Baranowski Piotr

Baranowski Piotr

Print Friendly
baranowski
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Piotr Baranowski, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 161p.baranowski@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Fizyka wody glebowej
 • Wykorzystanie termografii w badaniach agrofizycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1982    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1999    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Modelowe badania wykorzystania pomiaru temperatury radiacyjnej roślin do oceny ewapotranspiracji aktualnej”
 • 2009    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1989    Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Publikacje pracownika

 1. A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110 New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products 2003 2003, 105-110
 2. Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate CO2 in a Mediterranean environment Agricultural Systems 2017 Vol. DOI: 10.1016/j.agsy.2017.01.009
 3. Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności. Acta Agrophysica 2003 2003, 84, 21-29
 4. Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności. 2002 2002
 5. An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation 2004 2004
 6. Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej 2010 2010
 7. Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin. Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 157-164
 8. Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains. 2014 2014, 94-95
 9. Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV) Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 18-19
 10. Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality. Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 7-14
 11. Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV) 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 32-32
 12. Application of thermography in agrophysics. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 83-87
 13. Application of thermography in agrophysics. 2003 2003
 14. Application of thermography in agrophysics Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 15. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2009 2009
 16. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2008 2008
 17. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2007 2007
 18. Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości. 2008 2008
 19. Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości. 2009 2009
 20. Carotenoid determination in tomato juice using near infrared spectroscopy. International Agrophysics 2015 29(3): 275-282
 21. Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. Computers and Electronics in Agriculture 2014 2014, 10666-74
 22. Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change Agricultural Systems 2017 DOI: 10.1016/j.agsy.2017.08.004
 23. CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province. 2014 2014, 20-20
 24. Detection of bruises in apples using hyperspectral data 2012 2012, 8-8
 25. Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography. Postharvest Biology and Technology 2009 53
 26. Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging. Journal of Food Engineering 2012 2012, 110345-355
 27. Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 str. 48-49
 28. Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography. International Agrophysics 2009 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 29. Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode Journal of Food Engineering 2017 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 30. Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography. Postharvest Biology and Technology 2008 2008, 47, 358-366
 31. Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. Acta Agrophysica 2005 2005, 125, 6(1), 19-29
 32. Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 33. Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography 2004 2004
 34. Determination of soil water status with the use of termography 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 35. Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 36. Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 77-78
 37. Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 78-81
 38. Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging. VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. 2016 61-61
 39. Estimation of antioxidant components of tomato using VIS-NIR reflectance data by handheld portable spectrometer. International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 521-527
 40. Estimation of protein and water content of selected plant raw materials using hyperspectral imaging 2013 2013, 46-46
 41. Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere. Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 42. External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision Biology of Sport 2013 2013, 30(1): 47-50
 43. Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate. 2014 2014, 61-61
 44. Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 45-46
 45. Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. PLoS One 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 46. Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 str. 109
 47. Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland / Wpływ ekstremalnych zmian klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą. Acta Agrophysica 2014 2014, 21(4): 415-431
 48. Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców. Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 307-318
 49. Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy. 1997 1997
 50. Methods for determination of energetic status of water in porous media 2004 2004
 51. Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych 2004 2004
 52. Modelling climate change impact on crop production Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 12-13
 53. Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system. Roczniki Gleboznawcze 1999 1999, L, 3, 51-66
 54. Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 55. Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 210-212
 56. Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera 2011 2011, 30-30
 57. Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby. 2007 2007
 58. Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level. 2014 2014, 59-59
 59. Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe. 2015 2015, 17-17
 60. Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts. Climate Research 2015 6539-52
 61. N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification). Polish Journal of Soil Science 2005 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 62. Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 81-82
 63. Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 str. 75
 64. Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 97-103
 65. Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari. 2003 2003
 66. Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 161-163
 67. Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover. Acta Agrophysica 2002 2002, 60, 131-139
 68. Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. 2001 2001
 69. Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej. 1998 1998
 70. Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych. 1999 1999
 71. Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie. 1999 1999
 72. Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2004 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 73. Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. 1999 1999
 74. Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 7-15
 75. Postharvest quality evaluation with thermal imaging 2012 2012, 14-14
 76. Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 131-139
 77. Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state 2013 2013, 95-95
 78. Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej. 2000 2000
 79. Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan. 2003 2003
 80. Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series. 2014 2014, 3
 81. Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels. 1997 1997
 82. Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels. International Agrophysics 1997 1997, 11, 1-2, 111-127
 83. Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 32
 84. Statistical modelling of agrometeorological time series by exponential smoothing International Agrophysics 2016 30(1): 57-65
 85. Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 17-28
 86. Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI 2004 2004
 87. Studies of the seed germination capacity with use of thermography AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 88. Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data 2013 2013
 89. Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data Postharvest Biology and Technology 2013 2013, 86249-258
 90. Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data. 2015 2015, 58-59
 91. System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie. 2003 2003
 92. Szybka tetekcja porazenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 21
 93. Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (159, (2)): 1-122
 94. Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces. Climate Research 2015 65: 87-105
 95. Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series Agricultural and Forest Meteorology 2017 Vol. 234, 247-257
 96. Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series Agricultural and Forest Meteorology 2017 Vol. 239, 223-235
 97. Termografia – technika detektywów. 2008 2008
 98. Termografia w agrofizyce. Acta Agrophysica 2003 2003, 97, 2(3), 663-675
 99. Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Magazyn Lekarza Okulisty 2008 2008, 4, 243-248,
 100. The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media. 2003 2003
 101. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998 1998 Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 102. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź 1999 272-2777, 1999
 103. The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover. 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 128-130
 104. The use of chosen water stress indices for meadow plant cover. 2000 2000
 105. The use of meteorological time series to assess climate impact. 2015 2015, 8-9
 106. Thermal imaging of legume seed at germination. ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002 2002 2002
 107. Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana). Polish Journal of Environmental Studies 2009 2009, 18(2): 305-312
 108. Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne 2012 2012
 109. Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb. 2008 2008
 110. Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations. Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 7-14
 111. Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 159-160
 112. Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach. 2015 2015, 28-28
 113. Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate Acta Agrophysica 2000 2000, 34, 9-17
 114. Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion. 2000 2000
 115. Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. Instytut Agrofizyki PAN 1999 Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 116. Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 1999 1999, 8, 134-135
 117. Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016
 118. Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology. Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 94-103
 119. Zastosowanie termowizji w agrofizyce. Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 103-104, 1997.
 120. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. 2008 2008
 121. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2009 2009, XXX, 21-33
 122. Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie 2001 2001, 21, 63-66
Top
X