. 2000, Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 32
 149. 2000, The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 128-130
 150. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 151. 2000, The use of chosen water stress indices for meadow plant cover., 2000
 152. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature, Acta Agrophysica, 1999, 22, 7-15
 153. 1999, Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system., Roczniki Gleboznawcze, 1999, L, 3, 51-66
 154. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 155. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 156. 1999, Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych., 1999
 157. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin., 1999
 158. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 159. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 160. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
 161. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 162. 1997, Zastosowanie termowizji w agrofizyce., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 103-104, 1997.
 163. 1997, Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy., 1997
 164. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., 1997
 165. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., International Agrophysics, 1997, 11, 1-2, 111-127
Top
X