Baranowski Piotr

Baranowski Piotr

Print Friendly
dr hab., prof. IA PAN Baranowski Piotr
Nr pokoju: 204
E-mail: p.baranowski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 161

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Fizyka wody glebowej
 • Wykorzystanie termografii w badaniach agrofizycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1982    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1999    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Modelowe badania wykorzystania pomiaru temperatury radiacyjnej roślin do oceny ewapotranspiracji aktualnej”
 • 2009    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1989    Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Publikacje pracownika

 1. , III Kuźnia Młodych Talentów, 27-30 września, Jabłonna 2017 2015 str. 28
 2. GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measuremenet – project assumption , Degradation and revitalization of soil and landscape. Proceedings. 10-13 wrzesień 2017 Ołomuniec, Republika Czeska 2017 str. 82
 3. Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2014 str. 10
 4. Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence , Food Control 2017 DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.10.013
 5. Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil , International Agrophysics 2017 31(4): 551-562
 6. Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data , International Agrophysics 2017 31(4): 539-549
 7. Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r. 2017 str. 21
 8. Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change , Agricultural Systems 2017 DOI: 10.1016/j.agsy.2017.08.004
 9. Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode , Journal of Food Engineering 2017 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 10. Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 77-78
 11. Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 45-46
 12. Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series , Agricultural and Forest Meteorology 2017 Vol. 239, 223-235
 13. Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate CO2 in a Mediterranean environment , Agricultural Systems 2017 Vol. DOI: 10.1016/j.agsy.2017.01.009
 14. Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series , Agricultural and Forest Meteorology 2017 Vol. 234, 247-257
 15. Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV) , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 18-19
 16. Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV) , 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 32-32
 17. Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 str. 48-49
 18. Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging. , VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. 2016 61-61
 19. Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens , 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016 str. 109
 20. Modelling climate change impact on crop production , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 12-13
 21. Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV) , Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016 81-82
 22. Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique , 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016 str. 75
 23. Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne , Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 161-163
 24. Statistical modelling of agrometeorological time series by exponential smoothing , International Agrophysics 2016 30(1): 57-65
 25. Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) , Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016 str. 159-160
 26. Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV , III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r. 2016
 27. Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. , PLoS One 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 28. Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts. , Climate Research 2015 6539-52
 29. Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces. , Climate Research 2015 65: 87-105
 30. Carotenoid determination in tomato juice using near infrared spectroscopy. , International Agrophysics 2015 29(3): 275-282
 31. Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe. , 2015 2015, 17-17
 32. Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data. , 2015 2015, 58-59
 33. The use of meteorological time series to assess climate impact. , 2015 2015, 8-9
 34. Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach. , 2015 2015, 28-28
 35. Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. , Computers and Electronics in Agriculture 2014 2014, 10666-74
 36. Estimation of antioxidant components of tomato using VIS-NIR reflectance data by handheld portable spectrometer. , International Agrophysics 2014 2014, 28(4): 521-527
 37. Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 210-212
 38. Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2014 2014, (Tom I,): 78-81
 39. Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland / Wpływ ekstremalnych zmian klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą. , Acta Agrophysica 2014 2014, 21(4): 415-431
 40. Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains. , 2014 2014, 94-95
 41. Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level. , 2014 2014, 59-59
 42. Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate. , 2014 2014, 61-61
 43. CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province. , 2014 2014, 20-20
 44. Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series. , 2014 2014, 3
 45. Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data , Postharvest Biology and Technology 2013 2013, 86249-258
 46. External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision , Biology of Sport 2013 2013, 30(1): 47-50
 47. Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state , 2013 2013, 95-95
 48. Estimation of protein and water content of selected plant raw materials using hyperspectral imaging , 2013 2013, 46-46
 49. Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data , 2013 2013
 50. Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging. , Journal of Food Engineering 2012 2012, 110345-355
 51. Postharvest quality evaluation with thermal imaging , 2012 2012, 14-14
 52. Detection of bruises in apples using hyperspectral data , 2012 2012, 8-8
 53. Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne , 2012 2012
 54. Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin , International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 131-139
 55. Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera , 2011 2011, 30-30
 56. Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej , 2010 2010
 57. Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography. , Postharvest Biology and Technology 2009 53
 58. Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography. , International Agrophysics 2009 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 59. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. , Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2009 2009, XXX, 21-33
 60. Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana). , Polish Journal of Environmental Studies 2009 2009, 18(2): 305-312
 61. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych , 2009 2009
 62. Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości. , 2009 2009
 63. Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography. , Postharvest Biology and Technology 2008 2008, 47, 358-366
 64. Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. , Magazyn Lekarza Okulisty 2008 2008, 4, 243-248,
 65. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. , 2008 2008
 66. Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości. , 2008 2008
 67. Termografia – technika detektywów. , 2008 2008
 68. Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości. , Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (159, (2)): 1-122
 69. Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. , 2008 2008
 70. Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb. , 2008 2008
 71. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. , 2007 2007
 72. Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby. , 2007 2007
 73. Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2005 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 74. Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement. , Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 75. Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality. , Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 7-14
 76. N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification). , Polish Journal of Soil Science 2005 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 77. Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. , Acta Agrophysica 2005 2005, 125, 6(1), 19-29
 78. Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców. , Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 307-318
 79. Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere , Institute of Agrophysics PAS, Lublin 2004 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 80. Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 81. Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 82. Application of thermography in agrophysics , Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 83. Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari , Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 97-103
 84. An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation , 2004 2004
 85. Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography , 2004 2004
 86. Determination of soil water status with the use of termography , 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 87. Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI , 2004 2004
 88. Studies of the seed germination capacity with use of thermography , AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r. 2004 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 89. Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych , 2004 2004
 90. Methods for determination of energetic status of water in porous media , 2004 2004
 91. A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110 , New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products 2003 2003, 105-110
 92. Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności. , Acta Agrophysica 2003 2003, 84, 21-29
 93. Termografia w agrofizyce. , Acta Agrophysica 2003 2003, 97, 2(3), 663-675
 94. Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari. , 2003 2003
 95. Application of thermography in agrophysics. , Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003 2003 83-87
 96. Application of thermography in agrophysics. , 2003 2003
 97. The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media. , 2003 2003
 98. Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan. , 2003 2003
 99. System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie. , 2003 2003
 100. Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover. , Acta Agrophysica 2002 2002, 60, 131-139
 101. Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations. , Acta Agrophysica 2002 2002, 72, 7-14
 102. Thermal imaging of legume seed at germination. , ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002 2002 2002
 103. Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności. , 2002 2002
 104. Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej. , Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 17-28
 105. Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. , Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie 2001 2001, 21, 63-66
 106. Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology. , Eksploatacja i Niezawodność 2001 2001, 2-3(9-10), 94-103
 107. Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni. , 2001 2001
 108. Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate , Acta Agrophysica 2000 2000, 34, 9-17
 109. Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin. , Acta Agrophysica 2000 2000, 38, 157-164
 110. Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej. , 2000 2000
 111. Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover. , International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 32
 112. The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover. , 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 128-130
 113. Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion. , 2000 2000
 114. The use of chosen water stress indices for meadow plant cover. , 2000 2000
 115. Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature , Acta Agrophysica 1999 1999, 22, 7-15
 116. Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system. , Roczniki Gleboznawcze 1999 1999, L, 3, 51-66
 117. Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. , Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia) 1999 1999, 8, 134-135
 118. Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej. , Instytut Agrofizyki PAN 1999 Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 119. Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych. , 1999 1999
 120. Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. , 1999 1999
 121. Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie. , 1999 1999
 122. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. , Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź 1999 272-2777, 1999
 123. Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej. , 1998 1998
 124. The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography. , International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998 1998 Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 125. Zastosowanie termowizji w agrofizyce. , Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 103-104, 1997.
 126. Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy. , 1997 1997
 127. Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels. , 1997 1997
 128. Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels. , International Agrophysics 1997 1997, 11, 1-2, 111-127
Top
X